31 สิงหาคม 2547 18:52 น.

ปี ยูเนสโก ฉลองสมเด็จพระปิยะมหาราชฯผู้ทรงปลดทาส..King Chulalongkorn,The King who freed slaves

tiki

  สมเด็จพระปิยะมหาราชฯผู้ทรงปลดทาส..
King Chulalongkorn, Rama V,The King who freed slaves 

       ๏ ข้าฯขอกราบเบื้องพระบาทพระองค์ท่านถวายพระพร
    ขอยอกร ธฯ ประสงค์จำนงหมาย 
    ด้วยแผ่นดิน..ฤๅเคยเย็น..เป็นมิกลาย
    ราวพระพายพัดพระดำรัสตรัสประทาน ๚ 

       ๏ เย็นด้วยเกล้า เย็นศิระ พระฯปกกระหม่อม
    ทรงถนอม ใจประชา มิร้าวฉาน
    พระดำรัส  เอื้อยอกร...ก่อนจะจาร
    แผ่นดินธรรม นี้สมาน...สามัคคี ๚ 

      ๏  พระดำรัส โปรดเกล้า ฯ ประทานไว้
    แด่บาทหลวง...อิหม่าม ไซร้...อย่าอึงมี่
    จะศาสนา .....ใดใด ....ในปฐพี
    อนุญาต.....ประเทศนี้......ประเทศไทย ๚ 

       ๏  ให้เจริญด้วยธรรม....ค้ำประสาน
    ให้จรกัน....วรรณจาร....ให้ผ่องใส
    ให้สืบทอด.....ศีลธรรม....ค้ำเขตไว้
    เพื่อดวงใจ....ทุกไทย....ได้เสรี ๚ 

       ๏  เหนือจดใต้....แดนนี้....คลี่ขยาย
    สิทธิเสรี......ทรงร่าย....ไว้ทุกที่
   ปลดปวงทาส.....แทบพระบาท....แผ่นดินนี้
   ปลอ่ยชีวิต........ทุกชีวี........ทุกที่พลัน ๚ 

      ๏  แม้นเป็นทาส........ผูกโซ่....มิได้ฆ่า
   ทรงอุตส่าห์......สั่งพระนาย.....ปล่อยเถิดนั่น
   ไว้ชีวิต......บิณฑบาตร......ขอไว้กัน
   ปล่อยสัตว์ได้.....ปล่อยคนนั้น.....ให้เป็นไท


       ๏ เนื่องในวาระที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรม แห่งโลกยูเนสโก ได้ ประกาศให้ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
 นี้ เป็นปีเพื่อการรำลึกการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาส
 วันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗  ๏ 

      ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัย 
     ขอพระญาณอันผ่องใสในพระสยามเทวาธิราช
แห่งองค์สมเด็จพระปิยะมหาราช.. ..ได้ประกาศพระนามแผ่ไกล
ไพศาล ...แผ่ตระการ.....แด่มนุษยชนทั่วหล้า
.กระเดื่องพระนามา  พระมหาราชไทย
ผู้ได้รับรักจากทุกชนชั้นทั่วหล้าไป...ทั่วทุกทิศปฐพี....นี้แล ๚ะ๛- .  

    ทิกิ_tiki

.........  KING RAMA THE Vth  KING CHULALONGKORN 
      who had let the freedom to all people 

          When he freed slaves....

  When he declared ****This is the land of freedom
 where you alll can be free..for your walk of life.
   The King gave all lives,.their freedom.
           With all my love for 
His Majesty the King Chulalongkorn,Rama the 5th .

      ขอถวายพระพรพระองค์ท่าน
     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
มีปัญหาใดใดทั้งปวงในประเทศนี้....
แล้วระลึกถึงพระองค์ท่านจะ ช่วยให้จิตใจเราแจ่มใส
ระลึกถึงพระคุณอันล้นเหลือมหาศาล 
พระเดชพระคุณท่านแผ่ไพศาลเจิดจรัส ...ไปทั่วนานาทิศานุทิศ
ระลึกถึงท่าน ....ท่านทรงเป็นพระสยามเทวาธิราชพระองค์หนึ่ง
จิตใจเราก็แช่มชื่นขึ้นไม่เศร้าหมอง 
อธิษฐานขอให้ท่านช่วยดูแลประเทศสยามของเราให้รอดพ้น
วิกฤติ
ทิกิ_tiki

