๏ ฤๅหงส์

อัลมิตรา

W8248794-89.jpg
๏ ทะ นงหลงโลกอ้าง..... อัตธรรม
ลุ่ม ลึกคึกนึกคลำ...........แค่นแย้ง
ปุ่ม ปมประดับทำ...........ท่าเปรื่อง
ปู แกว่งขาน้ำแห้ง...........ห่อนรู้มองตน
ทุ รนไต่เหยีบบเต้า........ตีนตม
สุ ขะหลังคาถม.............ธุระคลุ้ง
มุ ส่อเสียดคำคม...........คายอนาถ
ดุ ด่าโดนเต็มมุ้ง............มุดแก้มุดไข
อุ ไรเทียมเปลือกเรื้อง....อร่ามงอม
สา ระในเนื้อปลอม.........แปลกสิ้น
นา นาเรื่องมิยอม..........หยั่งตอบ
รี เลี่ยงกลมเล่นลิ้น.........ลากข้างเข้าถา
โก วิทกาเหว่าร้อง..........ฤๅหงส์
วา ศอกย่อหย่อนลง........เล่นเลี้ยง
ปา หินกระทบกรง..........เกริ่นกู่
เปิด ช่องฟังเจ้าเอี้ยง.......เอ่ยคล้ายขุนทอง
จก ตรองจิกแต่เนื้อ.........นำแถลง
จี้ เหตุจ่อผลแจง.............จึ่งสล้าง
รี้ ริกรีบสำแดง...............ดังเปล่า เปลือยนา
ไร รูปธรรมอ้าง..............โอ่แก้กลเมือง ๚ะ๛ 
				
comments powered by Disqus
 • ขวดเก่า

  24 กันยายน 2552 13:57 น. - comment id 828673

  "อธิบายอย่างไรก็ไม่รู้
  หมากรุกต้องเล่นคู่กับครูสอน
  คิดว่าเข้าใจแท้และแน่นอน
  ดีกว่ามาอ่านกลอนสอนวิธี"
  
  ขวดเก่า (กระทู้) ข้างบนโน่นคือโดนด่า
  อัลมิตราว่าใช่หรือไม่นี่
  ขวดเก่าว่าแน่แท้แน่ทุกที
  เอาไว้มีเรื่องเล่าตอบเขาไป....
 • กิ่งโศก

  24 กันยายน 2552 13:48 น. - comment id 828716

  อืม คุยกันเรื่องปรัชญาการเมือง...
  
  เลนินนั่นล่มแล้ว   แนวทาง
  หักดิบเดิมอับปาง   พลิกฟื้น
  บัดแต่กลับเลือนลาง  ลัทธิ
  จีนย่ำตามสะอื้น     ว่าโอ้เลนิน...
  
  อิอิ ..เห็นคุยการเมืองกัน
 • อัลมิตรา

  24 กันยายน 2552 12:49 น. - comment id 831332

  คุณใจปลายทาง .. ถูกค่ะ เป็นเรื่องของมุมมอง
  
  คุณวิชัย .. Aritotle ตายไปนานแล้ว เหลือบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์บ้างต่อผู้ที่ศึกษา
  นอกจากเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้ว เขาก็ยังเป็นนักรัฐศาสตร์อีกด้วย ในคำจำกัดความที่เขากล่าวถึงการเมือง
  ซึ่งเขากล่าวไว้ว่า มนุษย์ตามธรรมชาติเป็นสัตว์การเมืองต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือชุมชน 
  อันแตกต่างไปจากสัตว์โลกอื่น ๆ ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเป็นหลัก 
  หากแต่มนุษย์ นอกจากจะอยู่ด้วยสัญชาตญาณแล้ว ยังมีเป้าหมายอยู่ร่วมกันอีกด้วย
  ดังนั้นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จึงมิใช่มีชีวิตอยู่ไปเพียงวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น 
  หากแต่เป็นการอยู่ร่วมกันเพื่อจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย 
  
  ซึ่งน่าจะวิเคราะห์ได้ว่าการเมืองนั้นก็คือ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในชุมชนหรือสังคมเพื่อให้มีความสงบสุข
  
  ผู้ซึ่งกล่าวคืออริสโตเติ้ล ทว่าสิ่งที่วิเคราะห์นั้น ก็สุดแล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละท่านค่ะ
 • วิชัย

  24 กันยายน 2552 12:38 น. - comment id 831343

  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมการเมือง
  รุ่งเรืองยุคกรีกต่างเล่าขาน
  ทุกคนต้องปกป้องผลประโยขน์คงนาน
  อย่าให้ใครไหว้วานใช้ชื่อกอบโกยใส่ตน
  
