18 ตุลาคม 2556 20:37 น.

รักลวง

din


เพียงเพ่งพิศพากเพียร.......เฝ้าเขียนอ่าน
นับเนื่่องนานเน้นเนื่อง.......ในเรื่องเขียน
เรียนเร่งรักรับรู้..................สู้พากเพียร
จดจารเจียรจ้องจับ............เพื่อปรับใจ
สูงสุดสอยใสส่อง............มองด้วยจิต
ครวญครุ่นคิดใคร่คง........ยังสงสัย
หวงห่วงหาไห้หวล..........ครวญอาลัย
ยั้งเยื่่อใยยุดยื้อ...............สื่ออารมณ์
รักร้อนรนรานรุก............ไปทุกที่
ลุกลนลี้หลีกหลบ..........พบรักขม
ให้ห้ามหักหันเห............เร่รักตรม
จนจ่อมจมเจ่าจับ...........กับรักลวง
>