26 พฤศจิกายน 2555 09:00 น.

ลมหนาว..ลานดอยเสมอดาว

อินสวน

   กลางห้วงหาวดาวดวงร่วงจากฟ้า
บนยอดหญ้าน้ำค้างพร่างพรายฝัน
หลับหรือตื่นคืนพ้อรอตะวัน
ยังยืนยันบากบั่นไม่ปันใจ

	   ลมภูเขาจู่โจมโถมทายทัก
แม้หน่วงหนักทนต่อพอหลับใหล
รัตติกาลร้าวรานคงผ่านไป
อาจหลงเหลือพิษไข้ผ่าวในทรวง

	   สิ้นแสงดาวราวฟ้าบูรพา
เป็นสัญญาไถ่ถามความเป็นห่วง
เพียงพร่างพรายเคลื่อนคล้ายสายลมลวง
มีคนทวงหนี้ค้างที่ร้างเลือน

	   อุษาสางกลางไพรที่ดายเดียว
หมดเวลาท่องเทียวคนไร้เพื่อน
เขาไม่เคยฝากคำมาย้ำเตือน
จึงดูเหมือนไร้ค่าประสาจน
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอินสวน
Lovings  อินสวน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอินสวน
Lovings  อินสวน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอินสวน
Lovings  อินสวน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอินสวน
>