  
  Aritotle ปราชญ์ชาวกรีก กล่าวไว้ว่า
  มนุษย์เป็นสังคม นั้นเป็นถือเป็นสัจจะธรรม
  อันอมตะ ไม่มีบุคคลใดสามารถดำรงอยู่ใน
  โลกนี้ได้ด้วยตัวตนเดียวต้องพึ่งพาอาศัย
  ซึ่งกันและกัน แต่อยู่ร่วมกันแล้วจะโกรธ
  เกลียดโกงกินกันอย่างไง ก็เป็นอีกเรื่อง
  นักปราชญ์ผู้นี้ไม่บอกเหตุและผลไว้ว่า
  เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพราะคนในสมัย
  ก่อนปฎิวัติอุตสาหกรรมไม่มีความคิดก้าวไกล
  มาถึงเพียงนี้ คนในสมัยปัจจุบันต้องหาทาง
  แก้ไขกันเอาเอง
 • ใจปลายทาง

  24 กันยายน 2552 12:17 น. - comment id 834709

  การเมือง เป็นเรื่องมุมมองของแต่ละคน
  จะว่าไกลตัวก็ได้ใกล้ตัวก็ได้
 • อัลมิตรา

  24 กันยายน 2552 11:51 น. - comment id 838260

  คุณวิชัย ..
  
  ปรัชญาเก่าก่อนนั้น............เลิศไฉน
  สภาวะจำเปลี่ยนไป.............เหตุอ้าง
  กรุงโรมล่มเพราะใคร..........กวนก่อ
  กรุงเทพฯเลียนแบบบ้าง......เยี่ยงนี้ดีหรือ
  
  ฤๅ ประวัติศาสตร์สร้าง.........ตัวตน
  คำปราชญ์อาจวางกล............สืบได้
  ดีชั่วเลือกเพียงผล...............มาประกอบ
  หากแต่ยังบอดใบ้................ปราศซึ้งหลักความ
  
  ขุนกระดานรุกเร้า...............โรมรัน
  นำทัพมุ่งประจัน..................เคียดแค้น
  โคนเรือเม็ดวางพลัน...........หมายสยบ
  กลับพ่ายต่อเบี้ยแม้น...........ขนาบข้างอาชา
  
  กรุงโรมพินาศด้วย...............โทรจัน
  กรุงเทพฯคงเฉกกัน.............แน่แท้
  ศึกนอกศึกในมันส์...............เกินหลีก
  ตะกวดฟัดกับแย้..................มากล้นคนเชียร์
  
  คุณเฌอมาลย์ .. แน่นอนอยู่แล้ว แชมป์ทุกลีก
 • เฌอมาลย์

  24 กันยายน 2552 11:35 น. - comment id 840223

  หงส์แดง สนไหม11.gif
 • วิชัย

  24 กันยายน 2552 11:11 น. - comment id 848002

  ฤาหงส์...หรือกา
  
  สงครามเขาห่ำห้าว     ฮึกเหิม
  ชิงแย่งใช้ใดเติม      โหดแท้
  หมากรุกเร่งริเริ่ม      ยังเทียบ บ่ได้
  โบราณกล่าวแน่แท้     ปรัชญาแก้ไม่สน
  
  
  ปรัชญานั้นเที่ยงแท้    จริงฤา ใดนี่
  ผูกติดจักยิ่งแย่        มากแล้
  ดียิ่งแน่ควรถือ        เหตุใด  ล้มฤา
  อาณาจักรยิ่งใหญ่แท้    ล่มแล้วเพราะปรัชญา
  
  
  ปรัชญาของกรีกโรมันยังยิ่งใหญ่ในอดีต
  มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง แต่ก็ไม่ช่วย
  รักษาสถานะภาพของอาณาจักรและอารยะ
  ธรรมอันเกรียงไกรให้ยาวนานจนถึงปัจจุบัน
  ได้ เพราะปรัชญาที่คิดขึ้นไม่ใช่สัจจะธรรม
  หรืออ่อนต่อสภาวะของโลกธรรม จน
  ทำให้มนุษย์รุ่นหลังลืมเลือน
 • อัลมิตรา

  24 กันยายน 2552 10:34 น. - comment id 859284

  คุณขวดเก่า ..
  
