พระเจ้าอู่ทองคือใคร

ปติ ตันขุนทด

***พระเจ้าอู่ทองคือใคร*** 
ปติตันขุนทด
***พระเจ้าอู่ทองคือใคร***
๑.  พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหมอบรัดเลย์  บรรยายว่า......
พระเจ้าอู่ทองเป็นพระราชโอรสพระเจ้าศิริไชยเชียงแสน  ผู้สร้างเมืองเทพย์นคร มีข้อความคือ 
"จึ่งพระเจ้าอู่ทองราชโอรส  ก็เสด็จเถลิงถวัลย์ราชมไหศวรรย์แทนสมเด็จพระบรมราชบิดา  จึงให้กระทำการฌาปนกิจถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้ว พระองค์ดำรงราชอาณาจักรอยู่  ณ  เมืองเทพย์นครนั้นได้หกพรรษา  พระราชหฤทัยประสงค์จะส่ร้างพระนครใหม่  จึงดำรัสใช้ขุนตำรวจให้ไปเที่ยวแสวงหาที่จะตั้งพระนคร  ลงมาโดยทักษิณทิศ  ถึงประเทศที่หนองโสน  กอปรด้วยพรรณมัจฉาชาติครบบริบูรณ์  จึงกลับขึ้นไปกราบทูลพระกรุณาให้ทรงทราบ  สมเด็จพระเจ้าอู่ทองก็เสด็จกรีธาพลพลากรโยธาประชาราษฎรทั้งปวงลงมายังประเทศที่นั้น  ให้ตั้งพระตำหนักที่ประทับพลับพลาไชย  ณ  ตำบลเวียงเหล็ก  ให้จับการทุบปราบที่อันจะตั้งเมือง  แลการทำอิฐเผาปูน  ซึ่งก่อกำแพงพระนครนั้น"
๒.  หลักฐานที่กล่าวถึงที่มาของพระเจ้าอู่ทองนั้น  มีเนื้อความแตกต่างกัน
@  พระเจ้าอู่ทองมาจากทางเหนือ
พระราชพงศาวดารสังเขป  ของสมเด็จฯกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  จุลยทธการวงศ์  พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ของสมเด็จพระวันรัตน์  พงศาวดารโยนก  ของพระยาประชากิจกรจักร์  พงศาวดารเหนือ  และจดหมายเหตุลาลูแบร์  กล่าวตรงกันว่า  พระเจ้าอู่ทองมาจากสายสกุลทางเชียงแสน  แล้วอพยพลงมาถึงกำแพงเพชร  จากกำแพงเพชรจึงได้อพยพมายังหนองโสน
@  พระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองเพชรบุรี
พงศารวดารฉบับวันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒  และคำให้การชาวกรุงเก่า  กล่าวถึงการอพยพของบรรพบุรุษของพระเจ้าอู่ทอง  จากที่อื่นแล้วมาตั้งเมืองอยู่ที่เพชรบุรี  และในที่สุด็ย้ายมาที่หนองโสน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยานั่นเอง
@  พระเจ้าอู่ทองมาจากละโว้ หรือลพบุรี
หลักฐานที่กล่าวถึงเรื่องนี้  คือ ชินกาลมาลีปกกรณ์  และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
@  พระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองอู่ทอง
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงกล่าวในเรื่อง  เมืองอู่ทอง  ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือนิทานโบราณคดี  และครั้งที่เสด็จไปทรงบรรยายเรื่อง  พงศาวดารสยาม  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ว่า  พระเจ้าอู่ทองเป็นบุตรของโชฎึกเศรษฐี และเป็นบุตรเขยของเจ้าเมืองอู่ทอง เมื่อพระชนมายุ ๓๐ พรรษา จึงได้ขึ้นครองที่เมืองอู่ทอง  เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๘๗    พระองค์ปกครองเมืองอู่ทองได้  ๓ ปี ก็เกิดอหิวาตกโรคในเมือง  พระองค์จึงอพยพมาสร้างกรุงศรีอยุธยา ท่าน้ำที่พระองค์พาผู้คนข้ามแม่น้ำสุพรรณบุรีมานั้น ในทุกวันนี้  ที่ตรงนั้นยังเรียกกันว่าท้าวอู่ทอง
*** จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ อาจสรุปได้ว่าเมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาให้เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการมือง สังคม เศรษฐกิจ และแนวความเชื่อแห่งใหม่  ขึ้นในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  แล้วศูนย์กลางแห่งนี้ได้กลายเป็นฐานอำนาจสำคัญที่ทำให้ราชอาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรที่มีบทบาทสำคัญในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สืบต่อมาอีกนาน  ด้วยการรวมเมืองในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  ได้แก่เมืองละโว้  ซึ่งเคยเป็นศูย์กลางอำนาจการปกครองในบริเวณนี้มาก่อน และเมืองสำคัญ ๆ อื่น ๆ เช่นเมืองสุพรรณบุรี เข้ามาไว้ภายใต้ศูนย์กลางแห่งเดียวกัน คือกรุงศรีอยุธยาได้
ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  คือปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ที่มีความอุดมสมบูรณ์  และเอื้ออำนวยทางการค้า  ทำให้บริเวณนสี้กลายเป็นบริเวณที่มีการตั้งชุมชนเป็นเมืองที่หนาแน่น  ชุมชนที่สำคัญคือชุมชนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง กับชุมชนจีน ที่เข้ามาเนื่องจากการค้าขายทางทะเล 
อีกประการหนึ่งคือ เป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกทางน้ำ  เดินทางเข้าออกได้สะดวก  ทำให้บริเวณานี้เป็นบริเวณที่มีความหลายหลากทางด้านวัฒนธรรม  ความเชื่อ ทั้งพื้นเมือง พุทธ ฮินดู  ที่เผยแพร่อยู่ในบริเวณนี้  กลายเป็นแนวความเชื่อหลัก  ที่พระเจ้าอู่ทองใช้ในการสถาปนาอำนาจกรุงศรีอยุธยา  ให้เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ
 (กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ  ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร  โรงพิมพ์การศาสนา  ๒๕๔๓ )
(น ณ ปากน้ำ  ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา  ต้นอ้อ แกรมมี  ๒๕๔๐)
ผู้ตั้งกระทู้ ปติตันขุนทด (suchati2495-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-10 08:33:58 IP : 125.26.101.11				
comments powered by Disqus
 • เหวิน

  21 สิงหาคม 2555 09:42 น. - comment id 37225

  19.gif19.gif29.gif29.gif ทางบริษัทรับออกแบบและจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงานอุตสาหกรรม  ทุกชนิด รวมถึงระบบอิเลคทรอนิคส์ควบคุมสัญญาณ เช่น สวิทซ์, ตู้คอนโทรล , PLC, Invertor อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด, โคมไฟ, สายไฟ 
        อีกทั้งทางบริษัทเป็นผู้รับงานติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ลมและนิวแมติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้กับโรงงานชั้นนำของเมืองไทย โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี 
      สนใจติดต่อ บริษัท วี ซี คอนโทรล มาติก จำกัด
         118/490 อาคาร PST CONDO TOWER 1 ถนนนนทรี 
         แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
          โทรศัพท์:02-681-4414, 02-212-4353, 081-8605669
                           Fax : 02-212-7020
                       www.vccontrolmatic.com
                        E-mail:vccontrolmatic@gmail.com
                          บริหารงานโดย คุณวิธิสรรค์ ยิ่งชัยยะกมล 
   
  สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
    , ,   
    ,  , MC I,
  FUHRER, TENDS  
   สินค้าอุปกรณ์ลมนิวแมติกส์
   , , , STNC,TAIYO
   ศูนย์โรงกลึง ซ่อมสร้างเครื่องจักรกล
  รับกลึงงานเพลา กัดเฟือง เจียรไร้ศูนย์ Milling ไสย เจาะเชื่อม ซ่อมงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล บริการทันใจรวดเร็ว
    
  
   
    
    
    
    
  
   
  1.Electric Product
  Siemens
  Mitsubishi
  ABB Eletric
  Omron
  Fuji
  Moeller
  Telemecanique 
  Square-D
  Toshiba Electric Japan
  Sylvania
  Osram
  Philips
  Phelp Dodgs Wire&Cable
  Yazaki
  Fuhrer Wire&Cable
  Other
  2.Product Pneumatic
  Festo
  CKD
  SMC
  Kuroda
  Parker
  STNC
  3.กลุ่มงานกลึงและงานซ่อม
  กลึงเพลา พู่เลย์ ตอกลิ่ม อัดงานเพลา ชุบแข็งเพลา
  กัดเฟืองทุกชนิด ขนาดเล็ก-ขนาดงานใหญ่
  งานไสย ,คว้าน
  เจียรไร้ศูนย์ ฟันเฟือง Milling 
  งานเชื่อม งานตัด งานเจาะ งานต๊าปเกลียว
  Repair Invertor คอมมิชชั่นนิ่ง
  จัดงานตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์
  จัดทำตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและวงจร
  งานซ่อมเครื่องจักรกล ปั้มน้ำ และเครื่องจักรที่ใช้ระบบลมทุกชนิด
  4.Machine Packing
  Packing Machine
  Roll Film Plastic Machine
  Repair Up Grade Machine
                        E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
   
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
  WWW.VCCONTROLMATIC.COM
  E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
  Tel:02-6814414,02-2124353,02-6749991
  HOT LINE:081-8605669
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO
  ขาย FESTO Thailand ขาย FESTO Pneumatic ขาย FESTO 
  FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
  FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
  FESTO Thailand FESTO Pneumatic FESTO
  WWW.VCCONTROLMATIC.COM
  E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
  Tel:02-6814414,02-2124353,02-6749991
  HOT LINE:081-8605669
  50.gif50.gif41.gif41.gif41.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>