องค์การ ยูเนสโก นั้นได้เทิดพระเกียรติจัดให้ พระองค์ท่าน
เป็นนักปลดปล่อยทาสหนึ่งในการดำเนินการปลดปล่อยทาส
ในโลก...เป็นที่น่าชื่นใจสำหรับข่าววันรำลึกการปลดปล่อยทาส
แห่งโลก 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา 

 2004
 UNESCO tribute to King Rama V, reformer of Thailand
 UNESCO Headquarters, Ségur Hall
02 Apr 2004 - 02 Apr 2004 In collaboration with UNESCO,
 Thailand will honour King Chulalongkorn, Rama V, 
on the occasion of the 150th anniversary of his birth.				
30 สิงหาคม 2547 14:49 น.

ขอนำบทกลอนมาเก็บนิดหน่อยค่ะ

tiki

1.)ความคิดเห็นที่ 63  

   เลียบริมมาอิ่มแจ้ง.....บทความ
ภาพน่าหิวยลยาม.............กิ่วท้อง
ดูใจนะนงราม..................แจงจั่ว..หัวเอย
ดูแค่อาหารร้อง................ร่ำล้นดลใจ
tiki				
14 สิงหาคม 2547 10:05 น.

ฤๅจะถึงยุคสมัย...บทใจรำพัน

tiki

ภาษ ๑
    มิมีเลยฤๅจะเห็นแผ่นดินใด ชนจะเกลือกว่าหมดใจ ไร้เข้มแข็ง
จะต่อสู้  บทแล้งร้ายเร้นรอนอันกรอกหู ก่นกู่ก็แต่ปริเวทนา
อันน่าสะเทือนใจ.

    ชาติเอ๋ยเผยสิความไข  พึงแผ่แต่เมตตาไป สั่งสอนอบรมใจ
ให้ผู้คน  อย่าก่นแต่เศร้าซุกทุกข์ระทม..ให้หลอมบ่มความเข้มแข็ง
 สิคืนกาย....แลนา

     บทบาทฝูงชนฤๅก็แห้งเหี่ยวเหลียวหาย..ราวว่าถูกประทุษร้าย 
คล้ายว่า  ชีวินนี้สิ้นเหือดไร้เลือดเลี้ยงสังขาร  รอก็แต่รัฐจะเจือจาน 
นะ เมตตา.

    บ้างก็ว่าตนประดุจคนไม่ใช่คน เพียงยืนอยู่บนถนนอันไพศาล 
เปรียบผ่านไปดุจรอเทพเทวามาประชุม มากองสุมบุญกุศลให้ไขว่คว้า
ให้ ยอบกาย ถวายชีวิต ตามลิขิตแห่งปวงเทพ ด้วยผู้คนนั้นต้องเสพย์
ติดแต่ด้วยเงินตรา...แลนา

 บทรำพันแห่งทุกข์ยากฝากแผ่นดิน
ทิกิ_tiki
จารเมื่อ ๙:๓๐ นาฬิกาพระเสาร์ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘/๘
เวลาลมพัดเย็นกลางแดดแผดจ้าไล่เมฆาให้กระจาย

Copy Right  .All rights reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ				
13 สิงหาคม 2547 12:52 น.

๏ ขอคุยกันอีกครั้งเรื่องหนังสือ .

tiki

หลายท่านให้ความเห็นว่า ทำไม หนังสือ ชีวิตสอนชีวิต เล่ม 1 
แม่กราบแทบเท้าแม่ รวมเล่ม thaipoem.com นี้ จึงมีแต่งานคุณทิกิ_tiki 
เท่านั้น
  เนื่องจาก ยังไม่สามารถจัดระบบตัวเองได้ จึงขอลองเชิงพิธีการทำงาน
ด้านพริ้นท์ติ้ง ซึ่งร้างเรื้อมานับสิบปีแล้วนะคะ มาปัดฝุ่นดูใหม่ ที่สำเร็จได้นี้ 
ก็ด้วย ความกรุณา ของ ทางโรงพิมพ์แห่งสำนักปฏิบัติธรรมวิญญาณ 
เป็นเอกเลยค่ะ

   ส่วนที่สำเร็จได้อีกส่วน ที่สำคัญมาก คือ การให้มุทิตาจิตกำลังใจจาก
คุณ ปีกฟ้า เว็บมาสเตอร์ ซึ่งคนทั่วไปและสมาชิกบอกว่าไม่เห็นจำเป็น
จะรวมเล่มเราเองเป็นยังไงต้องมีไฟเขียวจากปีกฟ้า ....

