9 มิถุนายน 2549 03:21 น.

ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี

tiki

ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี


ขอคัดนำบทความเรื่องนี้จากหนังสือ ๙๕ ปีแห่งการ สถาปนากรมศิลปากร มาให้ได้อ่านกันในวาระ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
  บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งในหน้า ของเรื่อง เอกอัครราชูปถัมภกศิลปะ
และ สถาปัตยกรรมไทย หัวเรื่อง พระอัจฉริยภาพในงานศิลปกรรม
หน้า ๑๘๖.......ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในการทูลเกล้าฯ ถวายแบบเขียนร่าง
ตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งเขียนโดย นาย สมชาย ศุภลักษณ์ อำไพพร 
นายช่าง ศิลปกรรม ๕ 

       ทรงมีพระราชวินิจฉัย และได้ปรับแก้ไขตามแนวพระราชดำริ 
๓ ครั้ง รวมทั้งการ กำหนดสีต่างๆ ประกอบรวมด้วย เครื่อง เบญจราชกกุธภัณฑ์ อันแสดงความเป็นกษัตริย์ ทั้ง ๕ คือ

.....ความหมายของ ..ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี


อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำวัน
พระบรมราชสมภพ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นสีน้ำเงิน เจือทอง
อันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>