29 มิถุนายน 2547 01:40 น.

๏ ๙๐ ปี คำ.**วรรณคดี**โดย พระยาอนุมานราชธน๏

tiki

วรรณคดีในแง่วรรณศิลป์...
โดย พระยาอนุมานราชธน
คัดจาก  หนังสือ สูจิบัตร  งานสัปดาห์แห่งวรรณคดี พ.ศ.๒๕๐๓

**ประกอบด้วยสนมกำนัล...แปดหมื่นสี่พันพร้อมหน้า**


       นี่เป็นกลอนอยู่ในหนังสือเรื่องอะไรก็จำไม่ได้  เป็นแต่รู้เพียงว่าเป็นวรรณคดีเก่า ไม่ใช่ วรรณคดีปัจจุบัน ท่านอ่านแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร

ท่านคงตอบได้ทันทีว่าไม่มีความจริง ถูกของท่านในแง่ข้อเท็จจริง  แต่ถ้าคิดในแง่ของวรรณคดี ก็เป็นความจริง กวีต้องการจะเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่าง ท้าวพระยามหากษัตริย์แต่ก่อน กับตาสีตาสา ว่ามีฐานะผิดแผกกันอย่างไร ถ้า * สนมกรมนางกำนัลใน ** ของท้าวพระยามหากษัตริย์  อันพึงมีเป็นจำนวนสูงสุดได้เท่านี้แล้ว พระอินทร์ผู้เป็น จอมเทวดาจะมีได้มากกว่านี้สักเท่าไร ตามธรรมดา ก็ต้องมีมากกว่าเป็นของแน่ อยากทราบว่าพระอินทร์ท่านมีเท่าไร อ่านดูในหนังสือ ไตรภูมิพระร่วงก็แล้วกัน


      ข้าพเจ้ายกเอาคำว่า **วรรณคดี** ขึ้นมาอ้าง  ท่านอาจเข้าใจดีว่า หมายความถึงอะไร  แต่ความเข้าใจนี้อาจไม่ตรงกับที่ข้าพเจ้าเข้าใจก็ได้  เพราะความหมายของคำ ถ้าไม่ตรงกัน ก็ทำให้เข้าใจผิดได้ไม่มากก็น้อย 
       เพื่อให้ท่านทราบถึงความหมายคำ **วรรณคดี** ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจ จึงจะนำความรู้ของข้าพเจ้ามาตีแผ่ให้ท่านทราบ เท่าที่ตัวเองนึกว่ารู้  นอกเหนือจากนี้ไปก็ไม่รู้


      วรรณคดี คือ หนังสือ ไม่ว่าเรื่องใด ที่แต่งขึ้น ทั้งในอดีต และในปัจจุบัน......นี่เป็นความหมายคำว่า วรรณคดีอย่างกว้างๆ  ในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  .ซึ่งมีคำ วรรณคดี  ปรากฎขึ้นเป็นครั้งแรกในภาษาไทย  จำกัดลักษณะของหนังสือที่วรรณคดีสโมสร จะรับไว้พิจารณา มีอยู่ ๕ประเภท และหนังสือเหล่านี้จะต้องเป็นหนังสือดี และ แต่งดีด้วย จึงจะได้รับการพิจารณาของวรรณคดีสโมสร
       วรรณคดีอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดเห็นของทางตะวันตก คือ หนังสือที่มีลักษณะเป็นศิลป   เหตุนี้ใน พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พระพุทธศักราช ๒๔๘๕  จึงได้เกิดมีคำว่า
 วรรณคดีศิลป์  ขึ้น  คือ ศิลปทางแต่งหนังสือ ศิลปเป็นนามธรรม  เป็นเรื่องที่เห็นแต่ในใจ   ต่อเมื่อแสดงให้ออกมาภายนอกใจเป็นสิ่งรูปธรรมเสียก่อน  คนอื่นจึงจะดูรู้ดูเห็น หรืออ่านได้

        สิ่งที่แสดงออกนี้  ท่านเรียกว่า ศิลปกรรม หรือ วรรณกรรม แล้วแต่กรณี  ดั่งปรากฏมีคำทั้งสองนี้ อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พระพุทธศักราช ๒๔๗๔ นั้นแล้ว				
28 มิถุนายน 2547 01:11 น.

