ปลูกอาหารและจงสงบสุข

คีตากะ

1492669252.jpg
กล่าวโดย อนุตราจารย์ชิงไห่
การประชุมนานาชาติในยุโรป
6 กรกฎาคม 2556 (2013)
ปีทองปีที่ 10 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
วิดีโอ-1017
           ใช่ การที่ผู้คนทำการเกษตรพึ่งพาตนเอง ส่งผลให้มีอาหารเพียงพอเพื่อการบริโภคและยังสามารถ
ส่งออกด้วย กษัตริย์แต่โบราณกาลของจีนโปรดปรานการเกษตรมาก และนั่นเป็นช่วงเวลาที่ประเทศจีน
มีความสงบสุขมากด้วยเนื่องจากพวกเขาเพ่งความสนใจไปที่การเกษตร ขณะที่ตอนนี้เรามีสิ่งต่างๆ มากขึ้น
 แน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลามีความสะดวกสบายมาก ทันสมัย แต่การเกษตรก็ควรเป็นอาชีพหลัก
 เป็นแหล่งรายได้หลักและเป็นอาชีพของผู้คนด้วยเช่นกัน ไม่สำคัญว่าคุณจะมีอะไร ถ้าคุณไม่มีอาหาร 
มันก็จะเป็นปัญหาแน่นอน ถูกต้องไหม? 
ประเทศที่ร่ำรวยหลายประเทศตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องอาหาร ประชากรจำนวนมากออกไปทำงานต่างๆ 
ที่หลากหลายมากมาย งานภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จำนวนมาก แต่ภายในประเทศกลับมีอาหาร
ไม่เพียงพอเพื่อการบริโภคไม่มีการเพาะปลูกเพื่อผลิตอาหารอย่างเพียงพอภายในประเทศ
ดังนั้นพวกเขา (ประเทศร่ำรวย) จะต้องนำเข้าอาหารจากประเทศอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะทำแบบนั้น...
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน