25 พฤศจิกายน 2554 13:39 น.

ใคร...และใคร?

din

l2Xl20081119120341.jpg 
ใครเฝ้ารอกรองกานท์บรรสารสร้อย
ใครถักถ้อยคอยรักจนหักเห
ใครฝากคำพร่ำบ่นคนรวนเร
ใครที่เทรักทิ้งไม่จริงจัง

ใครที่เคยอาทรเคยอ่อนหวาน
เคยขับขานร้องเพลงบรรเลงหวัง
เคยกล่อมเจ้าให้หลับกับภวังค์
เคยอินังวอนเจ้าเพื่อเข้าใจ

เหตุที่ก่นหม่นไหม้ก็ใครเล่า
ที่งอนเง้าตัดญาติจะขาดไหม?
คนที่คิดตัดเยื่อไม่เหลือใย
เหมือนจะรอนหัวใจไปจากกัน

เจ้าควรรู้ว่าใครอาลัยเจ้า
ใครคอยเฝ้าถนอมกล่อมจอมขวัญ
คอยปัดเรือด...ลิ้น ไร...ไม่เว้นวัน
เพลงพระจันทร์ร้องขับให้หลับนอน

มาวันนี้เหน็บหนาวร้าวรวดจิต
เข็มชีวิตมันรวนแล้วทวนศร
เมื่อถึงคราวต้องพรากเพื่อจากจร
มิอาจทอนหัวใจไปได้เลย


d14-1.gif				
17 พฤศจิกายน 2554 16:21 น.

ปลอบ

din

Ejze.png
เธอดื่มความขมขื่นกี่หมื่นครั้ง
เธอผิดหวังทบทวีกี่พันหน
เธอทนเจ็บอย่างนี้แล้วกี่ทน
เห็นว่ายวนวุ่นเวียนเขียนแต่กลอน

หากเธอเป็นนกน้อยที่คอยรัก
มีใจภักดิ์กลับกลอกไว้หลอกหลอน
ระเริงหลงพงป่าพนาดอน
จนร้าวรอน...จรจรด...แทบหมดใจ

เมื่ออกหักรักลาน้ำตาตก
หากโผผินบินผกจะตกไหม?
เมื่อรักอันยอกแสยงแทงทรวงใน
นานเท่าใดจะหายคลายระบม

ไยปล่อยให้เจ็บป่วยด้วยรักปลิด
รานชีวิตอกไหม้จนไส้ขม
กี่คำปลอบ...ไม่อาจปลด.....ให้หมดตรม
แล้วจะซม...อยู่อย่างนี้...หรือแก้วตา

ลองลุกขึ้นฮึดสู้ดูหน่อยไหม
มีหนึ่งใครคอยหวงและห่วงหา
มีรอยยิ้มพริ้มรื่นชื่นชีวา
ปลอบอุราคนเศร้าให้เหงาจาง

d34-1.gif				
2 พฤศจิกายน 2554 14:02 น.

หนาวน้ำตา

din

always_raining_in_my_heart_by_chix0r.jpg
กลบทถอยหลังเข้าคลองมีลักษณะการสัมผัส ดังนี้ 
ให้วรรคสองเป็นการย้อนคำของวรรคแรก  วรรคสี่เป็นการย้อนคำของวรรคสาม 
ส่วนกฏอื่น ๆ ก็จะเหมือนกับการแต่งกลอนสุภาพโดยทั่วไป 

ว่ากันว่ากลบทถอยหลังเข้าคลอง 
ถือเป็นกลบทที่ยากมาก กลบทหนึ่ง 
เมื่อได้ลองแต่งดูแล้ว ก็เห็นจริงตามนั้น
.......................................
หวานความรักปักทรวงห่วงไห้หา
หาไห้ห่วงทรวงปักความรักหวาน
วันคืนผ่านซ่านใจหาใดปาน
ปานใดหาใจซ่านผ่านคืนวัน

ผันเปลี่ยนแปรแดเปลี่ยวไม่เกี่ยวรัก
รักไม่เกี่ยวเปลี่ยวแดแปรเปลี่ยนผัน
ใจระทดหมดหมายสายสัมพันธ์
สัมพันธ์สายหมายหมดระทดใจ

ไหม้หมองตรมขมขื่นเป็นหมื่นหน
หนหมื่นเป็นขื่นขมตรมหมองไหม้
มีขอบเขตเศษเสี้ยวเหนี่ยวดวงใจ
ดวงใจเหนี่ยวเสี้ยวเศษเขตขอบมี

พี่จากไปไกลห่างจางจืดรัก
รักจืดจางห่างไกลไปจากพี่
น้ำตาหนาวร้าวหมองครองฤดี
ฤดีครองหมองร้าวหนาวน้ำตา
d14-1.gif				
>