กินนมแม่ที่ตาย

ปติ ตันขุนทด

พ.ศ.  ๒๓๑๐   เมื่อได้เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าข้าศึก   บรรดาหัวเมืองรอบนอกน้อยใหญ่ก็
พลอยยับเยินไปด้วยพม่า
เมืองเพชรบุรี  แม้ห่างจากกรุงศรีอยุธยา   ก็ยังถูกหน่วยลาดตรเวนพม่าเที่ยวกวาดต้อน
ผู้คนเอาไปเป็นเชลย   และเที่ยวริบทรัพย์สินเยี่ยงโจร    ชาวเพชรบุรีระส่ำระสาย  เที่ยวซอกซอนซ่อนเร้นหนีภัยพม่า
มีแม่คนหนึ่งอุ้มลูกสองสามเดือนไว้ในอ้อมแขนซ้าย   จูงลูกหญิง  ๕  -  ๖  ขวบไว้ด้วยมือขวา   
ข้างหลังมีลูกชายคนโตอายุ  ๕  -  ต  ขวบ  วิ่งตามแม่และน้อง  ๆ  มา
ทั้งสี่คนนี้ไม่มีทรัพย์สินใด   ๆ  ติดตัวมา   แต่พม่าเห็นเด็กหญิง  จึงมุ่งเอาเด็กหญิง    ๕ - ๖  ขวบนี้ไปเป็นเชลย    แต่สัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ได้ต่อสูขัดขืน  ขัดขวางทหารพม่าไว้  ไม่ให้
เอาลูกของตนไป  ทหารพม่าได้เอาหอกแทงหญิงผู้เป็นแม่ล้มลงขาดใจตาย   ลูกใน
อ้อมแขนกระเด็น  
พี่ชายคนโต  หนีโดดข้ามกำแพงโบสถ์ไปซุ่มซ่อนตัีวอยู่ที่ซุ้มข่อย   ลูกคนเล็กของแม่รอดร้องไห้จ้าหาแม่  แม่เท่านั้นเป็นที่พึ่ง    คลานหาแม่  เห็นแม่น้อนอยู่บนพื้นดิน  คิดว่าปลอดภัยแล้ว  
ก็เข้าไปกอด  แต่ก็ยังร้องไห้ขอความคุ้มครองจากแม่    และอ่อนแรงแล้วก็หิว  จึงดูดนมแม่ที่ตาย
จนอิ่ม     นั้นเป็นน้ำนมมื้อสุดท้าย  อิ่มสุดท้าย   ของลูก
พี่สาวของเธอ  ๕ -๖  ขวบพม่าฉุดเอาไปเป็นเชลยไม่ทราบชตากรรม      พี่ชายคนโตเมื่อหทารพม่าไปแล้วก็ออกมาจากที่ซ่อน  มาอุ้มน้องที่รอดจากพม่าไปหาพระ  ขอพึ่งใบบุญพระ  พระตั้ง
ชื่อให้ว่า  "รอด"  เพราะรอดตายจากหทารพมา  เมื่อโตเป็นสาวก็ได้แต่งงาน   มีลูกชายคนหนึ่งชื่อเกษ    ทำงานราชการได้เป็นพระยา
**วชีระ   สมาคมสหภูมิเพชรบุรี  "มหาตาลวันปเทโศ" **
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน