สาส์นสำคัญจากพระแม่ธรณี

คีตากะ

ท่านผู้มีเกียรติ นายฟิลเลนจูเนียร์ (Phil Lane Jr.)(วีแกน) เป็นสมาชิกของอิฮังก์ทันวาน ดาโกต้า 
(Ihanktonwan Dakota) ในชนชาติชิคกาซอว์ (Chickasaw) ในปี 1992 เขาได้รับการยอมรับโดยผู้อาวุโส
จากทั่วทุกแห่งให้เป็นผู้นำชาติพันธุ์ในอเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยเชื้อสายอันสูงส่งของเขา 
ความเป็นผู้นำและการให้บริการแก่ชนพื้นเมืองและมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ในปี 1982 เขาได้ก่อตั้งสถาบัน 
FWII (Four Worlds International Institute) ซึ่งได้เป็นผู้นำในการพัฒนาแบบองค์รวมในระดับโลก
ของชุมชนชาวพื้นเมือง เขาได้รับปริญญาโททางด้านการศึกษาและการบริหารภาครัฐ นายเลนยังทำหน้าที่
ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาของรัฐบาล ในขณะที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่โดดเด่นอื่นๆ 
อีกด้วย เขาได้ผลิตสื่อสารคดีจนได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลบ่อยครั้ง โดยนายเลนได้รับรางวัลมาแล้ว
มากมาย ซึ่งตอบแทนการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเขา เช่น รางวัล Windstar ของมูลนิธิสวิส
เพื่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ รางวัลสเตลล่า (Stellar) ในปี 2023 สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ
ดูแลให้แก่ครอบครัวมนุษย์ เมื่อเร็วๆ นี้นายเลนและคนอื่นๆ ได้จัดประชุมออนไลน์ทั่วโลกที่เรียกว่า “หนทาง
แห่งการตื่นรู้ร่วมกันในระดับโลก”(Global Convergence of Enlightening Our Way)”ที่ได้จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 15-22 ธันวาคม 2023 เขาได้กล่าวไว้ว่า “การประชุมในระดับโลกนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อความร่วมมือกันของเสียง
ที่หลากหลายแตกต่าง มุมมองที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเข้าอกเข้าใจกัน อุทิศเพื่อความดำรงอยู่ที่ดี
ของพระแม่ธรณีและบุตรทุกคน ในระหว่างงานนี้ สาส์นจากแม่ได้ถูกเปิดเผยจากโคกี (Kogi) ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง
ในประเทศโคลัมเบีย โดยถ่ายทอดสิ่งที่พระแม่ธรณีอยากบอกให้พวกเรารู้ถึงสภาวะที่อันตรายของพระแม่ 
ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการดำเนินการเพื่อกอบกู้โลก โดยสาส์นก่อนหน้านี้ต่อชาวโลก ชาวโคกีได้
เน้นย้ำว่า “พวกเราต้องเป็นผู้พิทักษ์สัตว์ แม่น้ำ และธรรมชาติ” และนั่นคือ “เมื่อเราปฏิบัติไม่ดีต่อพระแม่ธรณี
เท่ากับเราปฏิบัติไม่ดีต่อตัวเราเองด้วย” หนทางแก้ไขสำหรับวิกฤตของโลกคือการหลีกเลี่ยง “ทุกการกระทำ
ที่เป็นการปล้นชิงจากธรรมชาติในทุกรูปแบบ” ท่านผู้นำอันทรงเกียรติเลนได้อย่างเมตตาแบ่งปัน 
“สาส์นจากแม่” ให้แก่พวกเราและเราได้ออกอากาศทั้งหมดไปแล้ว
สาส์นจากแม่...
ถ่ายทอดโดยชาวโคกี ประเทศโคลัมเบีย
ตลอดทุกยุคทุกสมัย มนุษย์แรกเริ่มของโลกได้ถ่ายทอดคำพยากรณ์และคำชี้แนะสำหรับห้วงเวลานี้เอาไว้ 
ชนชาติโคกีของโคลัมเบียถูกเรียกว่า “พี่ชาย” เนื่องจากพวกเขายังคงใช้วิถีชีวิตในแบบดั้งเดิม รักษา
ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระแม่ธรณี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2023 ชาวโคกีได้ส่งมอบข่าวสารเร่งด่วน
จากพระแม่ธรณี ซึ่งแบ่งปันแก่โลกและน้องชายเพื่อที่เราจะรวมกันทุกชนชาติในการค้ำจุนพระแม่ธรณี...
