ที่ระลึกวันครู

ปติ ตันขุนทด

ระลึกวันครู
***พระโคดมยิ่งผู้ บรมครู
ธรรมแจ่มจบภูมิภู แผ่นฟ้า
สาวกหมู่สงฆ์ชู ศาสน์เนื่อง นานนา
โลกเปี่ยมสุขทุกหน้า เนื่องด้วยพระตรัย
***ครูประถมท่านให้ ฝึกเขียน
สอนอ่านออกเริงเรียน ใหญ่กว้าง
อบรมเร่งศิษย์เพียร วิทย์คล่อง
เติบใหญ่เอาออกสร้าง ก่อบ้านแปงเมือง
***ครูมัธยมต่อร้อย วัยกลาง
สอนสั่งศิษย์นายนาง เพิ่มให้
ผูกพันบ่จืดจาง รักห่อ
ศิษย์เก่งดีนำใช้ ก่อเกื้อชาติชน
***ครูอุดมบ่มให้ สุกใส
ศิษย์แกร่งวิทยาไกล ทั่วพร้อม
แยกเรียนเหล่าแผนไหน ตามแต่
จบก่อกำแพงป้อม ห่อห้อมไทยเรือง
***พระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวง ไม่ได้เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองของจังหวัดพะเยาเท่านั้น แต่ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาไทยด้วย ในช่วงเดือนหกของทุกปี ประมาณเดือนพฤษภาคม ตรงกับวันวิสาขบูชา จะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง หรือ เทศกาล แปดเป็ง จะมีประชาชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการก่อสร้างพระเจ้าตนหลวง เมื่อครั้งสมัยที่ยุคทองทางพระพุทธศาสนาของล้านนา ประชาชนจึงเชื่อว่าพระเจ้าตนหลวง คือ ตัวแทนของพระพุทธเจ้า ใครที่ได้มากราบสักการะแล้ว จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่ดีมีสุขตลอดไป ดังนั้นวัดศรีโคมคำแห่งนี้ จึงจัดได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญอย่างมากแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่นักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ นิยมมากราบสักการะกันอย่างเนืองแน่นทุกวัน				
comments powered by Disqus
  • กุหลาบขาว

    17 มกราคม 2556 09:16 น. - comment id 1253744

    29.gif29.gif36.gif36.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>