รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว thaipoem ช่วยทำแบบสอบถามหน่อยค่ะ

ยังแคร์

ก่อนอื่นต้องขออธิบายจุดประสงค์ในการทำงานชิ้นนี้ก่อนว่า ไม่ได้ต้องการโจมตี หรือมีจุดประสงค์ร้ายใดๆ ทั้งสิ้น แค่เพียงอยากทราบความคิดเห็นของคนหลายวัย หลายอาชีพ เพื่อหาจุดกึ่งกลาง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
คำว่า ภาษาอินเตอร์เน็ต ที่กล่าวถึงนั้น คือการใช้ภาษาแช็ต เช่น
ซาหวะดีค่ะ
 เทอร์จาปายกะฉานหมาย 
จิงป้ะ -_- 
ซึ่งเราเห็นว่าเป็นข้อถกเถียงที่น่าสนใจ จึงอยากทราบความคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ในวิชาสัมมนาค่ะ
การทำแบบสอบถาม อาจใช้วิธีcoppy วาง และลบเอาคำตอบที่ไม่ต้องการออกก็ได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับน้ำใจอันดีนะคะ
ภาษาอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการใช้ภาษาไทยของเด็กหรือไม่
เพศ			o ชาย		o หญิง		อายุ.............ปี 	
สถานภาพ		o โสด		o แต่งงานแล้ว	o หย่าร้าง
อาชีพ 			o นักเรียน 	o นิสิต / นักศึกษา		o รับราชการ	
o ธุรกิจส่วนตัว	o อื่นๆ (โปรดระบุ)
รายได้ต่อเดือน  	o 2,000-4,000 บาท 	o 4,000-6,000 บาท
o 7,000-10,000บาท 	o อื่นๆ (โปรดระบุ)............................. 
1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
o 1-2 ครั้ง 	o 2-4 ครั้ง	o 5-7 ครั้ง 	o อื่นๆ (โปรดระบุ)...... 
2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ. ชั่วโมง 
3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
 o CHAT 		o รับส่งE-MAIL	 o SHOPPING	o ดูหนังฟังเพลง 
o ค้นหาข้อมูลต่างๆ 	o ดูWEB SITE 		o อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
	1. ............................................................................................................
	2..............................................................................................................
	3..............................................................................................................
5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
	o เป็นประจำ	o ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง		o นานๆ ครั้ง	o ไม่เคย
6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
	o ชอบ		o เฉยๆ		o รำคาญ	o อื่นๆ (โปรดระบุ).................
7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
	o มี	เพราะ....................................................................................................................	
o ไม่มี	เพราะ......................................................................................................................
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
	o เห็นด้วย	เพราะ.............................................................................................................	o ไม่เห็นด้วย	เพราะ.............................................................................................................
9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
o คิดว่าเป็นปัญหา และสามารถแก้ไขได้โดย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา
10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด	
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................				
comments powered by Disqus
 • rose sad ไม่ลงทะเบียน เพราะขี้เกียจ อิอิ

  13 กรกฎาคม 2547 18:30 น. - comment id 7413

  เพศ หญิง อายุ.15.ปี 
  สถานภาพ o โสด 
  อาชีพ นักศึกษา ต่างประเทศ
  รายได้ต่อเดือน  o 7,000-10,000บาท 
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
   o 5-7 ครั้ง 
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ5 ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  o CHAT o รับส่งE-MAIL o SHOPPING o ดูหนังฟังเพลง 
  o ค้นหาข้อมูลต่างๆ o ดูWEB SITE o อื่นๆ ทุกอย่างเลย
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. www.diarynews.co.th
  2www.goldtrader.or.th
  3www.thaihoon.com
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
   o ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง 
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o เฉยๆ 
  
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ ภาษาอินเตอร์เนตเป็นภาษาที่ใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารเท่านั้นและหากถ้าภาษาอินเตอร์เน็ตนั้นถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้ภาษาของคนไทยถูกกลือนกิน ที่ ข้าพเจ้ากล่าเช่นนี้เนื่องจากว่า ข้าพเจ้าเคยเป็นหมอภาษา ซึ่งหมอภาษานี้เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพ(ไปยาลน้อยหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหน) ซึ่งจากที่ได้สำรวจวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาไทยอย่าถูกวิธี และสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าอึ้งมากๆคือเด็กป.สี่ สามารถแค่พูดภาษาไทยเค้าไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o เห็นด้วย เพราะถ้าคนไทยสามารถแยกภาษาไทยกับภาษาอินเตอร์เน็ตได้ ภาษาอินเตอร์เน็ตจะไม่เป็นผลกับภาษาไทยเรา
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  ข้อนี้เป็นคำถามที่ยากมากเพราะว่าต้องอยู่ที่คนใช้ว่าใช้ถูกมั้ย
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  เพราะว่ารวดเร็วและง่ายต่อการพิมพ์
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ได้เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเอาภาษาอินเตอร์เน็ตไปใช้เป็นภาษาพูดและจะทำให้ภาษาไทยเลือนหายไป
  12. ข้อเสนอแนะอืนๆ
  คิดว่าควรที่จะให้วัยรุ่นเรียนภาษาไทยที่ถูกต้องจะได้รู้ถึงคุณค่าของภาษาไทยแต่เวลาพูดก็ปล่อยเค้าไปเพราะภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆ
  
  หวังว่าความคิดของเราคงมีประโยชน์นะ
 • Robert TingNongNoi

  13 กรกฎาคม 2547 21:30 น. - comment id 7415

  เพศ o ชาย อายุ...28.......ปี 
  สถานภาพ o โสด
  อาชีพ o Overseer of UNICEF
  รายได้ต่อเดือน   o ขอไม่ระบุ
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) o ทุกวัน
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ12 ชั่วโมงทำงาน
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  o รับส่งE-MAIL o ค้นหาข้อมูลต่างๆ o Vedeo Conference
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1.www.unicef.org
  2.www.mayoclinic.com
  3.http://www.jhu.edu
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  o ไม่เคย
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o เฉยๆ 
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o ไม่มี เพราะ เป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องยอมรับในสังคมจะเกิดการสับสนในการเรียนรู้ของเด็ก
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  ใครเป็นคนบอก ภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นเพียงภาษาใช้ในการ Chat เพราะกระชับ  ในการทำงานจริง ไม่เคยใช้
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ไม่มี เพราะ ภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นเพียงภาษาใช้ในการ Chat ในการทำงานจริง ไม่เคยใช้
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  แบบสอบถาม อาชีพ และ รายได้ ไม่ควรถามอย่างเปิดเผยเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว น่าถามถึงระดับการศึกษามากกว่า
 • ฮิคารุ

  13 กรกฎาคม 2547 22:48 น. - comment id 7416

  เพศ o หญิง อายุ.....14........ปี 
  สถานภาพ o โสด 
  อาชีพ o นักเรียน 
  รายได้ต่อเดือน   o อื่นๆ ...ไม่มี......
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) o 2-4 ครั้ง 
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ1.5 ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด o ดูWEB SITE 
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. .....hotmail.........
  2........dekdee........
  3.........thaipoem........
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
   o ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง 
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o รำคาญ 
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ......ถ้าใช้บ่อยๆเข้าอาจจะติดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน.............
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o ไม่เห็นด้วย เพราะ......ภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด......
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o คิดว่าเป็นปัญหา และสามารถแก้ไขได้โดย
  .....ไม่รู้.........
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  ...สะดวกในการรับส่งข้อความ......
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  .....เพราะถ้าใช้บ่อยๆคนไทยก้คงลืมภาษาไทยแท้ๆกันหมด
  
