สงครามเส็งเคร็ง

คีตากะ

วางดาบจึ่งบรรลุสรรเพชุดา
พระพุทธาพจนารถประกาศสอน
มหาโจรองคุลีมาลแต่กาลก่อน
โลภโกรธหลงดุจดาบซ่อนกัดกร่อนจินต์
ชีวิตแลกด้วยชีวิตอย่าคิดหนี
ทวีปทั้งสี่ดุจพี่น้องเกี่ยวข้องสิ้น
ฆ่ากันไปได้อะไรในแดนดิน
เพียงมลทินกรรมชั่วติดตัวไป
ผลปาณาติบาตอำนาจเหลือ
ขาดเอื้อเฟื้อเมตตาพาหม่นไหม้
ย้อนผลส่งสงครามรุกลามไป
ปานดั่งไฟไหม้ป่าพาวอดวาย
นี่แหละหนามนุษย์สุดประเสริฐ
ล้ำเลอเลิศปัญญาน่าใจหาย
สร้างอาวุธฆ่ากันอันตราย
โลกวุ่นวายปานนรกอกระกำ....
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน