ปราศการกินสิ้นการฆ่า

คีตากะ

บุคคลใดไม่ฆ่าชีวาวาตม์
ปาณาติบาตหามิได้ในใจเขา
ย่อมพ้นบ่วงแห่งอบายสบายเบา
ส่ำสัตว์เล่าจะอวยพรขจรนาน
เคหาสน์ใดยึดสิกขาข้อปาณา
การเข่นฆ่าหามิได้ในสถาน
ปราศเลือดเนื้อสัตว์ใดให้ประจาน
ย่อมพบพานสันติวิถีธรรม
ชุมชนใดมั่นสิกขาห้ามฆ่าสัตว์
การประหัตเพื่อลิ้มเพียงอิ่มหนำ
ย่อมไม่มีในประชาอาชญากรรม
ย่อมน้อมนำความสงบให้พบพาน
ชนชาติใดไม่ละทิ้งอหิงสา
สัตว์นานาจะปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
ไม่ถูกฆ่าเพื่อกินสิ้นภัยพาล
ย่อมสำราญทั้งชาติไม่ขาดแคลน
ศาสนาใดยึดเมตตาเป็นอาวุธ
ย่อมสิ้นสุดการฆ่าประเสริฐแสน
มังสาใดไม่มีทั่วดินแดน
ทั่วถิ่นแคว้นดั่งแมนเมืองเมลืองนาม
ประเทศใดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ชนมีจิตการุณย์บุญล้นหลาม
อายุย่อมยืนยาวชาวเขตคาม
เพียงพบความผาสุกทุกทิวา
โลกธาตุใดมีรักสมัครสมาน
ไม่ประหารส่ำสัตว์ตัดสังขาร์
โลกดั่งสวรรค์เทพไท้ให้พรมา
พระพุทธาอนุโมทนาบุญ...
ติดตามได้ที่
www.suprememastertv.com
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน