โยม พระ อุบาสก สิกา

ปติ ตันขุนทด

บาสิกาแม่แก้ว ศีลขันธ์
หายห่างไปเหิงวัน อยู่เร้น
ทุกข์ใดแม่โศกศัลย์ เสพอยู่ โศกสู่
จงอย่าโดดโลดเต้น หมั่นเฟ้นสติตรอง
31สค56
มาสึกเสียเหนื่อยล้า อันใด
ชีแม่ละศีลใส อย่ายั้ง
ลูกผัวยุ่งโยงใย ยุดแย่ง ฤานา
ไปหล่มโลกีย์รั้ง อย่าพลั้งผิดหนา

โยมสุเทพเกี่ยวก้อย ดวงเดือน
ปลูกก่อวิมานเรือน อยู่ฟ้า
ถวายเพลแด่สงฆ์เหมือน เทพใหญ่ มานา
จงอิ่มบุญกายกล้า อยู่ร้อยวัสสา
1กย56

โสภินันท์นี่เจ้า ปานะ
และเพื่อนนำถวายพระ ค่ำนี้
อาตมาไม่เลยละ สวดสี่ พรนา
เกิดกี่โกฏิชาติชี้ แม่นี้จงสนา

สิกานางหนึ่งนี้ ขยันงาน
ชูช่วยทายกทาน กล่องน้า
ปานะชื่นเชยหวาน มีแด่ สงฆ์นา
บุญใหญ่จงคูณค้ำ แม่ฟ้าใจสวรรค์

พลันนึกนางชื่อแป้ง อุปมา
ปางก่อนเคยปรารถนา ร่วมบ้าน
เราบวชฆ่าตัณหา ยากยิ่ง ทุกข์นา
จิตบ่ใสสสะอ้าน แม่แป้งยังสิง

คนิงคิงว่าแป้ง ปิงไผ
จากแม่ยังอาลัย ล่ะห้อย
อวยพรแม่มีจัย จุเมื่อ
มีคู่ครองสมสร้อย เกี่ยวก้อยทานศีล

				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>