30 มีนาคม 2547 11:54 น.

+++ ที่พึ่ง +++

วฤก


๏ เพียงพะภัยพรั่นแผ้ว-..........พานตน
อุระรุ่มร้อนทุรน.....................ทุระร้าย
ผองผีป่าฤๅดล.........................ดาลปลอด
โดยเป่าเบายักย้าย....................หยุดยั้งยาไฉน ฯ

๏ ใจทุกข์สร่างทุกข์ด้วย..........ดูนัย
เห็นเหตุสมุทัย........................ที่แท้
ทำนิโรธนิรามัย.......................มั่นสมัคร
มรรคสมัตเสมอแก้..................ประกอบพร้อมประการผล ฯ

๏ คนจึงพึ่งจิตรู้.......................รสธรรม
โดยประพฤติประโพธนำ...........มนัสน้อม
มโนตรองส่องการณ์จำ..............กำจัด
กลจับจิตหมองพร้อม................ผ่อนแก้แผ่กัน ฯ

๏ นั้นไฉนไทยพุทธข้าง.............ข้าพระ
คือพุทธมามกะ..........................ก่อนกี้
ขอผีป่าพาหะ............................พาห่าง..........ภัยเฮย
เพี้ยนเหตุพ้นธรรมชี้..................ช่วยพ้นทุกข์เผา ๚ะ

๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗				
27 มีนาคม 2547 02:38 น.

+++ พราน +++

วฤก

๏ นายพรานฉลาดผู้.................ฉลุยพง
เลาะป่าบุกฝ่าดง........................ดิบผ้าย
สองตาเสาะหาตรง...................แต่กิ่ง.........ไม้เอย
สัตว์ป่าชะตาร้าย......................หลุดพ้นภัยไฉน ฯ

๏ ไหวไหวพฤกษ์สะท้าน...........สะเทือนใบ
กิ้งก่าชะล่าใจ............................ชระลั่งจ้อง
จึงเล็งศาสตราไป......................ปองกะ-......ปอมนอ
ปังเหนี่ยวกระสุนต้อง................ตกล้มลงดาน ฯ

๏ จอมพรานผู้ล่ากิ้ง-.................ก่าสนาน
สนุกพร่าเพื่อสราญ...................เล่นนั้น
กี่ชีพพ่อปลิดผลาญ...................พลีเปล่า
เพื่อแข่งคะแนนชั้น...................ช่วงชั้นชิงเชิง ฯ

๏ เคยเถกิงเกียรติแต่ครั้ง...........คราเยาว์
ผิดบ่ผิดเพราะเขลา...................ขาดรู้
ครั้นใหญ่แต่ใจเมา....................มืดบอด
ถูกบ่ถูกพรานผู้..........................พร่าเนื้อเพียงสนาน ๚ะ

๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗				
25 มีนาคม 2547 11:50 น.

+++ เพียงใจไหว +++

วฤก

๏ พร่าเลือนเหมือนม่านผ้า.............มาพราง
ภาพเก่าเคล้าเชยคาง...................คู่ชู้
จุมพิตจืดฤทธิ์จาง........................จากจิต.........ฤๅแม่
แลหม่นเรียมทนกู้.......................แกะเค้าความหลัง ฯ

๏ คะนึงครั้งคราก่อนอ้อน..............ออดคำ
เขียนค่าวโคลงลำนำ...................หนึ่งให้
นวลหวนตรึกคำทำ......................ถ้อยศัพท์
ที่สลักรักไว้ไซร้.........................เสื่อมหล้าฤๅสลาย ฯ

๏ เราหมายสมัครแม้น..................สมานมาน
เสมอหนึ่งนับชั่วกาล....................กัปนั้น
มิทันผ่านผันนาน........................นับขวบ.........หนึ่งอา
กัลป์กลับตระบัดสั้น....................สุดแล้วประลัยเผา ฯ

๏ เหลือเงาหลังม่านผ้า.................มาพราง
ภาพเก่าเค้ารางราง.....................ร่องริ้ว
เรียมพิศลิขิตบาง.......................เบาขีด
คำสลักรักบิดพลิ้ว......................เบี่ยงเพี้ยนเพียงไหว ๚ะ

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗				
24 มีนาคม 2547 11:44 น.

