28 มีนาคม 2557 01:19 น.

เพลงขลุ่ย

din


ขลุ่ยบรรเลงเพลงเศร้าเหงาบ้างไหม
เป็นคำถามโหยไห้ดวยใจหาย
ระยะอาจไกลห่างแค่ทางกาย
มิได้หมายเหินห่างจากทางใจ
ทุกพจน์ถ้อยร้อยคำที่พร่ำขาน
เธอร้่าวรวดปวดมานสักปานไหน
ป่านฉะนี้หมองหม่นอยู่หนใด
รู้บ้างไหมใครหวงห่วงอาทร
เพียงหยิบขลุ่ยบรรเลงบทเพลงเศร้า
ความเงียบเหงาย้ำตอกตามหลอกหลอน
กลั้นสะอื้นฟูมฟกหัวอกรอน
ใจจะคลอนคลายคงลงที่ใด
จึงร่ายกลอนอ่อนหวานเพื่อขานขับ
จะสดับตรองคิดสักนิดไหม
คนเป่าขลุ่ยร้าวรอนถอนหทัย
ความคิดถึงห่วงใยไม่เคยคลาย
ขลุ่ยบรรเลงท้ายกลอนไม่อ่อนหวาน
คนขับขานใจแหลกแตกสลาย
มันโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาคล้ายเปล่าดาย
เปรียบคนตายทั้งเป็นเช่นนี้เอง
824595vgem2zpoof.gif
ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 (01.15 น.) 
>