โคลง ***กรุงเทพฯ***

ปติ ตันขุนทด

***กรุงเทพทศพิธกษัตริย์  ศรีจตุสัจรัตนตรัย  ปกป้องไทยทั่วด้าว  ราชร่มเกล้าเย็นเศียร  มนตรีเพียรรัฐกิจ  ขุนพลพิชิตอริราน  กสิการไพบูลย์
ธุรกิจพูนเงินเพิ่ม  อุตสาหเสริมเศรษฐกิจ  เที่ยวทุกทิศเพลินใจ  ประชาไทปราศโรค  ไร้วิโยคโศกศัลย์  สิทธิ์เทียมกันทั่วหน้า  ประชาธิปไตยไทยชอบ
ยุติธรรมมอบตุลาการ   บริหารด้วยสุจริต  มิตรต่างประเทศไปมา  แลกเปลี่ยนค้าแข็งขัน  ทุกสถาบันร่วมประโยชน์  พระโปรดสัตว์เอาบุญ  สงฆ์ค้ำจุนศาสนกิจ  ธรรมสัมฤทธิ์บริษัท   พุทธขจัดภัยผอง   ชนบ่มมรรคถูกต้อง  มุ่งเข้าโสดา
กรุงเทพอมรมิ่งฟ้า   เมืองอินทร์
กษัตริย์นั่งครองนัครินทร์     อุ่นเกล้า
ภูมิพลปิ่นภูมินทร์  พุทธหน่อ
เยือนเยี่ยมราษฎร์คลายเศร้า   ทั่วร้อยขุนเขา
ใจเมืองเราพระแก้ว   มรกต
แสงส่องเขียวใสสด    จรัสหล้า
ผองไทยทั่วกันหมด    นมัสมั่น
พระคู่สยามเมืองฟ้า    ปกป้องทุกข์ภัย
วัดอรุณแจ่มแจ้ง   แสงใส
ปรางค์เด่นดูแปลกใด  แข่งได้
พระยาแม่หลามไหล  เลยเรื่อย
วัดอยู่เรียงเลียบใกล้   ฝั่งน้ำงามตา
วัดโพธิ์เป็นคู่สร้าง    รัตนา
ชนดื่นเดินทัศนา  ชื่นแท้
ศรีสถานถ่ายตำรา  แบบอย่าง
ยาแต่โบราณแก้    พิษไข้ดับภัย
เจดีย์ทองเด่นตั้ง    วิไล
สุกปลั่งเล็งแลไกล   รุ่งฟ้า
สระเกศที่ธาตุชัย    ทรงอยู่
ชมชื่นกันเนืองหน้า   อิ่มน้อมพุทธคุณ
โลหะปราสาทตั้ง    รับอรุณ
เป็นที่ชนแสวงบุญ  เกลื่อนใกล้
วัดราชนัดดาอดุลย์   ดูเด่น
ใครต่างมาเยือนไหว้   อิ่มเนื้อมโนใน
ไตรรัตน์เรืองทั่วแคว้น  กรุงไกร  สยามแฮ
รินรื่นรสธรรมชัย      ทั่วหน้า
ประชาร่มเย็นใน       พุทธผ่อง  ภูมินา
เป็นดั่งเมืองชาวฟ้า   เยี่ยมพื้นภูวดล
เบญจมบพิตรแต่งสร้าง   งามฉงน
วัดคู่เมืองสากล         เยี่ยมแย้ม
เทศไทยทั่วทุกคน      มาสู่
หินอ่อนสถาปนิกแต้ม   เด่นฟ้าวิหาร
พระทองคำแจ่มหล้า   แลลาน
ดูเด่นในพิหาร     ก่อไว้
พระไตรมิตรปราบมาร   งามผ่อง
มาแต่สุโขไท้          หล่อแล้วปูนพราง
รัฐธรรมนูญแม่เจ้า  กฎกลาง
เสริมส่งชนนายนาง  ร่วมรู้
ประชาธิปไตยทาง    เสมอทั่ว
เสียงหนึ่งเลือกคนผู้  เก่งไว้ในสภา
รัฐบาลคอยช่วยอุ้ม   ประชา
ดุจแม่แลบิดา      เห่ป้อน
ตรวจสอบใช่รัฐสภา   เป็นใหญ่
ความแพ่งอาญาร้อน  แบ่งให้ตุลการ
เผด็จการคอยแข่งแว้ง  ปฏิวัติ
มีแต่ความวิบัติ        ทั่วผู้
ชาวนาแย่สารพัด      ตกต่ำ
ไทยเที่ยวหาเงินกู้     ก่อสร้างวิมาน
อนุสาวรีย์เด่นตั้ง   เนินสถาน
เทิดหมู่ราษฎรชาญ  เชี่ยวกล้า
ประชาธิปไตยการ    เกิดก่อ
แปรเปลี่ยนธรรมราชหล้า  อยู่ใต้ธรรมนูญ				
comments powered by Disqus
 • ปติ ตันขุนทด

