เรื่องสั้น นิยาย

ฤา...จะให้ถึงวันสิ้นชาติ?

ลุงแทน

ฤา...จะให้ถึงวันสิ้นชาติ?

ในเดือนตุลาคม 2551 มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายผ่าน "ปรากฎการณ์" หลายหลากที่ล้วนแต่มี "ความหมายลึกซึ้ง" ทั้งโดยตรงและทางอ้อม และ ปรากฎการณ์เหล่านั้นเปรียบเหมือนเชื้อไฟแห่งความเกลียดชังที่ถูกเพาะบ่มมา นานหลายปีได้มาปะทุ ปะทะกันในโมงยามนี้อย่างตั้งใจ โดยเฉพาะ "ปรากฎการณ์ 7 ต.ค.51" ที่ฉีกกระชากคน2กลุ่มในประเทศเดียวกันให้ถอยห่างออกไปอีก พร้อมกับการทวงถาม "ความชอบธรรม" และ "ความรับผิดชอบ" จากทั้งกลุ่มประชาชนในนาม พันธมิตรฯ และรัฐบาลในนามตำรวจกลุ่มพันธมิตรฯ ยกย่องเชิดชูคนเจ็บ-ตาย ว่าเป็นวีรบุรุษ ปลุกเร้าความฮึกเหิมมวลชนให้เดินหน้าสู่สงครามครั้งสุดท้าย แลกกับความบาดเจ็บ ล้มต				
 904    2    0