31 มกราคม 2553 00:53 น.

:: เมื่อ "หัวใจ" ฉันรู้สึก ::

แอ็ปเปิ้ล

303470-2200433_attachment.jpg

ขอบคุณที่โทรมาทักทาย ในวันที่กายสบายแต่หัวใจมีปัญหา น้ำเสียงที่ห่วงใยทำฉันหวั่นไหวจนมีน้ำตา เผลอคิดไปว่าความรู้สึกที่เธอให้มาคือ "เยื่อใย" ข่มใจไม่ให้แสดงออก ทั้งที่อยากร้องบอก ดีใจเหลือเกิน คิดถึงมากรู้ไหม เป็นเสียงของความคิดที่ตลอดชีวิตคงไม่อาจบอกไป ท่องจำให้ขึ้นใจ "จากนี้เราไม่ใช่คนรักกัน" เลิกกันไปนานแล้ว..ไร้วี่แววจะเป็นเหมือนเก่า หมดสิทธิ์ใช้คำว่า "เรา" เหลือเพียงความเหงาเท่านั้น บอกเธอว่าสบายดี แต่ไม่ได้บอกว่า (ถ้ามีเธออยู่ตรงนี้ด้วยกัน) ยิ่งได้ยินเสียงหัวใจยิ่งสั่น จะลืมความผูกพันนั้นได้อย่างไร แค่นี้ก่อนนะ ...คนของอดีต คงต้องตัดบทก่อนหัวใจที่โดนกรีดจะลุกไหม้ ดีใจที่เธอไม่ลืม แต่ฉันขมขื่นกับสิ่งที่เป็นไป ให้ฉันหลับตาตลอดไปยังง่ายกว่าการทำใจไม่ให้รู้สึกอะไรเลย
15 กรกฎาคม 2556 17:11 น.

•*.:。✿✲-• หนาวรัก •*.:。✿✲-•

แอ็ปเปิ้ล

176851.jpg

ค่ำ คื น เ ห ว่ ว้ า... ฝ น จ า ก ฟ้ า โ ป ร ย ส า ย พ ลิ้ ว พั ด ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย ห น า ว หั ว ใ จ เห ลื อ เ กิ น อ ง ศ า ที่ แ ต ก ต่ า ง ก ลั ว ใ จ เ ธ อ ห่ า ง เ หิ น อ ย่ า ม อ ง ฉั น เ ป็ น ส่ ว น เ กิ น ใ น วั น ที่ เ ดิ น ต่ า ง ท า ง อ้ า ง ว้ า ง เ กิ น พ อ แ ล้ ว ข อ วี่ แ ว ว ห่ ว ง ใ ย บ้ า ง ห า ย ใ จ ไ ม่ ค ล่ อ ง ต ล อ ด ท า ง ห า ก เ ธ อ ทิ้ ง ข ว้ า ง ร้ า ง ล า คิ ด ถึ ง สุ ด บ ร ร ย า ย อ ย า ก ห า ย ตั ว ไ ป ห า ไ ด้ พ บ ได้ ส บ ต า ไ ด้ ม อ ง ห น้ า ได้ ก อ ด เ ธ อ รั ก ม า ก จ น ล้ น ใ จ ห า ใ ช่ เ พี ย ง พ ร่ำ เ พ้อ ชี วิ ต ฉั น มี แ ต่ เ ธ อ อ ย่ า ใ ห้ เ ก้ อ อ ยู่ เ ดี ย ว ด า ย เ ถ อ ะ น ะ...ห า วั น ว่ า ง ม า เ ติ ม รั ก ที่ ห่ า ง ห า ย นั่ ง ซ บ อิ ง เ คี ย ง ก า ย เ ป็ น ล ม ห า ย ใ จ ใ ห้ กั น ซั บ น้ำ ต า ค น เ ห ง า อ ย่ า ใ ห้ เ ฝ้ า แ ต่ ฝั น อ ย า ก ไ ด้ ยิ น ว่ า รั ก กั น เ ห มื อ น ที่ ฉั น มั่ น รั ก เ ธ อ
3 มิถุนายน 2552 22:56 น.

•.★*...เดียวดาย...*★.•

แอ็ปเปิ้ล

49.jpg

เคยไหม ? หัวใจไหวสั่น ปล่อยลมหายใจผ่านคืนวัน ราวไร้ค่า หากถึงคราวชีวิตถูกยุติต่อกาลเวลา จะมีไหมสักหยดน้ำตาหลั่งรินออกมาเพื่อเรา มากมายผู้คนบนโลกกว้าง แต่หัวใจกลับอ้างว้างบนทางเศร้า บอบบาง บอบบางเหลือเกิน ใจเรา แบกรับอารมณ์สีเทา...เดียวดาย หัวใจไหวสะท้อน อยากหลับตานอนโดยไม่ร้องไห้ เฝ้ามองผืนฟ้าหาดาวสักดวงปลอบใจ เผื่อพรุ่งนี้วันใหม่อาจมีแรงกล้าฝ่าฟัน ชีวิตเดียวดาย...ดั่งใบไม้ร่วง ถึงคราไร้คนหวงห่วงแล้วหรือนั่น สูดลมหายใจฝืนข่มตาหลับไปอีกวัน ปลอบใจตัวเองช้ำ ๆ ก็แค่ฝันร้ายอีกคืน
21 กรกฎาคม 2551 23:09 น.