  29 ตุลาคม 2552 09:50 น. - comment id 1058074

  16.gif16.gifโคลงกรุงเทพฯ  ช่วยกันแต่งนะครับ16.gif16.gif
 • วิชัย

  29 ตุลาคม 2552 11:41 น. - comment id 1058097

  เมืองของเทวดามหานครอันอมตะ
  งามจรัสรัตนะเก้าประการ
  บัญชาแห่งองค์อินทร์อวตาร
  พระราชทานนามกรุงเทพมหานคร
  
  
  อมรรัตนโกสินทร์  มหิทรา-
  ยุธยา  มหาดิลกภพ
  นพรัตนราชธานีบุรีรมย์
  อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน
  
  
  อมรพิมานอวตารสถิต
  สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์
  ชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดที่คิด
  แล้วนิมิตเป็นกรุงรัตนโกสินทร์
  
  
  เดิมตั้งเมืองธนบุรีศรีสมุทร
  สมัยอยุธยาเรียกบางกอกสิ้น-
  แผ่นดินกรุงธนทรงสร้างแดนดิน
  สถาปนาดินแดนแห่งนี้เป็นพระนคร
  
  
  ณ.วันที่แปดเมษาสองสามสองห้า
  ปฐมกษัตริย์จักรีศรีมหาสมร
  ยกเสาหลักเมืองเรืองรองอมร
  วันอาทิตย์ขึ้นสิบค่ำเดือนหกสถาพร
  
  
  ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์
  เฉลิมรัฐราชวงค์จักรีศรีมหานคร
  พระพุทธยอดฟ้าฯเสด็จนั่งบัลลังค์อมร
  เป็นรัชกาลแรกอดิศรศรีจักรีบดินทร์
  
  
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  อารามเหลืองอร่ามคู่โกสินทร์
  พระแก้วมรกตค้ำแผ่นดิน
  ตราบสิ้นพุทธกาลแห่งองค์ศาสดา
  
  
  พระบรมมหาราชวังอลังการ
  ศิลปกรรมตระการเลิศหรูหรา
  วิจิตราตะวันตกเจริญมา
  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเด่นงดงาม
  
  
  พระที่นั่งอนันตสมาคมศูนย์อำนาจ
  รัฐสภาประกาศเขตสมัชชาน่าเกรงขาม
  บทบัญญัติแห่งการปกครองทั่วเขตคาม
  ให้ทราบความตามประชาธิปไตย
  
  
  ศาลฏีกาสนามหลวงแหล่งตัดสิน
  มีมลทินบริสุทธิ์เป็นไฉน
  ใครผิดถูกมากน้อยวินิจฉัย
  ตุลาการท่านคงสถิตย์ไว้ยุติธรรม
  
  
  ทำเนียบรัฐบาลอภิบาลแผ่นดิน
  ให้มั่งมีทำกินเป็นล่ำสำ
  นโยบายแห่งรัฐพัฒนานำ-
  สยามล้ำสิ้นทุกข์ได้ร่มเย็น
  
  
  พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
  โครงการฯพัฒนาดับยุคเข็ญ
  ชาวประชาเดือดร้อนได้ร่มเย็น
  ต่างมองเห็นสนองคุณแผ่นดิน
  
  
  ประชากรอาศัยอยู่มากมาย
  ทั้งหลากหลายอาชีพหาทรัพย์สิน
  กรุงเทพฯมีมากแหล่งหากิน
  การย้ายถิ่นเข้ามาอยู่จึงเร็วไว
  
  
  ณ.เมืองนี้คือศูนย์กลางจัดวางไว้
  การปกครองของไทยล้ำสมัย
  การศึกษาล้ำยุคยังก้าวไกล
  การพาณิชย์รุ่งเรืองใช้ปัญญา
  
  
  การเงินการธนาคารไหลเวียนคล่อง
  คนจับจองลุงทุนมากหนักหนา
  การคมนาคมขนส่งพัฒนา
  เขตพาราพระนครแหล่งศูนย์กลาง
  
  
  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
  ประกาศไว้เมืองนี้ไม่ขัดขวาง
  รากฐานการปกครองที่จัดวาง
  ดำรงประชาธิปไตยให้มั่นคง
  
  
  เที่ยวกรุงเทพฯเมืองฟ้าอมร
  งามสลอนแสงสีสวยระหง
  ทัศนียภาพตึกระฟ้าใช้ป่าดง
  จงใช้วิจารณญาณเที่ยวเพลินตา
  
  
  
  เชิญเที่ยวกรุงเทพฯให้สนุกสนานครับ
  เมืองหลวงของไทยนะครับ
 • โอเลี้ยง

  29 ตุลาคม 2552 12:27 น. - comment id 1058129

  กรุงเทพฯไกลใกล้ต่าง...เมียงแล
  ขมสุขสลับแปร...สู่หน้า
  หากจิตใช่เชือนแช...หันห่าง
  ยังพรั่งฝันหวังคว้า...อยู่ใกล้ยลหา
  
  
  11.gifสวัสดีค่ะคุณปติ มาลงชื่ออ่านโคลงกรุงเทพฯด้วยค่ะ
 • (น้ำตาลหวาน)

