ใคร

ขวานฟ้า

ประเทศไทยฝากไว้    ใครกัน
อนาคตเคยวาดฝัน     ท่วมฟ้า
ใครไหนเล่าจะร่วมขัน   ยอมขื่น เข็ญแทน
เป็นมิ่งขวัญหมายท้า    ทั่วหล้า ปฐพี
   ข้าราชโกงกลั่นแกล้ง   เยี่ยงหมา
   ถมถุ่ยไพร่ประชา      แบ่งชั้น
   ฉ้อฉลชั่วสามาน์       สถุลถ่อย (ใครเอย)
   และท่านเห็นแล้วนั้น   แม่นแม้น ในสภา
ทุนนิยมบ่มสร้าง       ศาสตร์มาร
เหล่าไพร่สมุนซาตาน   เกลื่อนล้น
ทรราชหลั่งเลือดฉาน    ฉาบท่ัว สยามเรา
ใหนเล่าใครล้างพ้น    เลือดนั้น เหลืองแดง				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>