 • กุ้งหนามแดง

  14 กรกฎาคม 2547 09:41 น. - comment id 7418

  เพศ o หญิง อายุ xx ปี 
  สถานภาพ o โสด 
  อาชีพ o อื่นๆ (โปรดระบุ) พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
  รายได้ต่อเดือน  o อื่นๆ (โปรดระบุ) Bht. -
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
  o อื่นๆ (โปรดระบุ) ทุกวัน
  ...
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ  2  ชั่วโมง 
  ...
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  o รับส่งE-MAIL 
  o ค้นหาข้อมูลต่างๆ 
  o อื่นๆ (โปรดระบุ) ติดตามข่าวสารและอื่นๆ ที่ไม่ระบุ..
  ...
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. www.yahoo.com
  2. www.thaipoem.com                
  3. www.sanook.com
  ...
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  o ไม่เคย
  ...
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o อื่นๆ ..กล้าอ่านไม่กล้าเขียน..
  ...
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o ไม่มี เพราะ ผู้ใช้ควรแยกแยะได้ว่าควรใช้ภาษาใดในการสื่อสารเพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
  ...
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o ไม่เห็นด้วย เพราะ คิดว่าเป็นความนิยมอย่างหนึ่งที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม จะยอมรับหรือไม่เขาก็คงใช้กันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลมากกว่า 
  ...
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา เพราะในชีวิตจริงคงไม่สามารถเอาภาษาอินเตอร์เน็ตไปทำนิติกรรมใดๆ ได้ นอกจากใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น
  ...
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  o เพราะสร้างความสนุกสนาน คลายเครียด จากชีวิตประจำวัน..
  ...
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  o ไม่น่าจะส่งผลร้ายแรงขนาดนั้น ถ้าผู้ใช้รู้จักใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสม กับกาละเทศะ
  ...
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  o ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลบางอย่าง...
  .....................................................................
 • ยังแคร์ค่ะ

  14 กรกฎาคม 2547 18:10 น. - comment id 7423

  ขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยเหลือ 
  ดีใจจังเลย ^^
  เป็นประโยชน์มากค่ะ
  แล้วถ้ามีอะไรที่ยังแคร์พอจะช่วยได้ ก็บอกนะคะ
  ยินดีค่ะ
  
  ป.ล.ตอนนี้ยังคงรับความคิดเห็นอยู่นะคะ
 • Maimao

  14 กรกฎาคม 2547 22:19 น. - comment id 7424

  ภาษาอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการใช้ภาษาไทยของเด็กหรือไม่
  
  เพศ หญิง อายุ 17 ปี (พ.ย.นี้ 18 แล้ว)
  สถานภาพ o โสด (อายุ 17 แต่งไงเนี่ย!)
  อาชีพ o นักเรียน
  รายได้ต่อเดือน   o 2,000-4,000 บาท
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
      o 5-7 ครั้ง
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ 4-5 ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
     o CHAT 
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
     1. www.kapook.com
     2. www.hotmail.com
     3. www.poetry.com
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
     o เป็นประจำ 
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
     o อื่นๆ (โปรดระบุ) รำคาญเป็นบางครั้งเวลาคุยเรื่องงานหรือเรื่องจริงจัง
  
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ เด็กไทยจะติดภาษาที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต มาใช้ในชีวิตประจำวัน (เห็นเพื่อนเป็นมาแล้ว) แต่ส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับการใช้ และการรู้จักควบคุมตัวเอง
  
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o เห็นด้วย เพราะ ภาษามีได้หลายรูปแบบ ภาษาอินเตอร์เน็ตก็นับได้ว่าเป็นภาษาสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
  
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o คิดว่าเป็นปัญหา และสามารถแก้ไขได้โดย ควบคุมการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัด
  
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
     เค้าเรียกว่าสมัยนิยม และในบางคำยังสะดวกต่อการพิมพ์มากกว่าคำจริง
  
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
     ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจาก เพื่อนเราก็เริ่มติดใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการสื่อสารในชีวิตประจำวันบ้างแล้ว ซึ่งจะทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจต่อการสื่อสาร
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
     ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมย่อมมีทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้น การตีกรอบที่มากเกินไป ก็จะยิ่งเป็นการท้าทายบุคคลให้ฉีกกรอบมากขึ้น ควรจะตีกรอบให้อยู่แต่พอควร
 • ผู้หญิงไร้เงา

  14 กรกฎาคม 2547 22:53 น. - comment id 7425

  เพศ o หญิง อายุ....29......ปี 
  
  สถานภาพ o โสด 
  
  อาชีพ o อื่นๆ (โปรดระบุ) ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ
  
  รายได้ต่อเดือน o 4,000 - 6,000 บาท
   
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) o อื่นๆ (โปรดระบุ)..บ่อยมากจนนับไม่ถ้วน
  
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ4 - 6 . ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  
  o CHAT o รับส่งE-MAIL o อ่านกลอน
  
   เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. www.thaipoem.com
  2. www.thaimail.com
  3 www.kapook.com
  
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  o ไม่เคย
  
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o เฉยๆ 
  
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ การพิมพ์บ่อย ๆ จะติดการใช้คำดังกล่าว 
  
