โคลง ***สกลนคร***

ปติ ตันขุนทด

สกลนครถิ่นด้าว   แดนขอม
นานแต่ยังเป็นจอม  เผ่านี้
ชนใดแข่งแปลงปลอม  เยือนแย่ง
ขอมอ่อนสยามจี้   เกลื่อนเข้าสำราญ
นามหนองหานเล่าไว้  นิทาน
นางไอ่สาวสะคราญ   แจ่มหน้า
กระรอกเร่รักหาญ    แอบส่อง
เป็นเผ่านาคากล้า  แต่งแสร้งแปลงชม
นายพรานมองส่องจ้อง  ยิงคม
ถูกหนุ่มกระรอกชม    ไอ่แก้ว
ตัวตายแต่ใจขม      สาปส่ง
ใครคั่วแกงกินแล้ว    จ่อมใต้บาดาล
สาหารกินบ่สิ้น    พลเมือง
มันย่อมงอกนองเนือง  อร่อยเนื้อ
นาคาพ่อโกรธเคือง    รุมถล่ม
เมืองใหญ่กลายเป็นเบื้อ  บ่อน้ำหนองหาน
หนานผาแดงหนุ่มเนื้อ   งามสม
ควรคู่เคียงเรียงรมย์   รื่นห้อง
สมรสเกี่ยวเกลียวกลม  นางไอ่
บุญแต่เวรติดต้อง   ไล่ต้อนหนีตาย
ธาตุเชิงชุมคู่เคล้า    สกลกาย
พุทธชื่นธรรมสงฆ์สาย  ปู่หมั้น
ปวงชนมั่นกฏหมาย    ศีลห่อ
ผุดผ่องไตรรัตน์กั้น  ชั่วพ้นตกอบาย
เหมือนนิยายแต่งไว้   สมจริง
จ้าวพ่อสุวรรณภิง     พุ่มไหว้
พุทธชินท่านมาสิง     เทศน์ส่อง
องค์อิ่มศรัทธาได้   แต่งสร้างธาตุชุม
มารวิชัยพุทธเจ้า    สุขุม
หลวงพ่อแสนเชิงชุม   นั่งยิ้ม
ชาวสกลทั่วเมืองรุม    กราบรื่น
หวงห่วงปานอกปิ้ม    กว่าเจ้าใจตน
จันหลุยเทศก์มั่นฝั้น   อริยสงฆ์
มรรคมั่นผลสืบตรง    ห่างเศร้า
พุทธวงศ์มุ่งเจตจง     จิตแจ่ม
ดับทั่วกิเลสเหง้า     เคลื่อนเข้านิพพาน
สาวภูไทแช่มช้อย    งามงาน
บุญบ่มศีลธรรมทาน  ทั่วผู้
ชายใดร่วมสมรสมาน  ครองแม่
ขอแต่งเป็นมิตรรู้    อุ่นร้อนหนาวเย็น
ภูพานสูงเยี่ยมฟ้า   คนเห็น
วัดป่าขามเคยเป็น   บ่อนบ้าน
คราหลวงปู่เทศก์เข็ญ  ขันธ์ป่วย
รูปท่านมามองต้าน   ฆ่าไข้สบสบาย
วัดสุทธวาสป่าแก้ว   นิกาย
พระมั่นธรรมจักรขจาย   แจ่มแล้ว
มาละร่างเฉิดฉาย      ครองอยู่
ไปสู่โลกุตรแพร้ว      ผ่านพ้นทุกข์ขันธ์
ภูพานตำหนักเจ้า    ภูมิพล
ชนทั่วไปเยือนยล   เยี่ยมต้อง
งดงามดั่งเมืองบน    สวรรค์สว่าง
ใดบ่เทียมเทียบห้อง   แห่งไท้ทศธรรม				
comments powered by Disqus
 • วิชัย

  28 ตุลาคม 2552 21:13 น. - comment id 1057942

  พระธาตุห้าแห่งแหล่งอารยธรรม
  สามพันปีมีตำนานเล่าไว้
  หลวงหนองหานในอดีตภายใต้
  อำนาจประกาศให้รุ่งเรืองมา
  
  
  อาณาจักรลานช้างปกครองดินแดน
  เรียกแทนเมืองเชียงใหม่หนองหานหนา
  อาณาจักรสยามรุ่งเรืองกาลเวลา
  เรียกว่าเมืองสกลทวาปี
  
  
  ในสมัยพระนั่งเกล้าฯประทานนาม
  เขตคามแห่งเมืองสกลนครนี้
  จึงเป็นชื่อเรียกสืบนั้นรุ่งเรืองดี
  ศรีแอ่งธรรมะแห่งอีสานเทอญ
  
  
  ดินแดนแห่งอริยะสงฆ์องค์ประเสริฐ
  ถือกำเนิดจิตพิสุทธิ์สุดสรรเสริญ
  ด้วยเมตตาบารมีเพียรเจริญ
  จึงดำเนินรอยตามพระศาสดา
  
  
  อาจารย์มั่นภูริทัตโตโพธิสัตว์
  ละตัดกิเลศแห่งธรรมยุติศึกษา
  ไตรสิกขาบำเพ็ญสมณะมา
  เมตตาเทศนาสอนศิษย์ให้พ้นกรรม
  
  
  วัดป่าสุทธาวาสเคยเตือนจำ
  อาจารย์มั่นนั้นปฎิปทาเลิศล้ำ
  สั่งสอนวอนศิษย์ทุกถ้อยคำ
  น้อมนำให้ศิษย์นี้ปฏิบัติดี
  
  
  วัดพระธาตุเชิงชุมชุมนุมพระบาท
  ศาสดามาสถิตย์สี่องค์นี้
  กราบบูชาด้วยเมตตาอารี
  มีไมตรีช่วยให้รอดพ้นภัย
  