  ผังตารางชีวิตลิขิตไว้
  จงก้าวไปข้างหน้าตามหาฝัน
  เช่นหมากรุกจงคิดพินิจพลัน
  ล้วนต้องหมั่นใช้ปัญญาคราจับวาง 
  
  หกสิบสี่ช่องกระดานดังการศึก 
  เล่ห์เหลี่ยมลึกตรึกตรองมองแบบอย่าง
  หลากหลายแผนลึกล้ำล้วนอำพราง
  ยุทธการวางหมากนั้นมั่นเอาชัย
  
  อุปโลกน์ตัวเอกเฉกขุนศึก
  เดินคล่องคึกทั่วทิศคิดการใหญ่
  บงการทัพเดินทางอย่างเกรียงไกร
  หลักพิชัยสงครามตามตำรา 
  
  มีกองเรือยกทัพจับศึกด้วย
  สองลำช่วยยุทธวิธีที่หนักหนา
  ต่างรีบรุดสี่ทิศฤทธิ์เดชา
  ลอยลำมาเพื่อช่วยอำนวยทัพ 
  
  มีนายพันทหารม้าขนาบข้าง
  เชี่ยวชาญทางฟาดฟันมั่นแตกดับ
  ช่วงชิงชัยชั้นเชิงอย่างทั้งรุกรับ
  คราวโขกขยับกระโจนไปไร้กังวล
  
  ยังมองเห็นตัวม้ามายืนเรียง
  สองตาตรงหนึ่งเฉียงเยี่ยงสับสน
  แผลงกว่าพวกเดินแปลกแผกพิกล 
  ดั่งตัวคนคิดตะแบงดุจแล้งใจ
  
  มีโคนคู่เคียงข้างอย่างองอาจ
  เดินประกาศศักดาห้าแฉกได้
  แต่มิอาจถอยหลังได้อย่างใจ
  กลับหลังไปทางตรงคงผิดการ 
  
  หนึ่งตัวเม็ดเดชเลื่องกระเดื่องภพ
  ต่างเจนจบการศึกคึกห้าวหาญ
  เดินเฉียงไปจตุรทิศคิดรอนราญ
  เพื่อล้างผลาญไพรีพ่ายได้แยบยล
  
  แปดตัวเบี้ยประจันบานร่วมการรบ
  มาสมทบกองทัพอันสับสน
  แรกยังคว่ำเดินได้คล้ายเร่งพล
  เดินหน้าจนมุ่งประจันมั่นราวี
  
  หากพบปะข้าศึกนึกฉงน
  ดูสับสนเหลือใจไม่หลบหนี
  กำจัดมวลศัตรูผู้มากมี
  แล้วแทนที่หน้าเฉียงเยี่ยงเหิมเกริม
  
  เร่งเดินหน้าทันใดไม่กลับหลัง
  ยังมุ่งหวังเลื่อนขั้นชั้นยศเพิ่ม
  ถึงเขตแดนศัตรูดูคระเมิม*
  ยศขั้นเพิ่มศักดินาสามตาท้าย
  
  จึงเดินเฉียงหน้าหลังดังใจนึก
  ร่วมการศึกคึกคนองมองผึ่งผาย
  ดั่งตัวเม็ดเดชเดื่องเฟื่องกำจาย
  โอ้เบี้ยหงายน่าอัศจรรย์ในชั้นเชิง 
  
  ขุน,โคน,เรือ,เม็ด,ม้า,เบี้ยน่ามอง
  ให้ไตร่ตรองมองหมากหลักยุ่งเหยิง
  หลากเล่ห์ล้ำเหลี่ยมลึกศึกกำเกิง
  อย่าหลงระเริงฤๅโศกสลดปรากฏมี 
  
  เดินหมากรุกจงฉุกคิดความผิดถูก
  เชื่อมโยงผูกเล่ห์อุบายหลากหลายที่
  เพ่งพินิจไตร่ตรองมองให้ดี
  ประโยชน์มีมากมายในกระดาน
  
  ตัวหมากรุกยึกยักขยักขย่อน
  ความยอกย้อนแจ้งชัดประหัดประหาร
  บ้างสุขสงบบ้างท่วงทีตะลีตะลาน
  แล้วแต่การเดินที่พิถีพิถัน 
  
  หนึ่งชีวิตลิขิตได้ดังใจหวัง
  อย่าหยุดยั้งอ่อนล้าตามหาฝัน
  แม้พ่ายแพ้จงเข้มแข็งกล้าแกร่งพลัน
  คงมีวันถึงเส้นชัยที่หมายปอง
 • Khuad Kao

  24 กันยายน 2552 10:03 น. - comment id 884567

  หมากรุกเล่นไม่เป็นเช่นใครเขา
  ไม่รู้เรื่องเพราะโง่เง่าใจเรานั่น
  อยากว่าไงว่าไปไม่ว่ากัน
  เล่นไม่เป็นแม้หมั่นขยันเพียร
  
  ไม่เข้าใจทั้งเรื่องอย่าเคืองขุ่น
  เบี้ยโคนขุนม้ากลับสลับเปลี่ยน
  คิดว่าเธอแน่นอนสอนบทเรียน
  ให้เป็นเซียนหมากรุกพ้นคุกเธอ
  