:: ใต้แสงดาว - - คนเหงาคิดถึงเธอ ::

แอ็ปเปิ้ล

q0R0Zh269310-02.jpg

คนของปลายฟ้าที่ห่างไกล ป่านนี้เธอคงหลับใหลฝันใฝ่ถึงเขา ลืมใครบางคนที่อยู่ทางนี้ที่เคยเป็นเงา ลืมคำว่า "เรา" ทิ้งความเหงาไว้ให้ฉันแทน ดึกดื่นค่ำคืนฉันไม่อาจข่มตา หัวใจวุ่นว้า ยังโหยหาความอบอุ่นของอ้อมแขน น้ำตาเอ่อล้น ความหมองหม่นคือสิ่งตอบแทน ค่าความรักที่ฉันหวงแหนคือหมื่นแสนความเดียวดาย อ้างว้างลำพังอยู่กลางสายลม หัวใจจ่อมจมในห้วงอารมณ์ที่สูญสลาย "คิดถึงเธอเหลือเกิน" สารภาพกับหัวใจอย่างไม่อาย นับดาวบนฟ้าไปมากมายแต่ไม่คลายความเหงาเลย โอ้เอย - - หัวใจ เมื่อไรจะลืมเธอได้ น้ำตาของคนแพ้พ่าย รู้ดีแก่ใจไม่อยากเปิดเผย ค่ำคืนนี้ฉันอ่อนแอ อยากมีเธอดูแลเหมือนอย่างเคย ดาวจ๋า อย่าเพิ่งละเลย วานบอกความในใจว่าฉัน "รอ" .✿*✿.:*(¯`._.°§ :: Missing You :: §°._.´¯)*:.✿*✿ ... อยู่ภายใต้แสงดาว ... ... ที่ส่องแพรวพราวนภาอยู่ไกลแสนไกล ... ... หลับตายังฝัน ใจยังจดจำ ... ... เพราะเธอยังอยู่เคียงใจฉัน ...
13 กรกฎาคม 2551 16:48 น.

:: ฝากให้เธอช่วยดูแล ::

แอ็ปเปิ้ล

Twoofus.jpg

โปรดวางใจเถอะ - - คนดี ทุกวินาที ความรักของฉันให้เธอเท่านั้น จะห่างไกลอีกล้านกิโลเมตรเธอคือคนพิเศษของกัน เป็นคนในความจริงและความฝันของชีวิตฉันตลอดไป มีสิ่งเดียวที่อยากจะพร่ำขออยู่เสมอ ฝากช่วยดูแลตัวเธอแทนฉันหน่อยได้ไหม ทานข้าวให้ตรงเวลา หมั่นคอยดูแลรักษาหัวใจ พักผ่อนให้เพียงพอทั้งกายใจ เติมความสุขให้ตัวเองทุกวัน ถ้าอากาศหนาว ก่อนนอนห่มผ้าด้วยนะ สวดมนต์ให้พระคุ้มครองทุกค่ำคืนยามหลับฝัน ไม่สบายต้องรีบทานยา เหงาเมื่อไรก็โทรหากัน อย่าหักโหมกับงานทั้งวัน หาเวลาเที่ยวบ้างก็คงดี ในวันที่ท้อยิ้มสู้กับปัญหา - - ฉันส่งกำลังใจให้ ถ้ารู้สึกว่าไม่มีใคร ขอให้คิดถึงฉันคนนี้ ฉันยังรักเธอเสมอ จำคำนี้ให้ขึ้นใจนะคนดี จะสร้างรักเราให้แน่นหนักอยู่ตรงนี้ - - รอวันที่เธอกลับมา ::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::::+::+::+::+::+::+::+:: ... ฝากให้เธอช่วยดูแล... ... ช่วยดูแลเธอให้ฉัน ... ... ในวันนี้ที่เราต้องไกลกัน ... ... คงทำได้แค่เพียงส่งใจ ...
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแอ็ปเปิ้ล
Lovings  แอ็ปเปิ้ล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแอ็ปเปิ้ล
Lovings  แอ็ปเปิ้ล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแอ็ปเปิ้ล
Lovings  แอ็ปเปิ้ล เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแอ็ปเปิ้ล
>