26 มีนาคม 2556 04:20 น.

อยู่ที่เราเท่านั้น

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก

IDP165@50dpiRGB.jpg

By oneself is evil done, 
by oneself defiled,
by oneself its left undone, 
by self alone one purified.
Purity, impurity on oneself depend,
no one can purify another. 
[Buddha]

ความดีความชั่วตัวทั้งนั้น
สุขสันต์ทุกข์หนักหากสืบสวน
ประจักษ์หลักฐานผ่านกระบวน
เราล้วนเป็นผู้อยู่ตรงกลาง

เราเป็นศูนย์กลางหว่างชีวิต
ถูกผิดจิตรู้อยู่ไม่ห่าง
สิ่งใดสำเร็จเสร็จแล้ววาง
สะสางสิ่งทีมีเข้ามา

สุขทุกข์ทุกวันเรานั้นรู้
เราสู้อยู่ยั้งสร้างคุณค่า
ผุดผ่องหมองเศร้าเคล้าชีวา
ล้วนมาจากเราเจ้าของชนม์

คนอื่นหมื่นล้านผ่านมาพบ
ประสบเพียงครู่ดูผมสม
อาจเอยเผยคำย้ำชื่นชม
อาจข่มขวัญเรากล่าวติเตียน

บางคนอาจช่วยอำนวยบ้าง
หลายอย่างเรานี้ที่ปรับเปลี่ยน
หากเห็นชอบก็พอพากเพียร
ถ้าเพี้ยนหลักเราปล่อยเขาไป

บางคนอาจกล่าวเล่าตำหนิ
หรือริขัดขวางเส้นทางได้
หากเราเฝ้าดูรู้ทันใด
ห่างไกลเลี่ยงหนีไม่มีเวร

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

Source: http://www.buddhanet.net/dhammapada/d_self.htm				
15 มีนาคม 2556 02:36 น.

อย่าหลุดซีน!

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก

โบราณสอน วอนเรา เฝ้าศึกษา
บอกชีวา ไม่แน่ อย่าแส่ส่าย
อย่าได้หลง มายา จนบ้าตาย
จะวอดวาย เสียที ที่เป็นคน

หมั่นเตือนตน บนทาง ที่ย่างก้าว
ฝนร้อนหนาว เปลี่ยนไป ให้ฝึกฝน
อย่าประมาท พลาดพลั้ง ตั้งกมล
หมั่นเตือนตน เสมอ อย่าเผลอใจ

"เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
เมื่อเจ้ามา ตัวเปล่า จะเอาอะไร
เจ้าก็ไป ตัวเปล่า เหมือนเจ้ามา"

อันเงินตรา หาได้ ใช้เหมาะสม
หมั่นอบรม กายใจ ในคุณค่า
มนุษย์นั้น สติดี มีปัญญา
จึงชื่อว่า มนุษย์ อย่าหลุดซีน!

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
				
15 กุมภาพันธ์ 2556 01:12 น.

รักตนด้วย

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก

รักใครใส่ใจตน
รักกมลของตนด้วย
พลาดไปจะไม่ซวย
ไม่มวดม้วยมรณา

รักจิตรับผิดชอบ
ในเขตขอบกรอบคุณค่า
รักกายให้นำพา
รู้รักษาชีวาตน

รักด้วยสติมั่น
แต่ละวันให้ฝึกฝน
รักนี้มิทานทน
แต่ละคนดิ้นรนกัน

รักฝันนั้นสอดคล้อง
รักทั้งสองยังคงมั่น
แตกต่างหว่างคืนวัน
รักอาจผันคืนวันตรม

ในห้วงแห่งความรัก
ให้ตระหนักเผื่อรักขม
เพียงค่ากามารมณ์
มิได้บ่มรักภักดี

สติปัญญาพร้อม
จะช่วยย้อมรักหลากสี
สร้างเสริมเติมชีวี
รักทั้งทีอย่าหนีตาม...!

ตัวเล็ก ๑๐๑
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖				
3 กุมภาพันธ์ 2556 15:35 น.

กำลังความคิด

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก

เราเป็นเช่นเราคิด
ตามที่จิตคิดปรุงแต่ง
รอบกาลนั้นเปลี่ยนแปลง
จิตแสดงแสงชีวัน

หากจิตคิดใฝ่ดี
นำชีวีนี้สร้างสรรค์
หากจิตติดชั่วพลัน
ทุกข์มหันต์นั้นตั้งรอ

กรั่นกรองผองความคิด
ชำระจิตอย่าติดฝ่อ
ฝึกใจอย่าให้ท้อ
สร้างสรรค์ต่อกำลังใจ

ทันทีที่ใจตก
จะตระหนกวกวนได้
กังวลหม่นฤทัย
จิตหมองไหม้เพราะใจเรา

ตัวเล็ก ๑๐๑
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖				
1 กุมภาพันธ์ 2556 02:42 น.

พุทธศากยบุตร

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก

พุทธศากยบุตร
บริสุทธิ์ผุดผ่องใส
ก้าวย่างแม้ทางไกล
มิหวังใดเพียงใฝ่ธรรม

ปฏิบัติเหมาะสม
พัฒนาตนไม่ตกต่ำ
ปฏิปทานำ
ขอกล่าวคำสาธุการ

เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟื้อ
ไม่เหิมเห่อไม่เพ้อพล่าน
ใครเห็นเป็นชื่นบาน
ช่วยสืบสานญาณปัญญา

พุทธศากยบุตร
หวังวิมุตติวิสุทธิ์ค่า
ก้าวล่วงบ่วงมายา
ไร้มายาน่าเคารพ

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
Lovings  บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
Lovings  บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
Lovings  บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
>