  เดินเกมหมากชีวิตคิดตลอด
  เรื่องความปอดแหกใดไม่เคยเผลอ
  คนไม่สู้คนใครทีใจเจอ
  ยิ่งเสนอหน้าสลอนนอนลงโลง
  
  หมากรุกหมายว่าไงไม่รู้แน่
  ขวดเก่ารุกแล้วแพ้แค่ตายโหง
  ชีวิตคือต่อสู่และอยู่โยง
  ชำนะไม่เปิดโปงกลโกงเธอ
 • อัลมิตรา

  24 กันยายน 2552 07:40 น. - comment id 964760

  ลุงแทน .. นั่นสิ ไม่แน่ชัดเหมือนกันว่านกอะไร แต่ตอนนี้เขาฮิต นกแสก .. นะ ลุง
  
  คุณขวดเก่า ..
  
  ๏ เดินโคนดันม้ามุ่ง..........หมายขุน
  เม็ดเคลื่อนเรือรีบหนุน.....ขนาบเบี้ย
  รับรุกทุกกระบวนบุ๋น-........บู๊บุก- บั่นแฮ
  กลศึกยุทธการเกลี้ย-.........กาจกร้าวเกรียงไกร ๚
  
  ๏ แทงโคนจนม้าควบ........คะนองตาม
  เดินเม็ดเตร็ดเตร่ยาม......ขยับย้าย
  โยกเรือเพื่อคุกคาม..........ข่มขู่
  ขุนสั่งเดินขวาซ้าย.............ซับซ้อนซ่อนกล ๚
  
  ๏ งัดหมากเด็ดเผด็จด้วย.....โคนคะนอง
  จนศัตรูเหลียวมอง-.............สั่นสะท้าน
  เม็ดหงายยิ่งลำพอง.............พลังเพิ่ม
  ตามประกบจนปิดด้าน-.......หลบลี้หนีกระเจิง ๚
  
  ๏ หมากรุกบุกบ้าบิ่น...........บนกระดาน
  คนเล่นไยเกากบาล...........ตวาดชี้
  แตกพรรคต่างพวกพาน.....อาฆาต
  มองต่างมุมเช่นนี้...............ท่านได้ประโยชน์ใด ๚ะ๛ 
  
  คุณยาแก้ปวด .. คำของคนที่ตายไปแล้ว บางทีคนที่ยังอยู่ก็ไม่สำเนียกสักนิด .. นา
  
  คุณปรางทิพย์ .. อย่าเชียว อย่าได้คิดเช่นนั้น เอาเป็นว่า สนุกกับการบ้า ๆ บอ ๆ ดีกว่า :)
  
  คุณวิชัย ..
  
  ๏ เลือกนายหมายปกป้อง.....ฝูงตน
  นายเพื่อกันแดดฝน...........หลบได้
  นายดังท่อนซุงขน...............ลอยละล่อง
  นายที่เก่งฉกาจไซร้............ปราศผู้เสมอเหมือน ฯ
  
  ๏ บนบานศาลกล่าวท้าว.......จตุคาม ฯ
  โปรดส่งนายสง่างาม.............แกร่งกล้า
  องอาจเปื่องปราดยาม...........เศรษฐกิจ - ตกแฮ
  ใครรุกรานซึ่งหน้า...............ปกป้องผองเรา ฯ
  
  ๏ เป็นนายอันพรั่งพร้อม......คุณธรรม
  สุจริตเป็นผู้นำ.....................กบน้อย
  ยามสงบต่างเต้นรำ...............พาระรื่น
  ยามศึกพาหมู่ข้อย................ผ่านพ้นภยันตราย ฯ
  
  ๏ เสียงดังไปทั่วทั้ง...............ผืนนา
  จนเหล่าเทพยดา.................เบื่อแท้
  จึงส่งนกกระสา....................ยังหมู่ - กบเฮย
  ตามจิกกินอิ่มแปร้................ต่างต้องกระโจนหนี ๚ะ๛
  
  คุณเมลโล่ .. เห็นชื่อคุณ นึกขึ้นได้ ไปชงไมโลดีกว่า ดื่มด้วยกันนะ เช้านี้ ..
 • ลุงเอง

  23 กันยายน 2552 19:39 น. - comment id 972651

  1.gif19.gif20.gif21.gif สงสัยเป็นนกแร้งมากกว่าเนาะ เจ้าอิม 61.gif19.gif20.gif21.gif30.gif
 • เมลโล่

  24 กันยายน 2552 00:04 น. - comment id 976543

  1.gif
 • วิชัย

  23 กันยายน 2552 23:03 น. - comment id 977391

  ยุคกรีกโบราณเว้า     ใดฤา
  กาลสมัยเปลี่ยนมือ    เสียแล้ว
  ปัจจุบันการเมืองคือ    ผลประโยชน์ ยิ่งแล
  กลเกมการเมืองแพร้ว  เศรษฐกิจนี้  บอกทาง
  