  29 ตุลาคม 2552 12:29 น. - comment id 1058130

  เคยเป็นสาวออฟฟิตที่กรุงเทพฯ 5 ปี
  ได้ของแถมมาเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะ
  ถึงอย่างไร เสน่ห์กรุงเทพฯก็ยังคงอยู่
  ไปเที่ยววัดพระแก้ว วัดโพธิ วัดแจ้ง ฯลฯ
  เห็นใจคนกรุงเทพฯเรื่องรถติดค่ะ
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif
 • ปติ ตันขุนทด

  29 ตุลาคม 2552 14:15 น. - comment id 1058176

  16.gif16.gifคุณวิชัยอย่าทิ้งกันนะครับ
  เป็นกวีคู่กัน เพื่อนๆอยากอ่านโคลงก็ได้อ่าน  อยากอ่านกลอนก็ได้อ่าน  บ้านกลอนเราเป็นบ้านที่มีมิตรภาพและความสุขครับ
  
  เพื่อนๆก็เข้ามาสังสรรค์แต่งกลอน โคลงชมกรุงเทพฯกันได้ครับ ตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะได้บรรยายถ่ายทอดครับ
  
  ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเยี่ยมเยือนครับ16.gif16.gif
 • ปติ ตันขุนทด

  29 ตุลาคม 2552 14:24 น. - comment id 1058183

  16.gif16.gifโอ้โอเลี้ยงเมืองไหนใคร่ไปซื้อ
  เคยแย่งยื้อเพื่อนกินลิ้นเย็นฉ่ำ
  แม้นรู้แน่เป็นลูกค้าขาประจำ
  ไปเพ้อพร่ำบ่นบ้าสภากาแฟ
  
  โอเลี้ยงแก่พี่ชอบชื่นมื่นท้อง
  ร้านของน้องเรณูเคยไปแส่
  รักเจ้าของโอเลี้ยงเพียงตาแล
  กลัวเจ้าแม่โอเลี้ยงเพียงแต่คอย
 • ปติ ตันขุนทด

  29 ตุลาคม 2552 14:27 น. - comment id 1058185

  16.gif16.gif
  อันน้ำตาลหวานลิ้นกินแก้โรค
  ดับทุข์โศกห่างเศร้าเงียบเหงาหงิม
  น้ำตาลหวานเมืองเพชรเคยชื่นชิม
  น้ำตาลปริ่มในเม็ดเลือดไม่ชอบเลย
 • ดอกบัว

  29 ตุลาคม 2552 16:43 น. - comment id 1058256

  สวัสดีค่ะ คุณปติ ตันขุนทด
  ดอกบัวชอบไปสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว
  กับวัดบวร ถ้าให้เลือก อยู่ต่างจังหวัด ดีกว่าค่ะ
  กรุงเทพฯ อากาศ ก็ไม่เห็นจะดี
  ออกไปไหนก็ต้องนั่งรถจะซิ่งมอเตอร์ไซค์
  ก็กลัวอยู่ใต้รถเมล์ อิ อิ 
  
  ว่าแต่นี้ครบทุกจังหวัดยังค่ะเนี่ย
  ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุขค่ะ
  
  36.gif46.gif
 • เฌอมาลย์

  29 ตุลาคม 2552 17:04 น. - comment id 1058274

  ทั้งคุณปติ และคุณวิชัย เหมือนคู่ดูโอเลยค่ะ
  
  ได้อ่านคุ้มเลย 41.gif41.gif41.gif
 • โคลอน

  29 ตุลาคม 2552 18:33 น. - comment id 1058309

  29.gif29.gif29.gif
  
  มาทัวทั่วโคลงเอ๊ย...ทัวร์ทั่วไทยค่ะ...อิอิ
  
  เห็นด้วยกับ เฌอฯ คู่ดูโอ...อิอิ41.gif41.gif
  
  คนอ่านกำไร46.gif46.gif
 • ยายแม่มด

  30 ตุลาคม 2552 12:05 น. - comment id 1058529

  เย้...........ได้มาเที่ยวกรุงเทพแล้ว
  
  มาบ่อยแต่ยังเที่ยวไม่ทั่วเลยค่ะ อยากไปวัดหลายๆที่ค่ะ
  
  ขอบคุณคุณปติฯ พาน้องๆเที่ยวทั่วไทย ไม่ไปไม่รู้ อิอิอิ
  
  11.gif6.gif36.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  30 ตุลาคม 2552 18:01 น. - comment id 1058643

  ท่านพี่ วิชัย
  
  ก็เก่งครับ
  
  แต่งเป็้นกลอนได้ยาวเหยียด อิอิ
  
  เหมือนเป็น คู่ซี้ กัน คนหนึ่ง โคลง อีกคนหนึ่งกลอน
  
  1.gif
 • ปติ ตันขุนทด

  10 พฤศจิกายน 2552 08:11 น. - comment id 1062365

  16.gif16.gif
  โคลงกรุงเทพมีแฟนอ่านเยอะ ผมแต่งครบ76จังหวัด ก็จะมาแต่งกรุงเทพเพิ่มครับ เพราะมีอะไรให้ชมมากมายเหลือเกิน

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>