11 ตุลาคม 2549 04:40 น.

....น้ำมาแท้ แน่นอน ..

tiki

....น้ำมาแท้ แน่นอน ..

    น้ำมาแท้.....นอนแน่

นอนแน่ไม่แน่ก็ต้องนอน

ยังดีมีที่ให้นอน

ดีกว่านอนแนบน้ำ


    นอนหนอ นอน
นอนนับเสียงคราง
ของเครื่องสูบน้ำ
นอนเถิดเพื่อนเอย


    นอนนับดาว..เต็มฟากฟ้าหาว
ด้วยวันคืนช่างยาว
นอนพิงตุ่มใครตุ่มมัน    หนอ...ไหนหนอ อกใครที่เคยว่าอิง
อุ่นแอบ
ไม่มีหรือไร
มีแต่น้ำใส ปู ปลา
มัสยา..ระรี้ระริก ล่องธาร
เสียงสาดซ่าของคลื่นเกลียวเขม็ง
แห่งน้ำวนวืดมา


    ...ไม้เอยไม้ป่า
ไม้เอยไม้บ้าน
ไม้ไหนไหนมิสำราญ
คนกอดรัดเจ้าล่องธาร
เกรงชีพจมมิด    ....ว่ายเถิด
ว่ายไปเต็มวา อย่าหยุด
เพราะหากหยุดเจ้าจะจม
จะไม่มีใครงมเจ้าเจอ

นะเออ


      จากใจดวงชาชิน..สลาย
เมื่อเห็นสายน้ำแผ่ขยายเรียงดาหน้าเข้าหาลุ่มเจ้าพระยา
นคราแห่งรัตนโกสินทร์ 
จารด้วยความแห้งแล้งแห่งใจ ณ ใกล้รุ่งพุธ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

เดชะบุญ..ยังมีที่ให้พิมพ์

tiki_ทิกิ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>