ในบวช

ปติ ตันขุนทด

บาสิกาหนึงน้อง ทรงศีล
มิใช่ลาวแขกจีน ต่างด้าว
สาวไทยใฝ่ใจปีน สวรรค์ที่ สุขนา
บุญแม่จักพาก้าว อยู่ห้องสุขศานต์

อรุณฉานเธอใส่ข้าว ลงบาตร์
พระพี่สวดพรศาสน์ ส่งให้
จากกันเมื่อลาขาด ศีลห่ม ขาวนา
หากว่าบวชอีกได้ อย่าต้องศึกศีล

อุปัชฌาย์แต่งตั้ง สำนัก เรียนเอย
เป็นที่ศิษย์จิตรัก ใฝ่รู้
บาลีนี่เรียนหนัก จำท่อง ศัพท์นา
เปรียญสี่มีพระผู้ ผ่านได้สองตน

เราศึกษาเพื่อรู้ บาลี
เขียนอ่านจำมากมี มุ่งไว้
สวดแปลที่มนตี พุทธท่าน สอนนา
สืบส่งพุทธศาสน์ให้ กว่าห้าพันวสา

เทียนวสาท่านได้ ทานถวาย
คุณแม่คนึงสุขนาย แต่งแต้ม
จักรวาลแห่งธรรมสาย สกุลเก่ง
จิตแม่งามธรรมแย้ม ดั่งฟ้าอาบอรุณ
*13กค56*
ผีมันหลอกอื่อร้อง กลางดึก
ลุกนิ่งฟังดูนึก หวั่นสู้
เป็นตายไม่ขอสึก หนีแน่
เงียบอยู่ไยจักรู้ ว่านั้นใดฤาผี

อีกวันเห็นที่ข้าง กุฎี
เป็นแม่หมาคือผี อื่อร้อง
นอนยาวบ่ผอมพี พุงเป่ง
นางแม่หมามีท้อง บ่นร้องหนาวฝน

นำนักเรียนเข้าค่าย ธัมมา
คือแม่จันวิทยา แห่งนั้น
อาจารย์ห่วงสิสสา ตกชั่ว
พาสู่ผาเงาปั้น แต่งแต้มใจงาม

15กค56 - 19กค56

เชียงแสนวิทย์หมู่ท้าว ถวายทาน
ครูใหญ่อำนวยการ อยู่หน้า
เกิดตายว่ายสังสาร นานเนิ่น
บุญท่านรอฤาช้า อยู่เบื้องหกสวรรค์
16กค56

บิณฑบาตรแต่เช้า กลับมา
ฉันอิ่มทำกิจจา ใหญ่น้อย
ธรรมบทสี่ภาคหนา แปลอ่าน
ศัพท์กี่คำเกินร้อย ท่องไว้หนักครัน

นางสาวลาวแม่ข้าม มาไทย
ถึงที่ผาเงาไง แห่งนี้
ทำบุญร่วมวันใน สาฬหะ
งามแต่งงามใจจี้ แม่ไหว้พระตรัย

เวียนเทียนเพ็ญผ่องฟ้า อาสาฬ หะเอย
ชนหมู่มาสืบสาน สี่ร้อย
ธิษฐานทั่วไตรทวาร ทานแผ่
สัตว์ร่วมโลกมากน้อย เด่นด้อยรับบุญ

บาสิกาหนึ่งนั้น โบนาม
มาร่วมสวดมนต์ยาม ค่ำเช้า
กุศลแม่งอกงาม ทุกเมื่อ
ดับซึ่งทุกข์โศกเศร้า ห่อหุ้มใจนาง

มีนรกใหญ่นั้น ตลอดกาล
ภิกษุทุศีลพาล ตกไหม้
พระดีที่มีญาณ เป็นอยู่
ชีพท่านทรงศีลไว้ กว่าสิ้นสังขาร

มีลูกหมาแม่นั้น สิบตัว
ตัวแม่ผอมหาผัว บ่ได้
มองเห็นซี่โครงครัว หนังห่อ
ทานแบ่งอาหารให้ เพื่อไว้ชีพนาง

วิปัสนามุ่งรู้ โลกุตร
ศีลผ่องมรรควิสุทธิ์ ทั่วพร้อม
สมาธิมั่นในพุทธ ธรรมเที่ี่ยง
พระหนึ่งจงจิตน้อม เพื่อได้ญาณา

สติปัฏฐาสี่นั้น กรรมดี
มวลหมู่ภิกษุชี บ่มไว้
ไตรภูมินั่นโลกีย์ ผันเปลี่ยน
มีแต่โลกุตรให้ เที่ยงแท้สุโข

บิณฑบาตรเปลี่ยนย้าย เจ็ดซอย
ทุกวี่วันโยมคอย แต่เช้า
ภิกษุมั่นรีตรอย ปางก่อน
โปรดหมู่ทายกเจ้า บ่เว้นอรุโณ
3สค56
สีกาโบถ่อมไหว้ วันทา
บุญแต่กิริยา ใส่เกล้า
ขอพรแม่อธิษฐาน์ มาสู่ เร็วนา
จิตหม่นหมองโศกเศร้า แม่เจ้าจงหาย
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>