ฉัตรมงคลรำลึก

Prayad

ฉัตรมงคลเลิศล้ำ     อำไพ
ยอยศปรากฎไกล     ทั่วหล้า
อีกองค์ก่อทอใย       รักเหล่า นิกร
กาลค่อยคืบสืบฟ้า     แซ่ซ้อง ครองธรรม
ถวายรักภักดิ์คุณอบอุ่นเกศ
ปิ่นประเทศชนเชิดประเสริฐล้ำ
พระเมตตาอารีไมตรีนำ
นิกรฉ่ำชื่นสุขทุกกาลเทอญ
comments powered by Disqus
  Prayad

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>