  สังคมยุ่งลิ่วล้อ        การเมือง
  ปรัชญาเคยประเทือง   เปลี่ยนแล้ว
  เศรษฐกิจคุยเฟื้อง     ขออย่า มายุ่ง
  การเมืองติดปีกแพร้ว   บินโพ้นไกลไกล
  
  
  จะเป็นกาฤาหงส์      อันใด ไม่ทราบ
  คงแต่สัตว์ปีกไว       หลีกลี้
  บินร่อนห่างกลไก      มากเล่ห์- เหลี่ยมฤา
  ไม่หลงติดบ่วงนี้       หลีกแล้วห่างไกล
  
  
  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปรียบเหมือน
  อำนาจอธิปไตย ที่ปลอดจากการแทรกแซง
  ทางการเมือง  การกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ
  และบรรทัดฐานทางสังคม อาจเป็นเรื่องที่
  เข้าได้ยากสำหรับการเมืองที่มีแต่ประโยชน์
  เข้าเกี่ยวข้อง เพราะจะทำให้ทิศทางและ
  บรรทัดฐานเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์
  การเมืองได้ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ถูกต้องก็ได้
 • ปรางทิพย์

  23 กันยายน 2552 22:44 น. - comment id 978079

  คุณอัลมิตราเนี่ย มากด้วยความ
  สามารถเลยนะคะ ชื่นชมค่ะ
  36.gif36.gif36.gif
 • ยาแก้ปวด

  23 กันยายน 2552 21:15 น. - comment id 979662

  อาริสโตเติ้ลกล่าวว่า ปรัชญาช่วยให้ปฎิบัติตนด้วยความพอใจ ในเรื่องที่คนอื่นเขาปฎิบัติกันเพราะกลัวกฎหมาย ครั้งหนึ่งมีคนถามว่า ศิษย์ต้องพยายามก้าวหน้าอย่างไร เขาตอบว่าต้องพยายามก้าวหน้าไปให้ทันคนที่ล้ำหน้า และต้องไม่หยุดคอยคนที่ตามมาข้างหลัง ใครคนหนึ่งถามอีกว่า เราควรปฎิบัติต่อมิตรสหายอย่างไร เขาตอบว่าต้องปฎิบัติตามที่เราอยากให้มิตรสหายปฎิบัติต่อเรา ในหนังสือปรัชญาจริยะธรรมของเขากล่าวว่า สหายรัก เพื่อนแท้นั้นอย่าหวังว่าจะหาได้ง่าย
  
  ประการนี้แล...
  
  46.gif46.gif
 • Khuad Kao

  23 กันยายน 2552 20:41 น. - comment id 981120

  การเมืองไม่ต่อโต้...........ใจวาง.....แม้เจ็บ
  เข่นฆ่ากันเพื่อสร้าง........สืบเจ้า
  คนเป็นแค่คนอย่าง........เราท่าน...ทุกคน
  ต่างแต่ยกคนเข้า...........เทิดไว้บูชา
  
  การเมืองกล้าหยัดแย้ง....เข้าใส่....แน่นอน
  แผ่นดินย่อมห้ามใคร.....รุกล้ำ
  ขายชาติยกไทยให้.........พม่า.....เขมร
  สู้แค่ตายขอย้ำ................ชีพนี้ไม่ยอม
  
  พร้อมสร้างคำถ่อยถ้อย....ด่าทอ
  เจ็บเกินเจ็บยิ่งหนอ........แน่แท้
  ไทยร่วมฆ่าไทยต่อ.........ดีชั่ว.....สาปแช่ง
  ขอแค่เสียถิ่นแม้............ย่อมได้ฆ่าไทย
  
  ใจสรรค์คำหยาบช้า.........ลงไป
  ใช้เจ็บเขียนด้วยใจ........เท่านี้
  ดีกว่าร่ายลำนำใด...........สวยสะ....ใส่มัน
  เขียนใช่พูดบ่งชี้.............จดไว้ไม่สน
 • แจ้นเอง

  24 กันยายน 2552 14:44 น. - comment id 1041871

  36.gif
  
  อ่ะนะการเมืองมันอีรุงตุงนังทุกที
  การมุ้งก็แย่ ยังยักแย่ยักยัน
  ไม่ว่าบุ๋นหรือบู้ตอนนี้ต้องงัดมาทุกท่วงท่าแล้วไม่งั้นอาจมีเสียเมือง
  
  แวะมาอ่านโคลง แถมกระทู้ 
  ได้ความรู้ฉกาจนัก
  
  41.gif41.gif41.gif31.gif
 • อัลมิตรา

  24 กันยายน 2552 14:53 น. - comment id 1041874

  คุณกิ่งโศก ..
  
