อาศิรวาท: สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙

กวีปกรณ์

เบญจาธันวดิเรกเฉลิมอดุลย์เดช
เทอดจอมนราเรศ.............บดินทร์
ข้าฯขอกรานสดุดีพระเกียรติสุรนรินทร์
เทอดไท้พระองค์อินทร์-	....ธิราชย์
สองหัตถ์ทรงบริบาลประชาบุรณชาติ
เสริมสรรพศิลป์ศาสตร์......ประชา
สองบาททรงลุเสด็จผไทพิพฒนา
เปี่ยมล้นพระเมตตา..........กรุณ
โอวาทวิทยเจิดจรัสสุริยชุณห์
พอเพียงสิค้ำจุน................จรูญ
ขอจงทรงสุเกษมสราญพลพิบูลย์
กรองฉันทลักษณ์ทูล..........ถวาย
ทุกการณ์ทรงลุประสงค์พระกรณิยหมาย
สมบูรณ์ศุภางค์กาย...........เจริญ
น้อมอาราธนองคพุทธคุณเชอญ
ทีฆายุโกเทอญ.................ทวี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ ข้าพระพุทธเจ้า
นายเอกชล ดุลณกิจ (กวีปกรณ์) 
และสมาชิกบ้านกลอนไทย
				
comments powered by Disqus
 • แก้วประภัสสร

  30 พฤศจิกายน 2555 17:05 น. - comment id 1251927

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  
  29.gif29.gif29.gif
 • เพียงพลิ้ว

  1 ธันวาคม 2555 12:00 น. - comment id 1251944

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • คอนพูทน

  3 ธันวาคม 2555 10:38 น. - comment id 1252006

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • ดอกบัว

  4 ธันวาคม 2555 08:54 น. - comment id 1252041

  
  
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  29.gif29.gif29.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>