ฉันคือแม่..ฉันอยู่ในใจกลางของจักรวาล ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยทุกข์ทรมานจากความร้อนหรือไอเสีย 
ฉันอดทนมากว่าพันปีล่าสุด ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา จุดเชื่อมต่อตามธรรมชาติของฉัน แม่น้ำ พื้นที่เก็บน้ำ 
และเส้นทางน้ำภายในทั่วทุกพื้นทวีปถูกขัดขวางและกลายเป็นมลพิษ ฉันไม่อาจทำความสะอาดและฟื้นฟู
ให้กลับมาได้ ในเดือนธันวาคม 2023 ฉันจะเริ่มยกตัวขึ้น (ลุกขึ้น) เคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งสาส์นนี้
ไปสู่บุตรของฉันทั่วโลก พายุ แผ่นดินไหว เฮอริเคน และการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลกำลังจะมา 
ถ้าหากรัฐบาล สุลต่าน บรรดาเจ้าชาย ประธานาธิบดี และกษัตริย์ในโลกไม่ยอมฟังและแก้ไขภายใน 2 ปี 
จะเหลือมนุษย์เพียง 30% เท่านั้นที่รอดพ้น (จากทั้งโลก)
ฉันคือแม่...ฉันอดทนมาเสมอถึงแม้จะมีลูกศรปักในดวงตาและร่างกาย ฉันไม่ได้กำลังแสวงหาการป้องกันตัวเอง 
ฉันยังคงสงบ แต่ตอนนี้ฉันต้องฟื้นฟู มีเพียง 2 วิธีในการรักษา วิธีแรก ฉันใช้กฎธรรมชาติด้วยมือฉันเอง วิธีนี้ 
ฉันจะต้องหาตัวยารักษาเพื่อที่สามารถรักษาตัวเองได้ รักษาพลังงานและทุกสิ่งที่กำลังเป็นสาเหตุทำให้ฉัน
ทุกข์ทรมาน จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนโลก คุณจะรู้สึกได้ว่าฉันกำลังฟื้นตัว คุณจะรู้สึกว่า
ฉันกำลังเคลื่อนไหว ฉันไม่ได้กระทำสิ่งนี้เพื่อให้เป็นอันตรายต่อคุณ มันหมายความว่าร่างกายฉันกำลังฟื้นตัว 
สำหรับวิธีที่ 2 บุตรทุกคนของฉันจะช่วยกันรักษาเยียวยาให้เกิดขึ้น ซึ่งฉันไม่จำเป็นต้องกระทำด้วยตนเอง 
ฉันจะให้บุตรคนโตของฉันรับผิดชอบในการรักษาเยียวยา พวกเขาจะออกไปค้นหายารักษาความเจ็บปวด 
เพื่อที่ฉันจะหายจากความเจ็บปวดและฟื้นฟูจากการที่พวกเขาช่วยเหลือ คุณบุตรของฉันจะต้องร่วมมือกัน
และส่งมอบอะไรก็ตามที่จำเป็นที่จะช่วยเหลือพี่ชายของคุณ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถรักษาในส่วนที่ฉัน
ได้รับการบาดเจ็บจากคุณ เด็กที่อ่อนเยาว์ของฉัน ผู้ปกครองทุกคนของทุกรัฐบาลบนโลก จงพูดว่า “ถูกต้องแล้ว 
คุณแม่ พวกเราจะยืนเคียงข้างท่าน จะให้ความช่วยเหลือในทุกแห่งที่ท่านได้รับบาดเจ็บ 
ฉันแม่ของคุณ....ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณ เมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เราจะได้ประสบหากคุณรับฟัง
และกระทำ หรือเมื่อฉันกระทำในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องกระทำเพื่อคืนความสมดุลให้แก่โลก ถ้าในอีก 6 เดือน
นับจากนี้ ประมาณเดือนมิถุนายน 2024 คุณกล่าวว่า “ถูกต้อง พวกเราจะจัดการทุกสิ่งที่จำเป็น” บุตรคนโต
จะสามารถช่วยรักษาเยียวยาร่างกายฉัน แต่ถ้าหากสาส์นนี้ถูกปฏิเสธ ฉันจะใช้กฎของธรรมชาติรักษาตัวฉันเอง
โดยใช้เวลาประมาณปีครึ่งหลังจากวันนั้น.......
นี่เป็นสาส์นจากแม่ที่มอบให้ ผู้ที่เป็นหัวใจของโลก มีหลายองค์กรและการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกำลังฟัง
พระแม่ธรณี และกำลังเตรียมดำเนินการเพื่อตอบรับเสียงเรียกร้องของแม่ พวกพี่ชายต้องการทรัพยากร
และความร่วมมือในการทำงานเพื่อเดินไปพร้อมกับพระแม่ธรณี ขณะที่ท่านกำลังพักพักฟื้น (ฟื้นฟู)
ข้อความนี้เดิมทีถูกส่งมอบให้แก่ผู้อาวุโสของชาวชนชาติคักกับบา (Kaggabba) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2023 ขอบคุณท่านผู้นำผู้ทรงเกียรติฟิล เลน จูเนียร์ (วีแกน) ที่แบ่งปันความลึกซึ้งของ 
“สาส์นจากแม่” ความขอบคุณของเรารวมไปถึงชาวโคกีที่เชื่อมสัมพันธ์ถึงสิ่งที่พระแม่ธรณีอยากจะสื่อสารให้บุตร
ของท่านได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการรักษาเยียวยาท่านให้หายจากการบาดเจ็บได้อย่างไร ขอให้เราทุกคน
ช่วยท่านได้แล้วที่จะรักษาเยียวยาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วด้วยการเปลี่ยนมาเป็นวีแกนและปฏิบัติวิถีที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อที่พระแม่ธรณีผู้มหัศจรรย์ของเราสามารถพักฟื้นฟื้นฟูและปรับสมดุลบนโลกของเราได้อีกครั้ง...
นำมาจากรายการข่าวเด่น
โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ 
www.suprememasyerTV.com
Be Vegan Make Peace
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน