12 กันยายน 2549 09:33 น.

จากใจถึงใจ

อ.วรศิลป์

(กำลังใจจากคนที่ไม่คุ้นเคยสำหรับทุกผู้คน   เพื่อหยัดยืนและก้าวเดิน)

     จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
หวังเชยชดทุกข์หนักให้พักหาย
จิตที่ล้าเหนื่อยอ่อนได้ผ่อนคลาย
ยืนหยัดได้เพื่อสู้ต่อมิท้อใจ

     จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
โศกสลดโถมทับกลับสดใส
สุขภาพพลิกฟื้นคืนสู่ใจ
เริ่มวันใหม่พร้อมก้าวย่างอย่างทรนง

     จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
จิตประณตกราบวอนพรอานิสงส์
ด้วยศรัทธากล้าแกร่งแรงมั่นคง
วอนเบื้องบนโปรดทรงประทานพร

     จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
สุนทรพจน์จากใจใส่อักษร
แทนความรักห่วงหาและอาทร
ที่สะท้อนจากใจหนึ่งถึงอีกใจ				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>