26 กุมภาพันธ์ 2556 17:12 น.

ใกล้ตัว-ไกลใจ

din

502547-bigthumbnail.jpg   
หากว่าลมหายใจของเราสอง
มีอันต้องร่อนเร่ทะเลฝัน
มีเส้นใยกั้นกลางระหว่างกัน
แม้กระทั่งความฝันก็ผันแปร

คอยสายน้ำไหลทวนเพื่อหวนกลับ
เฝ้าแต่นับวันรอจนท้อแท้
ทนให้ความชอกช้ำกระหน่ำแด
เขาลงแส้หวดซ้ำราดน้ำเกลือ

bb16.gif

ยังจมปลักกับวันอันว้าเหว่
ฟังคลื่นเห่เรื่องราวของดาวเหนือ
ที่ถูกรักผลักไสให้ลอยเรือ
ผลลัพธ์เพื่อจมหายในสายชล

เมื่อทุกสิ่งจบลงแค่ตรงนี้
จึงริบหรี่ดาวดับพลันสับสน
เหลือไว้เพียง...อุทธาหรณ์...สอนกมล
ให้หลุดพ้นจากบ่วงที่พ่วงพัน

ลมหายใจต่อนี้ที่เหลืออยู่
จะฮึดสู้เคียงข้างมิห่างขวัญ
แต่เส้นใยกั้นกลางระหว่างกัน
กลับผลักดันความใกล้จนไกลเกิน


bb16.gif				
16 กุมภาพันธ์ 2556 15:01 น.

สักวันหนึ่ง

din

powerH.jpg   
ทางข้างหน้าก้าวไปไม่ยั้งหยุด 
ก้าวให้สุดปลายทางที่ฝันใฝ่ 
บนเส้นทางความหวังซึ่งยังไกล 
แม้เส้นชัยไกลลิบสู้ยิบตา 

กับรางวัลชีวิตที่คิดหวัง 
หากก้าวพลั้งอย่าหวั่นกับปัญหา 
เพราะสมองสองมือคือปัญญา 
อย่าอ่อนล้าทุกข์ทนจนฟูมฟาย

49434.gif

ทุกฝีเท้าก้าวไปอย่าไหวหวั่น 
จงตั้งมั่นให้ถึงซึ่งจุดหมาย 
แม้วันเปลี่ยนเวียนลับแล้วกลับกลาย 
อย่าแพ้พ่ายต่อโลกโชคชตา 

เพราะสมองสองมือคืออาวุธ 
อย่ายั้งหยุดมุ่งมาดปรารถนา 
หากแม้มีอุปสรรคหนักนานา 
ใช้ปัญญาพินิจครุ่นคิดตรอง 

จงใคร่ครวญดูเลศของเหตุผล 
อย่าหลงกลพาใจให้มัวหมอง 
รู้ผิด-ชอบดีงามตามครรลอง 
ฟ้าสีทอง...เป็นของเรา...เข้าสักวัน

49434.gif				
>