..๏ อภิวาทจอมปราชญ์ “ ภู่ ” .

อัลมิตรา


..๏ สองมือนอบน้อมวันทา.............จอมปราชญ์เมธา
เกริกเกียรติแกล้วกล้ากลอนกวี
เลิศล้ำสุนทรวาที...........................ช่ำชองกรณีย์
กลอนกาพย์โคลงฉันท์พรรณนา
บรรยายอุปมัยอุปมา......................เด่นชัดนักหนา
เกินกว่าผู้ใดในนคร
อีกร่ายฉันทลักษณ์อักษร...............ทฤษฎีด้านกลอน
ดุจสั่งดังสอนให้จำ ฯ
..๏ หลากเรื่องสนับสนุนคุณธรรม...เปรื่องปราดฉลาดนำ
ย้อนย้ำให้เห็นเป็นจริง
เดินเรื่องด้นรจนาอิง-......................อ้างรับสรรพสิ่ง
บ่ทิ้งรสความดำเนิน
รสคำไพเราะเสนาะเกิน..................ล้ำเลิศเพลิดเพลิน
คราวเกริ่นครั้งกล่าวย้ำยวน
บรรยายจำเริญเชิญชวน.................พร้อมพรั่งทั้งมวล
หลากล้วนชี้ชัดอัศจรรย์ ฯ
..๏ วิถีชีวาสามัญ............................ล้วนครบขบขัน
รังสรรค์นิทัศน์กาจกวิน
เป็นปราชญ์รัตนโกสินทร์...............สรรสร้างสมจินต์
บ่สิ้นชื่อเสียงสรรพนาม
คงอยู่คู่ฟ้าแดนสยาม......................จอมกวีนิยาม
น้อมนำเชิดชูครูกวี
แด่ท่านจอมปราชญ์เมธี..................โรจน์รุ่งกรุงศรี ฯ
ควรที่เคารพบูชา ฯ
..๏ ท่านสุนทร  ภู่ สมัญญา..........คือชื่อฤๅชา
บ่ หาผู้ใดหมายเทียม
กาพย์กลอนฉันท์โคลงควรเคียม*.....น้อมนบสงบเสงี่ยม
ดวงจิตตั้งมั่นกตัญญู
ด้วยจิตแห่งข้า ฯ เชิดชู......................แด่ท่านบรมครู
ท่านสุนทร ภู่ จอมกวี
บังเกิดปัญญาบารมี...........................รจนาบทกวี
จงมีดั่งท่านกระนั้นเทอญ ๚ะ๛
 
				
comments powered by Disqus
 • กอกก

  25 มิถุนายน 2547 23:17 น. - comment id 289944

      คุณอัลมิตรา..
     
      ขอคารวะ ๑ จอก
      แต่งกลอนได้ลึกมาก
      ขอคารวะด้วยใจจริง
  
  
  
  
 • ใยไหม

  25 มิถุนายน 2547 23:37 น. - comment id 289954

  ~๏สุนทรภู่๏~
  
  ๏ขอกราบสดุดี........................นพนอบเกศี
  ด้วยฤดีที่ล้ำเฉิดฉาย
  ๏เรียงร้อยถ้อยคำพรรณราย....ให้เหล่าหญิงชาย
  ลูกหลานได้สานจดจำ
  ๏ถ่ายทอดออกมาด้วยคำ...........ที่หวานลึกล้ำ
  สมเป็นสุดยอดแห่งกวี
  
