ปัจจัยห้า

สุนทรวิทย์

บรรพชิต อาศัย ปัจจัยสี่
			หนึ่งนั้นมี ข้าวปลา กระยาหาร
			โดยยังชีพ อย่างผู้ รู้ประมาณ
			อิ่มในฌาน สมถะ ละเฟื่องฟู
						สองจีวร ห่มกาย ให้พอเหมาะ
			มิต้องเสาะ แสวง แข่งเลิศหรู
			ประดับศีล ดำรงธรรม อันค้ำชู
			คือประตู สู่สรวง ห้วงนิพพาน
			 	สามโอสถ หยูกยา รักษาโรค
			บริโภค ประทัง คงสังขาร
			ยามเจ็บไข้ ได้ป่วย ช่วยต้านทาน
			บริบาล รักษา คราลำเค็ญ
						สี่นิวาส หนแห่ง แหล่งอาศัย
			ซึ่งปลอดภัย สงบ เมื่อพบเห็น
			ทั้งวิเวก อุดม แลร่มเย็น
			รวมแล้วเป็น ปัจจัยสี่ ที่กล่าวมา
			  	ปัจจุบัน มิเห็น เป็นเช่นนั้น
			สงฆ์แข่งขัน บัญญัติ ปัจจัยห้า
			ขวนขวายยศ สรรเสริญ ลาภเงินตรา
			อีกสีกา บริวาร บานตะไท
							ไยภิกษุ พ่ายแพ้ แก่อามิส
			สานุศิษย์ ขัดแย้ง แย่งกันใหญ่
			ศาสนา ง่อยเปลี้ย ละเหี่ยใจ
			เพราะอะไร ใครคิดออก วานบอกที				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>