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o ไม่เห็นด้วย เพราะ ภาษาไทยแต่เดิมดีอยู่แล้ว
  
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o คิดว่าเป็นปัญหา และสามารถแก้ไขได้โดยช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยไว้
  
   10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  พิมพ์ง่าย และสะดวก
  
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
   อาจเป็นไปได้เหมือนกัน เพราะการใช้ภาษาผิดบ่อย ๆ ก็จะเกิดความเคยชิน จนลืมภาษาที่ถูกต้องไป
  
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • เมกกะ…ผู้ชายอารมณ์ดี

  15 กรกฎาคม 2547 12:08 น. - comment id 7427

     สวัสดีครับน้องอ้อ  
  
  เพศ o ชาย อายุ ๓๓ ปี 
  สถานภาพ o โสด 
  อาชีพ o ธุรกิจส่วนตัว 
  รายได้ต่อเดือน   oเยอะ อิ_อิ เจง ๆ
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
  o อื่นๆ (โปรดระบุ) ทุกวัน-วันละ ๘ - ๑๐ ชั่วโมง
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ ๓ ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  o ค้นหาข้อมูลต่างๆ และ o ดูหนังฟังเพลง เท่า ๆ กัน
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. www.sanook.com
  2. www.thaipoem.com
  3. www.kapook.com
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  o เป็นประจำ 
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o ถ้าใช้ในอินเตอร์เน็ตมีรอยยิ้มที่มุมปาก ^__^ ถ้าใช้ในชีวิตประจำวัน แนะนำให้เลิกใช้ (ถ้าเป็นคนที่รู้จัก)
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o ไม่มี เพราะไม่รู้สิไม่เคยใช้
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o ไม่เห็นด้วย เพราะภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ก็เป็นมารตฐานที่ดีอยู่แล้ว
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  กระชับเรียบง่าย
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ไม่เพราะภาษาอินเตอร์เน็ตใช้ในอินเตอร์เน็ต
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  ไม่มีมีแต่คำถามว่าคุณที่ออกแบบสอบถามมีแฟนยังครับ อิ_อิ ฮิๆๆๆๆ คริๆๆๆๆ  
  
 • idaho

  16 กรกฎาคม 2547 11:50 น. - comment id 7435

  เพศ o หญิง อายุ........27....ปี 
  สถานภาพ o โสด 
  อาชีพ รับราชการ 
  o ธุรกิจส่วนตัว o อื่นๆ (โปรดระบุ)
  รายได้ต่อเดือน   
  o 7,000-10,000บาท 
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์
  .........ทุกวัน.........
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ2-3. ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  o ค้นหาข้อมูลต่างๆ o รับส่งE-MAIL  o  ดูWEB SITE ......
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. ......thaipoem..................................................................................
  2..............google...................................................
  3......................pantip......................................................................................
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  o เป็นประจำ 
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o เฉยๆ
  
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ........ทำให้ภาษาวิบัติ 
  
  
  
  
  
  
   (เดี่ยวมีเพิ่มเติม มาตอบต่อ)........... 
  o ไม่มี เพราะ......................................................................................................................
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o เห็นด้วย เพราะ............................................................................................................. o ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o คิดว่าเป็นปัญหา และสามารถแก้ไขได้โดย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  
  
 • idaho

  16 กรกฎาคม 2547 12:14 น. - comment id 7436

  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ........ทำให้ภาษาวิบัติ (ไม่อยากใช้คำนี้เลย) หากนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะเรามีภาษาที่ภูกแบบแผนอยู่แล้ว ในการจะใช้ภาษาในการสื่อสารก็ควรที่จะให้ถูกที่ถูกทางด้วย
   แต่มันก็ไม่ผิดที่จะใช้ (คือใช้อยู่เหมือนกัน)
  
  
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o เห็นด้วย เพราะ................แต่ควรจำกัดให้อยู่เฉพาะในเนต ซึ่งในความเป็นจริงก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำ หรือควบคุมได้............
  