 • พี่พุด

  26 มิถุนายน 2547 00:18 น. - comment id 289971

  งามเกินจะหาคำชมค่ะ
 • ม้าลาย

  26 มิถุนายน 2547 01:12 น. - comment id 289989

  ประดิษฐ์คิดค้นกลกานท์........บันทึกใบลาน
  จารกลอนสอนไว้ให้จำ
  
  เป็นปราชญ์เรียงร้อยถ้อยคำ........กวีกาจอาจนำ
  คิดแบบแยบคายหลายกล
  
  ให้ศิษย์คิดนึกฝึกฝน............ค้นแนวทางตน
  จากต้นจนรู้ลู่ทาง
  
  สืบสานสร้างคำนำวาง.............ศึกษาตามพลาง
  สร้างจินตนาการอ่านเขียน
  
  รสคำรสความตามเธียร.............รู้รักษ์รู้เรียน
  แม้เปลี่ยนยุคกาลผ่านกลอน
  
  กราบครูผู้สร้างสุนทร................ดังเอกกวีสอน
  สำนึกไทยในภาษา
 • ศาลาไทย

  26 มิถุนายน 2547 01:29 น. - comment id 289994

  กราบครูผู้สร้างทางกลอน        เกิดกลอักษร
  สุดแสนพิเศษเหลือหลาย
  
  เพียงเพชรเก็จดาวพราวพราย    ร้อยรสเรียงราย
  คือเอกเสกสารงานงาม 
  
  ผ่านยุคทุกข์สุขเรืองราม          แต่งแต้มติดตาม
  แบบอย่างบ้างย่อต่อเติม
  
  ทุกครั้งหวังยิ่งสิ่งเสริม           รำลึกก่อนเผดิม    
  น้อมกราบท่านภู่ครูกลอน
  
  
 • tiki

  26 มิถุนายน 2547 02:55 น. - comment id 290012

  งามงานสานกานท์กาพย์ภาพพ่อ ภู่
  
  พินิจดูคำสลวยสวยสดใส
  
  ราวทิพย์ลอยเลื่อนชลาลัย
  
  ตรึงใจยามอ่านหวานทุกคำ
  
  
  
  เขียนได้ดีมากค่ะ
  ทิกิ_tiki
 • ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

  26 มิถุนายน 2547 08:36 น. - comment id 290040

  มากราบครูได้ชมงานงามจับใจ
 • ดินสอ

  26 มิถุนายน 2547 11:18 น. - comment id 290090

  คารวะครูภู่ผู้ประเสริฐ
  
 • อัลมิตรา

  26 มิถุนายน 2547 12:12 น. - comment id 290109

  ขอบคุณค่ะ ทุกๆท่าน ..
  
  ...ข้า ฯ ขอร่ายกวิวรรณกรรม สิน* กถา
     คงแบบบุราณผิว่าพา........................สราญ 
  ...หากผิดแผกพิธิฉันทลักษณ์ขณะพิจารณ์
     วอนมวลมุนีวิชาชาญ........................ประดน ฯ
  
  
 • ราชิกา

  26 มิถุนายน 2547 12:22 น. - comment id 290116

  ** ยี่สิบหกมิถุนา    เรียงร้อยมาลา
  แด่ครูผู้สอนกลอนไทย
  
  ** คือครูกวียิ่งใหญ่     เทิดทูนท่านไว้
  เหนือใครทั่วหล้าธาตรี
  
  ** ศิษย์น้อมประณตบทศรี    แด่ดวงชีวี
  มณีไหนเทียบเทียมทัน
  
  ** โลกซร้องระบือลือลั่น   สุนทรภู่นั้น
  เอนกนันต์ปราชญ์แก้วเกรียงไกร
  
  ** อักษรากาพย์กลอนสอนใจ  ส่งสุขสดใส
  หทัยเปี่ยมล้นมนตรา
  
  ** รังสรรค์โคลงฉันท์เสภา   มธุรสวาจา
  รจนาพาใจเบิกบาน
  
  ** ท่านศรีสุนทรโวหาร     สี่รัชกาล
  เนิ่นนานนับวันเวลา
  
  ** ครุ่นคิดจิตหวนครวญหา   ครูกวีเลิศฟ้า
  แกร่งกล้าเกียรติก้องครองใจ
  
  ** ท่านคือกวีแก้วแห่งไทย    เพริศแพร้วพิศมัย
  สว่างไปในพื้นพสุธา
  
  ** อัญเชิญทวยเทพเทวา     สามภพจบหล้า
  เทิดฟ้า..บูชา..ครูกลอน............ฯ 
  
  ราชิกา...มาร่วมรำลึกถึง...ท่านสุนทรภู่...ด้วยคนค่ะ...กาพย์ฉบัง 16 เพราะมากค่ะ..ชื่นชมด้วยใจจริง....
  
 • บินศตรู

  26 มิถุนายน 2547 15:18 น. - comment id 290193

     
  ไพเราะมาก
  
  
  
  
 • แทนคุณแทนไท

  26 มิถุนายน 2547 18:29 น. - comment id 290249

  ขออนุญาตมานอบนบด้วยใจสักคนครับ...
  