  
  อุทยานแห่งชาติภูพานบานสะพรั่ง
  สายน้ำหลั่งไหลประดังพิสมัย
  ทัศนียภาพบาดจิตติดตรึงใจ
  คิดถึงใครเที่ยวภูพานอาจลืมเลือน
  
  
  อุทยานแห่งชาติห้วยหวดน่าอวดเที่ยว
  ช่างสวยงามปานใดใครจะเหมือน
  ลานดุสิตาสีม่วงไม่ลางเลือน
  บนลานหินกว้างเจือนสร้อยสุวรรณา
  
  
  ภาพรอยสลักผาภูผายล
  สามพันปีสนใจใคร่ศึกษา
  แหล่งอารยะธรรมนั้นแต่ก่อนมา
  ให้รู้ว่าดำรงตนกันอย่างไร
  
  
  พระตำหนักภูพานที่ประทับ
  ยามต้อนรับฤดูผันกาลสมัย
  หนาวมาเยือนเตือนใจทุกครั้งไป
  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสดุดตา
  
  
  หนองหารสายนทีแห่งชีวิต
  ทะเลสาบจืดสนิทน่าเที่ยวหา
  มีเกาะน้อยเกาะใหญ่เจริญตา
  ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเจริญใจ
  
  
  เรณูนครถิ่นนี้ช่างมีความหลัง
  ได้พบคนงามไหว้พระธาตุครั้งสมัย
  นุ่งซิ่นไหมสวยงามตาพริ้งเพริศพิไล
  คิดรักซิแล้วแก้วตาสาวภูไทแห่งแดนอิสาน
  
  
  เชิญเที่ยวสกลนครให้สนุกครับ
 • สุรศรี

  29 ตุลาคม 2552 09:11 น. - comment id 1058061

  ฝีไม้ลายหัตถ์นี้          ไม่เบา
  สกลนครบ้านเรา        ภาพแจ้ง
  วรรณคดีอีสานเก่า       ค่ามาก
  ควรพวกเราอย่าแกล้ง    เก่าสิ้นทำลืม
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  29 ตุลาคม 2552 14:16 น. - comment id 1058179

  ขอขอบคุณท่านพี่ ปติ ตันขุนทด
  
  เป็นอย่างสูงครับ
  
  ที่กรุณา นำโคลง จังหวัดสกลนคร มาให้ผมได้ทัศนศึกษา 
  
  รวมถึง ท่านพี่ วิชัยด้วยครับ ที่อธิบาย เรื่องราว ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
  
  ผมเองขอถือโอกาส แต่งกลอนบ้านเกิด ตามไสตล์ลูกทุ่ง ก็แล้วกันนะครับ
  
  *สกลนครแดนนี้ที่เล่าขาน
  สืบตำนานจากขอมแปลงปลอมภาษา
  มีภูไทย-โซ่-ญ้อ ละอองามตา
  โย้ย-กะเลิ้ง เว้ามา พาข้อยงง
  
  *อนุรักษ์ ผญา ปรัชญาอีสาน
  แดนหนองหานแดนนี้ที่พี่หลง
  น้ำไหลหลั่งฝังแก่นแห่งแดนดง
  ชาตินี้คงตายรังกลบฝังใจ
  
  *อุทยานภูพานฯสำราญรื่น
  พรรณไม้ดื่นดารดาษสะอาดใส
  แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคล้องดวงใจ
  พี่ฝันใฝ่ใกล้นางมิจางจร
  
  *ประสาทผึ้งตรึงตราเกินกว่าเก่า
  เมื่อมีเจ้าเคียงข้างมิห่างหมอน
  เทียนลวดลายไหลหลั่งอลังกรณ์
  ทั้งเต้นฟ้อนแห่รำประจำเมือง
  
  
  
  1.gif
 • ยายแม่มด

  29 ตุลาคม 2552 14:54 น. - comment id 1058200

  มีเพื่อนเป็นสาวภูไท หลายคนค่ะ สวยๆๆๆ ทั้งน้านนนนนนนนนนน
  
  อิอิอิ
  
  11.gif6.gif36.gif
 • นรสิริ

  29 ตุลาคม 2552 15:41 น. - comment id 1058220

  สกลนครบ้านพี่เมืองน้องดินแดนติดต่อกันค่ะ
 • เฌอมาลย์

  29 ตุลาคม 2552 16:57 น. - comment id 1058264

  ไปเที่ยวสกลนครบ่อยค่ะ
  หนองหานก็เคยไป ได้นั่งเรือด้วย
  ที่กล่าวมาทั้งหมด เฌอไปมาหมดแล้วอ่ะ
  ประทับใจมีโอกาสจะไปเยือนย้อนฟามหลังสักครั้ง36.gif46.gif
 • ปติ ตันขุนทด

  29 ตุลาคม 2552 18:23 น. - comment id 1058301

  16.gif16.gif
  แหมมีกลอนเสริมนี้ดีมากครับ  ทำให้ทั้งโคลงทั้งกลอนอธิบายสิ่งงดงามในสกลได้ซาบซึ้งน่าเที่ยว  คุณเฌอมาลย์ได้ไปเที่ยวแล้วก็น่าอิจฉา คุณนรสสิริก็บ้านใกล้เรือนเคียง
  เป็นสาวภูไทป่าวครับ  คงสวยทั้งตัว16.gif16.gif
 • เพียงพลิ้ว

  30 ตุลาคม 2552 08:37 น. - comment id 1058468

  เคยไปสกลนครค่ะเพราะพี่ชายไปมีครอบครัวอยู่ที่นั่น สาวก็งามค่ะ
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>