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  
  o คิดว่าเป็นปัญหา และสามารถแก้ไขได้โดย............น่าจะมีการให้ความรู้กันนะ ใช้ได้ไม่ผิด  เพราะคิดว่าเป็นวัยแต่ละวัยที่จะมีภาษาของเขา  แต่ใช้มากเกินไปก็น่ารำคาญเหมือนกัน  คนรอบข้างกันเอง น่าจะมีการเตือนกัน ไม่ว่า ผู้ปกครอง ครู เพื่อน 
  
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  .......................................................................................ง่าย สะดวก รวดเร็ว ดูทันสมัย ไฮโซ (กิ๊บเก๋ยูเรก้า )..........................................
  
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ..................ได้  ถ้ามากเกินงาม....
  
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  .................การใช้ภาษาให้ถูกก็จะเป็นผลดีกับตัวของเองในภายหน้าเวลาที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น......................
  
  
 • ร้อยหนาม

  16 กรกฎาคม 2547 16:58 น. - comment id 7440

  เพศ หญิง อายุ ปี 
  สถานภาพ โสด
  อาชีพ พนักงานบริษัท
  รายได้ต่อเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
   	5-7 ครั้ง 
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ 5 ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
   	ค้นหาข้อมูลต่างๆ 
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ  1. google.co.th 2. hotmail.com 3. yahoo.com
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  ไม่เคย
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
   	เฉยๆ
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
   	มี เพราะอาจทำให้บุคคลที่เล่นอินเทอร์เนตเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าภาษานั้น ๆ เป็นภาษาที่ถูกต้องแล้ว
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
   	ไม่เห็นด้วย เพราะไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นภาษาราชการ หรือการติดต่อระหว่างประเทศ 
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
   	คิดว่าเป็นปัญหา และสามารถแก้ไขได้โดยผู้ที่เข้าไปเล่นสามารถแก้ไขให้เพื่อน เข้าใจ และใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  	คิดว่าค่อนข้างเป็นที่นิยม เพราะสั้น กระชับ เข้าใจง่าย
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  	คิดว่าหากใช้ภาษาอินเทอร์เน็ตบ่อย ๆ อาจทำให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง และอาจทำให้ภาษาวิบัติได้ เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตจะเป็นเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ซึ่งเป็นคนของประเทศส่วนใหญ่
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  	ควรให้ผู้ที่ผลิตเว็บไซต์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เล่นอินเทอร์เนต โดยไม่บังคับ
  
 • ยังแคร์

  16 กรกฎาคม 2547 23:35 น. - comment id 7445

  ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะ
  พอดีไม่ได้เข้ามาเช็ค 2 วัน เพราะโทรศัพท์โดนตัด -_-
  
  แต่พอเข้ามาแล้วรู้สึกดีจังที่ได้รู้ว่า
  มิตรภาพที่นี่อบอุ่นเหมือนเดิม
  ยังรับความคิดเห็นอยู่เรื่อยๆค่ะ
  
 • ขุนเขาในเงาน้ำ

  17 กรกฎาคม 2547 16:24 น. - comment id 7453

  เพศ o ชาย อายุ 20 ปี 
  สถานภาพ o โสด 
  อาชีพ o นิสิต / นักศึกษา 
  รายได้ต่อเดือน   o 2,000-4,000 บาท 
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
   o 5-7 ครั้ง 
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ  4 ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  o รับส่งE-MAIL o ค้นหาข้อมูลต่างๆ 
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. ....www.hotmail.com........................................................................................................
  2.......a.bbznet.com/masscomm46.......................................................................................................
  3.........www.matichon.co.th/matichon.....................................................................................................
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  ๐ นานๆ ครั้ง
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
   o เฉยๆ 
  
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ..อาจจะติดไปใช้เป็นภาษาพูดบ้าง
  
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o เห็นด้วย เพราะ.....มันก็เป็นภาษาที่ใช้อยู่จริงๆ และสื่อความหมายได้
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  อาจจะง่ายต่อการพิมพ์
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  .ไม่ เพราะตามธรรมชาติของการใช้ภาษาของมนุษย์ ต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาใช้ในแต่ละกลุ่มอยู่แล้ว ซึ่งคำเหล่านี้ไม่นานก็เลิกใช้กันเองเมื่อมีคำใหม่ๆขึ้นมา อีกทั้งภาษาที่ไม่มีพลวัตร (ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง)คือภาษาที่ตายแล้ว ฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วง
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
   อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่าวิตกกับเรื่องการใช้ภาษามากนัก
  