+++ โลกราตรี +++

วฤก

๏ ตะวันรอนซบด้าว..............ดับแสง
ดลสว่างภพจำแลง................แจ่มหล้า
ภาพสนุกสนานแฝง..............ฝาดขื่น
ฟั่นขุ่นเท็จจริงคว้า...............ขบเค้นฤๅไข ฯ

๏ ไฟสว่างทางหม่นแม้น.......หมอกมัว
เหมือนติดหล่มสลัว...............สลดรู้
หญิงชายแย่งขายตัว.............ตามขอบ..........ถนนอา
หิวอดฤๅอดกู้........................เกียรติกล้าแก่ตน ฯ

๏ ขวนขวายไล่ไขว่คว้า.........ความฝัน
ครองสุขเขษมอัน..................อะคร้าว
เงินตราค่าอนันต์..................อเนกอย่าง.........จินต์ฤๅ
จึงแก่งแย่งแข่งกร้าว............แกร่งคว้ากุมผล ฯ

๏ ดนตรีตีตุ่มตุ้ม..................แต่งกลอง
จังหวะเร้าคะนอง.................ขณะเต้น
สุราเร่งผยอง.......................พยศกฎ
พยาธิจากประมาทเว้น..........ว่างเงื้อมมือไฉน ฯ

๏ ไขอรุณอร่ามแล้ว..............อุไรฉาย
เสียงเร่ร้องซื้อขาย................ขาดถ้อย
เภรีพ่างจางวาย...................จังหวะ
วาระทิวาคล้อย.....................ค่อยฟื้นคืนสถาน ๚ะ

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗				
17 มีนาคม 2547 12:52 น.

+++ กระจิบกับกระจอก +++

วฤก

๏ กระจิบกระจอกจ้อ...................โจษข่าวข้อคำโศกศัลย์
เสียงพร่ำพี่รำพัน........................สนั่นครื้นสะอื้นครวญ ฯ

๏ กระจิบกระจอกจ้อ...................โจษจัน
กระจายข่าวเศร้าโศกศัลย์............สะอื้น
เสียงคำพร่ำรำพัน......................พี่คร่ำ.........ครวญนอ
นั้นสนั่นคระครั่นครื้น.................ข่าวสะอื้นสะอึกขาน ฯ


๏ เรื่องราวผะผ่าวร้อน..............ลือกระฉ่อนกระท้อนโหม
ให้รู้สู่ทั้งโกรม.........................โฉมได้รับสดับฤๅ ฯ

๏ เรื่องราวผะผ่าวร้อน..............เร่งประโคม
ลือกระฉ่อนกระท้อนโหม..........กระหึ่มฟ้อง
ฟังรู้สู่ทั้งโกรม.........................กรรณสดับ
โฉมรับซึ่งศัพท์ร้อง.................เรื่องแล้วฤๅไฉน ฯ


๏ ไยข่าวคำพี่ร้อง....................เพียงลอยล่องลับลมหาย
ความคำคร่ำครวญวาย.............สลายลับเลือนดับซา ฯ

๏ ไยข่าวคำพี่ร้อง....................เรื่องหมาย
เหมือนล่องลอยลมหาย............เหือดเร้น
ความคำคร่ำครวญวาย............เว้นสดับ.........ฤๅแม่
เลือนลับเหมือนกับเว้น.............ว่างว้างวางฟัง ฯ


๏ กระจิบกระจอกแจ้ง..............เจตแสดงสะดุดหา
ให้ศัพท์เกษียนมา....................ว่าไม่สิ้นถวิลครวญ ๚

๏ กระจิบกระจอกแจ้ง..............เจตนา
ให้สะดุดหยุดโสตหา...............เหตุจ้อ
เกษียนศัพท์กับเสียงมา.............มอบแด่........... แม่เนอ
นั่นข่าวคำพี่พ้อ........................พรากน้องครวญถวิล ๚


๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>