20 พฤศจิกายน 2548 11:49 น.

บทเรียนชีวิต..แมว

tiki

บทเรียนชีวิต..แมว
  ๑
...ในบางครั้ง..เกินยั้ง..ใจจะคิด
ด้วยใกล้ชิดอยู่สนิทไม่เคยห่าง
เห็นทุกวันรักกัน..ไม่จืดจาง
คงแทบวาง..แทบวาย..หากหายตัว...				
12 พฤศจิกายน 2548 10:49 น.

ไทยโพเอ็ม..บ้านอนุบาล

tiki

ความสามัคคีต้องการความกรุณาปรานีอย่าง
ใหญ่หลวง
ซึ่งทุกคนควรมีอยู่ในหัวใจนับแต่เป็นเด็ก
ทุกคนควรซึมซับความรู้สึกแห่งสามัคคีไว้
จาก ความเมตตา ปรานี อารี เกื้อกูลต่อกัน

.....การรักษาระยะห่าง
....การมีขอบเขตเฉพาะตัว
...การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
...การผสานสามัคคี

....การรู้ค่าของอีกคนและหลายคนว่า
ล้วนแต่มีคุณค่ามีความหมายเป็นคนดี
ที่เราควรยกย่องแต่ส่วนดี

นี้เป็นน้ำมิตรน้ำจิตน้ำใจ
ที่คนไทยเราถือปฎิบัติกันมานานนัก

น้องเอมเป็นเด็ก
เช่นเดียวกับน้องๆเล็กๆหลายคนที่นี่
บางคนอายุเพิ่งสิบสองสิบสาม
ที่เข้ามาเขียนกลอน
มาเยี่ยม
มาสั่งหนังสือไปอ่านด้วยซ้ำ


http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem83327.html#
หมายเลขกลอน 83327 
ขอบคุณ คุณ กอกก ...  


ด้วยรักในไทยโพเอ็ม				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>