  
 • น้ำหนาว

  31 กรกฎาคม 2547 16:06 น. - comment id 7572

  เพศ หญิง อายุ18ปี 
  สถานภาพ โสด
  อาชีพ นิสิต / นักศึกษา(
  รายได้ต่อเดือน 2,000-4,000 บาท 
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 5-7 ครั้ง 
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ3. ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
   รับส่งE-MAIL 
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. .....www.hotmail.com.......................................................................................................
  2.......www.thaipoem.com.......................................................................................................
  3.........www.google.com.....................................................................................................
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
   ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง 
   6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  เฉยๆ 
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  
  o ไม่มี เพราะ......gคิดว่าถ้าใช้เฉพาะในนี้คงไม่เสียหายค่ะ................................................................................................................
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o เห็นด้วย เพราะ....
  มันขึ้นอยู่ที่แต่ละคนมากกว่าค่ะ.......................................
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o คิดว่าเป็นปัญหา และสามารถแก้ไขได้
  o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  .เวลาคุยมันพิมพ์เร็วดีนะคะ..ไม่เสียเวลามั้ง................................
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  อันนี้คิดว่าไม่น่ามีส่วนนะคะ เพราะเวลาอยู่ข้างนอกก็คงจะใช้อีกแบบมากกว่า
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  อย่าคิดมากเลยค่ะ มันก็แค่การเล่นสนุกของเยาวชนนะคะ..แต่ยังไงพำวกเราก็รู้ค่ะว่าภาษามีความสำคัญนะคะ
  
  หวังว่าคงมีประโยชน์นะคะ
 • DarknessHero

  1 สิงหาคม 2547 20:21 น. - comment id 7587

  เพศ o ชาย อายุ21ปี 
  
  สถานภาพ o โสด 
  
  อาชีพ o นิสิต / นักศึกษา
  
  รายได้ต่อเดือน  ๐ 4,000-6,000 บาท
  
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
  o อื่นๆ (โปรดระบุ)...... ไม่แน่นอน แต่มากกว่า 9 ครั้งแน่ๆ
  
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ4-5ชั่วโมง 
  
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  o อื่นๆ (โปรดระบุ)........แล้วแต่อารมณ์และหลายๆอย่าและงคงบอกไม่ได้ว่าใช้อะไรมากสุด
  
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1 ไม่แน่นอน
  2 ไม่แน่นอน
  3 ไม่แน่นอน
  
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  o ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
  
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o อื่นๆ (โปรดระบุ) รู้สึกเฉยๆแต่ถ้ามีคนมาวิจารณ์ในแง่ลบจะรู้สึกแย่กับคนวิจารย์นะ เพราะภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแหลงคือภาษาที่ตายแล้ว แล้วเราจะพยายามปิดกั้นทำไม
  
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ ภาษาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต การใช้ผสมกันก็ไม่ผิดอะไร เพียงแค่เราติดต่อสื่อสารกันได้ นี่คือคุณค่าและประโยชน์แห่งภาษาที่แท้จริงไม่ใช่หรือครับ 
  
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o เห็นด้วย เพราะ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเท่ากับภาษาไทยของเราตายแล้ว ครั้งหนึ่งคำว่า กูมึง เป็นคำสุภาพ แต่ทุกวันนี้อาไรๆก็เปลี่ยนไป... แล้วจะเอาอะไรมากมาย อย่ายึดติดเป็นดีที่สุด ปล่อยให้ภาษาเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเป้นอย่างไร
  
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา
  
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  เพราะใช้งานง่าย พิมพ์ง่ายสามารถสื่อได้ดีกว่าในอารมณ์และความรู้สึก โดยเพราะการchat
  
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  บอกตามตรงไม่เห้นด้วยกับคำถาม ถ้านี่คือการทำให้ภาษาวิบัติ แล้วอะไรทำให้ดีขึ้นล่ะ การที่พูดใช้อ่านเขียนตามหลัก 100% อย่างนั้นหรือ แบบนั้นก็จะกลายเป็นภาษาตาย คือไม่มีการพัฒนาการเลย แต่ทุกครั้งที่ภาษามีการเปลี่ยนแปลง มีการเครื่อนไหว ไม่ว่าจะทางใด ขอให้รู้เถิอดว่าภาษาของเรายังค่อยๆพัฒนาอยู่ ไม่มีคำว่าวิบัติหรอกครับ มีแต่คำว่าพัฒนา ทำใจให้เป้นกลางแล้วมองอะไรด้วยใจที่เป็นกลาง แล้วจะเห็นในส่งที่คุณไม่เคยเห็นนะ
  