  ลัทธิหากต่างขั้ว.................ศรัทธา
  วิวาทแสนธรรมดา............ต่อสู้
  ขรัวอินกับขรัวนา.............ก่อเหตุ
  ขรัวอยู่ร้องดังวู้..................ฉกแล้วมัจฉา
  
  คุณขวดเก่า ..
  
  หากอยากรู้เล่ห์กลผลหมากรุก
  หากอยากคลุกวงในใฝ่ศึกษา
  อยาก รุก/รับ กับฉัน"อัลมิตรา"
  ไม่ได้ท้า .. เชิญหนอตัวต่อตัว
  
  สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำทำซึมเซ่อ
  แท้ทีเผลอเขมือบรวดฉันปวดหัว
  คว่ำกระดานขานไปบอดใบ้มัว
  ทำเป็นกลัวความจริงยิ่งกว่าเซียน
  
  ข้างบนโน้นคนนั้นเขาหยันหยาม
  หวังฉันปรามใช่ไหมในงานเขียน
  คราวตะก่อนตอนเก่าด่าเขาเนียน
  เขาแค่เลียนแบบบ้างอย่างเท่ากัน
  
  ก็เห็นอยู่ น่าจะอย่างน้อย 2 ชุดกลอนนะ ที่คุณน่าจะร้อน ๆ หนาว ๆ
 • อัลมิตรา

  24 กันยายน 2552 14:54 น. - comment id 1041875

  คุณแจ้น .. แหมม ต้องงัดมาทุกท่า สารพันท่า
  ที่จริงแล้ว ท่าไหน ท่าไหน หากจำเจมาก ก็น่าจะปรับเปลี่ยน น๊า ..
  
  ฮา คิดไรกัน อยู่
 • วิชัย

  24 กันยายน 2552 15:44 น. - comment id 1041897

  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมการเมือง การทะเลาะ
  เบาะแว้งการแย่งชิงแสวงหาอำนาจ
  ต้องมีการต่อสู้แข่งขันกันอย่างยิ่ง
  และการแสวงหาอำนาจได้มาอย่างถูกต้อง
  หรือแย่งชิงใครเขามา  ถ้าเป็นอำนาจที่
  ไม่ชอบธรรมแล้วผู้อยู่ใต้อำนาจจะอยู่อย่าง
  ปกติสุขหรือถูกข่มเหงเบียดเบียนโดย
  ชอบหรือไม่  
  นี่และเป็นปัญหาแห่งปรัชญาการเมืองนี้
  ที่กล่าวไว้นับพันปี 
  กรุงโรมไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียวได้
  แต่ก็ถูกทำลายให้ย่อยยับลงในพริบตาเพียง
  แค่ชั่วข้ามคืน ก็เพราะความกระหายอำนาจ
  ในสังคมที่ไม่เป็นธรรมนี่แหละ
  
  ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นที่บอกมา
 • อัลมิตรา

  24 กันยายน 2552 16:11 น. - comment id 1041928

  จะว่าไปแล้ว การถกเรื่องการเมือง บางทีหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ค่ะ
  เพราะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดส่วนบุคคล หรือทัศนะ ก็ล้วนแตกต่างกันไป
  หรืออาจเป็นเพราะว่า จริง ๆ แล้ว เป็นเพราะคนเรามีความต้องการชนะอยู่ในตัว 
  
  ปัญหาทางการเมือง ทำให้ตัวเองได้แสดงออกทางด้านความคิดและแนวทางที่คิดว่าดีที่ถูกต้อง
  โดยมีพวกที่ชอบแบบเดียวกัน นิยมชมชอบในแนวทางเดียวกันเป็นผู้สนับสนุนจนกลายเป็นกลุ่มใหญ่
  มันเป็นการตอบสนองความต้องการแบบหนึ่ง ตามที่ Abraham Maslow ได้จัดแบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้
  หนึ่งในความต้องการของมนุษย์ก็คือ ความต้องการความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 
  มนุษย์เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดก็ต้องการให้ตนเป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่ 
  
  การเมืองเรื่องใกล้ตัว ส่งผลกระทบไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานเศรษฐกิจ เรื่องของความมั่นคง
  จนถึงปลีกย่อยในรายบุคคล ทำให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิต ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในสังคม เป็นต้น
  ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความต้องการทั้งนั้น โดยปราศจากสิ่งยึดเหนี่ยว ณที่นี้ หมายถึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวร่วม
  อีกทั้งความกระด้างของจิตใจนับวันก็ยิ่งสั่งสมถมทวีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ 
  
  บุคคลขาดที่พึ่งทางไตรสรณะแล้ว .. การตั้งสติ เพื่อเริ่มต้นควบคุมตนเองก่อน ก็อาจเป็นไปได้ยากค่ะ 
  
  รู้สึกยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่นกันค่ะ
 • มัสลิน ไม่ได้ล๊อคอิน

  24 กันยายน 2552 16:59 น. - comment id 1041955

  16.gif
  
  
    ชอบจริงๆเลยคนที่ถกกันทางสมองอย่างนี้
  
    ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง แต่คิดกันด้วย
  
    เหตุและผล ชอบกลอนของคุณอิมอ่ะ.....
  