    คุณทิกิ_tiki เขียนคำอนุญาต คุณปีกฟ้า ไว้หน้าที่ 5 ในสารบัญที่ส่ง
เรียงหน้าต้นฉบับ ไปทางโรงพิมพ์    แต่โรงพิมพ์ ผู้รู้งานขั้นตอนนั้น 
เขานำ หน้าอนุมัติ จากคุณ ปีกฟ้า นั้นเป็นหน้าหนึ่งในเล่มนี้เลย

    หลายคนก็งุนงงอีกว่า อ้าวคุณทิกิ_tiki คือคุณปีกฟ้าหรือ 
 มิใช่ค่ะ มิใช่ นั่นเป็นการลำดับความสำคัญของการทำงานที่ถูกต้องของ
โรงพิมพ์เขาเลยนะคะ
ก็จะขอเขียนให้อ่านอีกสักรอบที่ ด้าน บทความ// เรื่องสั้นนะคะ ขอมีเวลา
กว่านี้อีกนิดค่ะ 

ทิกิ_tiki4895 - tiki 
 7800 - 13 ส.ค. 47 - 12:42				
4 สิงหาคม 2547 19:16 น.

๏ขออภัยมิได้มาเรียนเขิญด้วยตนเอง ๚

tiki

   เลขที่ ยี่สิบเก้าทับสอง ช่องสามสิบเก้า
สายไหมยาวอยู่ข้างภูมิพลฯ นั่น
ขอเชิญพี่น้องไทยโพมไปพบกัน
รับประทานของว่างนั้น..ให้สบาย 

เย็นๆวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547
ที่ถนนสายไหม ร้านอาหาร  บ้าน สวน 
เลขที่ 29/2 ริมถนนสายไหม (ติดซอย สายไหม 39)
(ทางแยก ข้างโรงเรียนนายเรืออากาศ)
เข้าทางถนนพหลโยธิน เข้าไปทางถนนสายไหม ประมาณ 4.5 กิโลเมตร

สำหรับท่านที่จะไปรถสาธารณะ สามารถ ขึ้น รถร่วม 
สะพานใหม่ _หนองใหญ่
ได้ที่ ตลาดยิ่งเจริญ ซ้ายมือริมถนนพหลโยธิน
๏ขออภัยมิได้มาเรียนเขิญด้วยตนเอง ๚


แด่เพื่อนที่จะไปรับประทานเลี้ยงกันเย็นนี้ทุกท่าน

เส้นทางล่าสุดที่รถไม่ติด
คือจอดรถไว้แถว หัวลำโพง 
หรือสถานีรถไฟสามเสน 
หรือไม่จอดก็ตามใจ..
ไปขึ้นรถไฟไปลงดอนเมือง..(สาม หรือ สี่บาทเองอะจ้า เร็วมากด้วยค่ะปลอดภัย รถไม่ติด)

แล้วก็เรียกแท็กซี่ให้วิ่งทะลุกองทัพอากาศเข้าถนนสายไหม... เลี้ยวซ้าย..หักขวา..ตรงถนนสายไหม..เร็วมากค่ะ โปรดอย่านั่งแท็กซี่จากในเมืองออกไปเพราะรถจะติดมาก มีเตอร์ขึ้นแพงมากค่ะมีสิทธิ์ ขึ้นถึงสองร้อย เรียนไว้ก่อนนะคะ
โปรดอย่าชะล่าใจ เราไปเองเมื่อวาน ยังหมุนไปหมุนมาตั้งต้นจากในเมืองกว่าทะลุวิภาวดีได้ โห นานอะไร รถติดอะไรไปถึงดอนเมืองโน่นเลย

 : 4895 - tiki 
 : 312737 - 06 ส.ค. 47 - 11:04 
http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=3181				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>