  
  12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  เวลาตั้งคำถามอย่าง Lead อย่าตั้งเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการอย่างข้อ 11 ถือว่าแย่มากๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ------------
  ตรงไหตรงมาคงไม่ว่ากัน นี่คือการสำรวจความคิดเห็น และนี่คือความคิดเห็นจากใจเลย
 • ไม่ยาก ถ้าอยากทำ

  15 กันยายน 2547 15:17 น. - comment id 7861

  เพศ หญิง อายุ......25....ปี 
  สถานภาพ o โสด 
  อาชีพ อื่นๆ (โปรดระบุ)พนง บริษัท
  รายได้ต่อเดือน อื่นๆ (โปรดระบุ).10.001 ขึ้นไป..
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์)  5-7 ครั้ง 
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ8. ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด  o ค้นหาข้อมูลต่างๆ 
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. ........พันทิป..............................................
  2..........ไทยโพเอม.......................................
  3...........กูเกิ้ล...............................................
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  o เป็นประจำ 
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
   o เฉยๆ 
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะ..........ทำให้ติดไปใช้ในการทำงาน เช่นการพิมพ์จดหมาย 
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o ไม่เห็นด้วย เพราะ...........ควรที่จะให้เป็นแบบไม่เป็นทางการมากกว่านอกจากนี้กลุ่มคนที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต หรือไม่ได้ใช้ภาษาเหล่านี้จะเกิดความสับสน สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง........................
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o ไม่คิดว่าเป็นปัญหา
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
  ....สะดวก กะทัดรัด พิมพ์ง่าย
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ....ไม่ เพราะเป็นการใช้ของเฉพาะกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ต
  
 • beau_ing747

  25 มกราคม 2548 20:08 น. - comment id 9627

  เพศ o หญิง อายุ 20 ปี 
  สถานภาพ o โสด 
  อาชีพ o นิสิต / นักศึกษา 
  รายได้ต่อเดือน o 4,000-6,000 บาท
  
  1. ท่านใช้ INTERNET บ่อยแค่ไหน (ต่อสัปดาห์) 
   o 5-7 ครั้ง 
  2. จำนวนเวลาที่ท่านใช้บริการ INTERNET ในแต่ละครั้งประมาณ 3-4 ชั่วโมง 
  3. ท่านใช้ INTERNET เพื่อประโยชน์ด้านใดมากที่สุด 
  o ค้นหาข้อมูลต่างๆ 
  4. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเป็นประจำ 3 อันดับแรกคือ
  1. www.google.com
  2. www.hotmail.com
  3. www.sanook.com
  5. ท่านเคยใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตหรือไม่
  o เป็นประจำ 
  6. เมื่อท่านเห็นคนใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต ท่านมีความรู้สึกอย่างไร
  o เฉยๆ 
  
  7. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันหรือไม่
  o มี เพราะถ้าใช้จนเคยชินจะทำให้ภาษาที่ใช้พูด เขียนเปลี่ยนแปลงตามไป และอาจจะนำมาผสมกัน จนแยกไม่ออกว่าการใช้ภาษาอันไหนถูก หรือผิด 
  8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากสังคมยอมรับภาษาอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่งของภาษาไทย นอกจากภาษาพูด และภาษาเขียน
  o ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นภาษาที่ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าเป็นแบบไหน แต่ละคนก็อาจจะมีภาษาที่ใช้แตกต่างกัน อาจทำให้สับสน
  9. ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตของเด็กไทย กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
  o คิดว่าไม่เป็นปัญหา 
  10. ท่านคิดว่าเหตุใดภาษาอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
   อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการพิมพ์เวลาพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ใกล้ๆกัน หรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้สระ วรรณยุต์ก็อาจจะพิมพ์ได้ง่าย และรวดเร็ว ทันใจกว่า
  11. ท่านคิดว่าการใช้ภาษาอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดวิกฤตการณ์ภาษาวิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ไม่ เพราะว่าเวลาครูสอน หรือว่าถ้าใช้ในการทำงาน เราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมอยู่แล้ว

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>