    เขียนได้ใจดีจัง ยิ่งความรู้เรื่องหมากรุก
  
    ไม่ต้องเล่นเองเลยนะ อ่านก็เป็นแล้ว อิอิ
  
    เออ แต่สงสัยตอนสุดท้ายจะโดนคว่ำกระดาน
  
     5555555 74.gif
  
   ขุนลงเรือพายกันสนุกไปเลยละหนีตายกันจ้าละหวั่น 
  
     พูดถึงโทรจัน ........ไม่อยากบอกเลย
  
  ตอนนี้คอมคุณตั๊กโดนไวรัสเล่นงานซะน่วม
 • โคลอน

  24 กันยายน 2552 17:10 น. - comment id 1041967

  ฤาจะเป็น หงส์แดง21.gif...อิอิ
 • อัลมิตรา

  24 กันยายน 2552 20:13 น. - comment id 1042051

  คุณมัสลิน .. อัลมิตราเคารพในความคิดของคนอื่นค่ะ
  ถึงแม้ว่าจะคิดแตกต่างกันบ้าง ก็ไม่เป็นไร 
  
  ในความเชื่อมั่นใด ๆ ..
  ควรเผื่อพื้นที่เอาไว้สำหรับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย
  หากจะประมาณการ ก็น่าจะเผื่อไว้สัก 5 % คงเหมาะสม
  และถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่ยึดมั่นไว้แล้ว เราก็ควรไตร่ตรองใน 5 % นั้นด้วย
  ในภาษาของสมการ ยังมีคำจำกัดความ ค่าความเชื่อมั่นไว้เลยค่ะ 
  
  คุณโคลอน .. หงส์แดงค่ะ .. ม่ายช่ายเป็ดย่างไฟแดงแน่นอน
 • supers

  24 กันยายน 2552 23:18 น. - comment id 1042077

  35.gif
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  24 กันยายน 2552 23:22 น. - comment id 1042078

  หงส์หรือกาแน่แท้    เพียงใด
  ถามไถ่จากคนไหน     แจ่มแจ้ง
  กาซ่อนร่างหงส์ใน     ลวงล่อ
  เล่ห์เหลี่ยมหมายกลั่นแกล้ง  เล่นลิ้นสิ้นอาย
  
  
  เขาเรียกกันว่ารัฐบาลนกนางแอ่น บริหารประเทศด้วยน้ำลาย อิอิ
 • น้ำนมราชสีห์

  24 กันยายน 2552 22:13 น. - comment id 1042162

  1.gif
 • ขวดเก่า

  25 กันยายน 2552 06:53 น. - comment id 1042223

  อรุณสวัสดิ์เช้า................นี้ทุก.....ท่านนา
  หวานชื่นมีความสุข........มั่นไว้
  ตราบเท้าที่พ้นคุก..........ยอดยิ่ง..คนเรา
  หวังสิ่งใดให้ได้..............ดั่งต้องการเทอญ
  
  บังเอิญแวะทักให้............วันหวาน
  เช้านี่ช่างชื่นบาน............แน่แล้ว
  ให้มีสุขเนิ่นนาน.............ยิ่งนัก.....ทุกคน
  ใช่กระทู้เราแจ้ว.............อยู่ได้ขวดเก่า
 • อัลมิตรา

  25 กันยายน 2552 07:13 น. - comment id 1042226

  คุณน้ำนมราชสีห์ .. :) อรุณสวัสดิ์จ้า
  
  คุณsupers .. เมื่อคืนหลับสบายไหมเอ่ย ฝนตกมั๊ย
  
  คุณฤกษ์ ..
  
  นางแอ่นอกอวบโอ้...........ลีลา
  แปลงร่างจากอีกา..............ชั่วร้าย
  ฤๅ หงส์ซุกซ่อนมา............แลสง่า
  ทั้งหมดก็แค่คล้าย..............เปรียบได้ตัวตน
  
  คุณขวดเก่า ..
  
