เรื่องสั้น นิยาย


..." บ้าน บ้านหลังนี้ วาดด้วยสีน้ำมัน " ฉันนึกออก
..." ครับ คุณวาดรูปบ้านหลังนี้ด้วยสีน้ำมัน คุณวาดจากความทรงจำในวัยเยาว์ของคุณ "
..." บ้ า น ที่ ฉั น คิ ด ถึ ง "
..." ผมเข้าใจว่า คุณคิดถึงบ้านหลังนี้มาก ผมผิดสัญญากับคุณ คุณจึงเดินทางมาลำพัง"
...น้ำเสียงของเขาสั่นเครือ
..." ต่อไป ผมจะไม่ผิดสัญญาอีก ขอให้คุณเชื่อใจผม "				
 58    0    0    
>