พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่ แก่ปวงชนชาวไทย

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่ แก่ปวงชนชาวไทย 
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ความว่า
บัดนี้ถึงวาระขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในการกิจทั้งปวงด้วยดีเสมอมา
ตลอดปีที่แล้ว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ที่ดีก็คือการที่นักกีฬาของเราได้รับเหรียญรางวัลหลายประเภท ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แต่ที่ไม่ดีก็มี อยู่มาก เราต้องประสบกับเหตุไม่ปกติต่างๆจนทำให้เกิดความวิตกห่วงใยกันอยู่ทั่วไป ใกล้ถึงสิ้นปีก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้าย แรง เราคงจะต้องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูสถานะของบ้านเมืองเป็นการใหญ่ รวมทั้งหาทางป้องกันเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เหตุต่างๆทั้งนั้นได้ทำให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัดว่า ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน มีความสามัคคีกัน ต่าง ห่วงใยกันด้วยใจจริง ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่างพร้อมเพรียงกันเข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันที ด้วยความเสีย สละและเมตตาจริงใจ ไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาว ต่างประเทศ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวย้ำแก่ท่านทั้งหลาย เหมือนดังที่เคยกล่าวมาเมื่อหลายปีก่อนว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น
ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคีและจิตใจอันดีนี้ไว้เป็นนิจ เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัย และช่วยให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ ไว้ได้ ก็มั่นใจได้ว่าชาติบ้านเมืองของเรา จะดำรงมั่นคงอยู่ตราบนั้น
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน				
comments powered by Disqus
 • )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

  9 มกราคม 2548 07:41 น. - comment id 9493

  รักพ่อครับ
  
  
 • มือ ไหม้พาย

  10 มกราคม 2548 13:19 น. - comment id 9510

  ผมรัก และเทิดทูน
  ในหลวงที่สุดในจักรวาลเลยครับ
  -----------------
  ขอจงทรงพระเจริญ.

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>