  ขวดเก่าแต่เหล้าใหม่.........รสดี
  กระดกก่อนพาที................แน่แท้
  ควรงดก่อนกรณี................เมาเติ่ง
  ครองสติก่อนเขียนแล้.......หลีกพ้นคนพาล
  
  อรุณสวัสดิ์ส่งยิ้ม................หวานไป
  เราเปล่าคนอื่นไกล.............มักคุ้น
  บรรยากาศแจ่มใส...............ต่างชื่น ชอบแฮ
  ตกบ่ายอาจมีลุ้น.................อีกแล้วหนอฝน
 • อัลมิตรา

  25 กันยายน 2552 20:07 น. - comment id 1042366

  คุณขวดเก่า .. การนัดหมายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
  เพื่อที่ว่าคุณจะได้เขียนโคลงอย่างถูกต้องและได้เนื้อความค่ะ
  
  W8248794-84.jpg
  
  คุณนรสิริ .. เมื่อเย็น เปียกฝนมาค่ะ ตอนนี้ยังสบายดีอยู่ แต่ก็เริ่มจามนิด ๆ ล่ะ
 • แก้วประภัสสร

  25 กันยายน 2552 13:41 น. - comment id 1042369

  ใครเห็นขวดยาธาตุน้ำขาวแบมบ้างเปล่าคะ 
  มันหายไป กินแก้ท้องไส้ปั่นป่วน ดีนักแลเจ้าค่ะ อิ
  (ไม่เกี่ยวกับโคลงดอกเเจ้ค่ะ)
  36.gif36.gif46.gif
 • ขวดเก่า

  25 กันยายน 2552 14:34 น. - comment id 1042389

  เขียนตอบแก้ต่างตัวกลัวไม่ใช่
  เลยถามไว้ให้ชัวร์กลัวเสียหน้า
  แน่นะไม่ใช่เราเขาว่ามา
  ถ้าใช้กล้าโต้ตอบชอบทุกยาม
  
  ข้างบนไม่ได้ว่าเราแน่นะ
  มาอีกกระทู้หนึ่งจึงต้องถาม
  เราเหมือนเขาว่าไวัโดยนัยความ
  กุ้งก้ามกรามนามเขาเผาชอบกิน
  
  แต่ทำให้ได้เพียรใจเขียนบอก
  ขวดเก่าหยอกอัลมิตราว่าถวิล
  แม้ว่าใจรักล้นจนชาชิน
  และรักสิ้นใจหยาบตราบสิ้นใจ
 • อัลมิตรา

  25 กันยายน 2552 14:54 น. - comment id 1042399

  คุณแก้วประภัสสร .. เห็นนะ แต่ไม่แน่ใจว่าขวดยาธาตุหรือเปล่า 
  
  คุณขวดเก่า .. 
  
  อย่าเป็นคนหัวล้านกระบานสึก
  ไปเที่ยวนึกน้อยใจใครใครเขา
  อย่าเป็นคนอวดรู้แต่หูเบา
  ลมปากเป่าเพียงนิดพลอยผิดใจ
  
  หากข้องใจกุ้งก้ามฯถามเขาเถิด
  อย่าเตลิดตีความนิยามไหน
  เขาโยนหินถามทางหรืออย่างใด
  หากมิใช่อ่านกลอนอย่าร้อนตัว
  
  :) มีลูกหยีแสนอร่อยจากหาดใหญ่ อร่อยมาก ๆ นะ
  อ้อ !! ถ้าจะหัดโขกหมากรุก เจอกันได้เลย เสาร์นี้
  จะให้อาจารย์เนาวรัตน์ จับมือสอนให้ จนฉมัง
 • เจ้าสาวแห่งโลกวิญญาณ

  25 กันยายน 2552 15:37 น. - comment id 1042426

  4.gif4.gif แวะมาหาเพราะว่าคิดถึงเจ้าคะ
  ดูแลตัวเองนะเจ้าคะ6.gif
 • อัลมิตรา

  25 กันยายน 2552 16:34 น. - comment id 1042450

  ขอบคุณค่ะ เจ้าสาวแห่งโลกวิญญาณ
 • ขวดเก่า

  25 กันยายน 2552 18:47 น. - comment id 1042481

  ไม่ใช่เราแน่นะที่เขากู่
  แต่ช่างเถิดที่อยากรู้อย่างแน่ชัด
  วันเสาร์นี้ที่ไหนงานใครจัด
  สุดยอด "อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์"
  
  แต่คงไม่ไปไหนไกลบ้านหรอก
  แม้บ้านนอกไม่ทิ้งถินให้สิ้นสูญ
  คิดถึงบ้านยามห่างช่างอาดูร
  ไม่เท่าพูนใจพิศคิดถึงเธอ
 • นรสิริ

  25 กันยายน 2552 19:46 น. - comment id 1042513

  แวะมาเยี่ยมค่ะสบายดีนะคะ

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>