  
  เขียนได้ดีมากครับ ชื่นชมนัก ฝีมือการเขียน หมดจดความหมาย...เก่งจริงครับ
 • แก้วประเสริฐ รหัส 6104

  26 มิถุนายน 2547 19:18 น. - comment id 290269

  นี่แหละสมแล้วที่ผมได้ยกย่องคุณมากในเรื่องแห่งยอดกวีหญิงผู้ซึ่งมีวาทะเพริศแพร้วงามหยดย้อยปานประหนึ่งทิพย์รจนาที่ล้วนแต่พรรณาได้ลึกล้ำจริงเจียว และปัญญาบารมีที่คุณขอไว้แก่ยอดแห่งกวีเอกรัตนโกสินทร์นี้จงเผื่อแผ่แก่ผมบ้างเพียงแค่หางของอึ่งน้อยก็พอเพียงแล้วครับ  
  
               แก้วประเสริฐ.
 • อัลมิตรา

  26 มิถุนายน 2547 22:04 น. - comment id 290334

  ขอบคุณมากค่ะ :) ทุกๆท่าน
 • ที่รักของฉัน

  27 มิถุนายน 2547 14:45 น. - comment id 290571

  ...เขียนดีมากครับ...
  
  .................สวัสดีครับ...............
 • อัลมิตรา

  27 มิถุนายน 2547 21:46 น. - comment id 290727

  :)
 • ลำน้ำน่าน

  27 มิถุนายน 2547 23:03 น. - comment id 290760

  สุนทรมาลัยพจน์  
  ลำน้ำน่าน 
  ร้อยมาลัยร้อยรสพจน์อักษร
  เป็นมนต์กลอนอาบร่ำฉ่ำรสหวาน
  ให้หอมรินกลิ่นกรุ่นละมุนมาลย์
  ให้ซาบซ่านซึ้งทรวงอบดวงจินต์
  
  มายอยศยอดกลอนร่อนคำเค้น
  ให้โดดเด่นอบอวลกลางสวนศิลป์
  ราววิมานเลื่อนนาบมาทาบดิน
  หอมประทิ่นไอรักพรักพร้อมเพรียง
  
  หอมเอยหอมไม่จางอักษรา
  ยามบุปผาผลิงามตามรสเสียง
  พิมานแมนแว่นฟ้าลงมาเคียง
  ร่วมจำเรียงถักร้อยถ้อยบุษบัน
  
  ให้ชื่นฉ่ำรสวิจิตรทิพย์มาลัย
  ราวน้ำค้างฉาบไล้ด้วยแสงสรรค์
  ฉายสะท้อนจับอรุณกรุ่นกลิ่นครัน
  สวนสวรรค์เพี้ยงพจน์จรดแล้ว
  
  ขอรำพึงรำพันสรรค์กวี
  เสกวจีให้หอมกำจรแผ่ว
  ให้งามลึกงามล้ำทุกคำแนว
  เป็นดอกแก้วบูชาครูบากลอน
  
  ให้บานเบ่งประดับทับเทวา
  เรื่อยเรียงมากล่อมเตือนเรือนอัปสร
  ทั้งไตรโลกโตรกฟ้าวนาดร
  ทั่วสิงขรหิมพานต์ย่านกินรี
  
  ด้วยมนต์มาลย์วจีที่เรียงรส
  ด้วยบงกชพานพุ่มชุมนุมสี
  ก้มลงกราบต่อหน้าบูชาพลี
  เทิดกวีสุนทรภู่ครูแผ่นดิน
  
  ร่วมชมความงามด้วยครับ
  
 • ชัยชนะ

  28 มิถุนายน 2547 01:49 น. - comment id 290826

  ด้วยกาพย์กราบก้มประนมกร    ประณตคุณสุนทร
  สันทัดทางด้านงานกลอน
  
  งามกานท์ด้านแต่งแปลงอักษร  ภาษาน่าสะออน
  สยบให้ใจเย็นเป็นครู
  
  
  
 • อัลมิตรา

  29 มิถุนายน 2547 23:15 น. - comment id 291507

  ขอบคุณค่ะ คุณลำน้ำน่าน คุณชัยชนะ
 • เกศแก้ว

  15 ธันวาคม 2547 22:27 น. - comment id 389574

  เมื่อไหร่หนอตัวเราจะแต่กลอนได้เพราะ เหมือน พี่อัลมิตรา --

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>