๏ เต็มบทในสางฝัน อันรำพึงถึงคุณ ๏

tiki

เต็มบทในสางฝัน อันรำพึงถึงคุณวันที่ได้รู้จัก เราใช้ใจสื่อกัน 

          ภาพฝันของเธอพริ้วไหว

       ความรักเธอสั่นใจฉันถึงข้างใน

      ความซื่อใสของเธอผลักใจฉันร่วงกราว... ๚ 


         ๏   สุดหัวใจเธอละไมละเมียด นุ่ม

     ฝันว่ากุมมือคุณแนบแอบลมหนาว

     เสื้อแจ๊คเก็ตเพียงตัวเดียวเรียวพริ้วพราว

      ใช้นานยาวจะห่มคุณ...อุ่นด้วยกัน ๚ 


          ๏ ที่รักคุณบริสุทธิ์หัวใจใสเหลือล้ำ

        ทุกถ้อยคำคุณบอกเล่าเขลาไหมนั่น

        คนเราเกิดแล้วต้องตายกันสักวัน

        แต่กวีนิพนธ์ซึ่งคุณรำพัน...สวย..อ่อนเยาว์ ๚ 


         ๏  ดอกไม้ดอกนี้พี่ให้

       เด็ดทั้งใบทั้งก้านส่งให้เจ้า

       ฝากรักลมเหนือเผื่อจะเบา

       ขุดจิตใจเหงามาแบ่งปัน ๚ 


         ๏  ฝากลมพรมรักอักษรา

       ผ่านภูสูงเสียดฟ้า...ในคืนฝัน

       โอบกอดเธอไว้ในคืนวัน

        ห่มจิตใจนั้นให้คลายตรม ๚ 


         ๏ ชีวิตอันด้านชาของฉัน

        มันเยือกเย็นอัศจรรย์จนขื่นขม

        มันชาชืดจืดจางร้างระทม

       มันเจ็บบ่มด้วยหมักหมมนานเกินการ ๚ 
 

       ๏ ไม่เลย...ไม่เคยคิด ..ฆ่าตัวตาย

     ไม่มีทางจะตายง่ายง่าย...โปรดอย่าสงสาร

      เจ้ากรรมนายเวรแค่อยากทรมาณ

      เขาสะใจกับการดูฉันพัง ๚ 


           ๏ ก็เธอหรือ...เคยหยิ่งทะนงแสนองอาจ

           ราวภาพวาด...แห่งหญิงสาว...ในมนต์ขลัง

           ยืนบริสุทธิ์...ผุดอยู่เหนือ..ความรัก...ชัง

           แต่ตกพลั้ง...เพราะใครบางคน...แค่สะใจ  ๚ 


         ๏ แล้วคุณจะทนอยู่อย่างนี้หรือ...?
    
      ราวนิ้วมือเธอผสานจนชิดใกล้

      น้ำเสียงเธออ่อนเบาอย่างห่วงใย

       ไม่เหลือใคร...ไม่เหลืออะไร.....ไม่เหลือเลย....  ๚ 


      ๏ ใครบางคนส่งมือมาให้

    จูงฉันไปสู่แสงสว่าง...ทางเปิดเผย

     นั่งลงนะ....พักบ้าง...อย่างที่เคย...

      วางเถิดคนดี...วางให้หมดเลย....ที่ทุกข์ทรมาณ...... ๚ะ๛- 


 ทิกิ_tiki				
25 มิถุนายน 2547 22:15 น.

กวีรัตนโกสินทร์...กินอะไร..?

tiki

ลำดับ ๙ : น้อมเศียร คารวะครู  
tiki 
    
    นิ้วทั้งสิบ ขึ้นพนม   ก้มเกศา

ด้วยจิตข้า ฯ   ขอระลึก    ถึงครูภู่

เปรียบยิ่งกว่า  เบื้องปฐม    บรมครู

ขอเชิดชู     ทุกบทกลอน   คอยสอนใจ


    ความจำหลัก    ทักทุกบท   สอนทุกบาท

ไทยเป็นชาติ     กลอนกวี      ที่ยิ่งใหญ่

เพราะครูนั้น     ถ่ายวิชา       ทุกคราไป

หวังเพื่อให้      ศิษย์ระลึก      ฝึกจดจำ


  น้อมเศียร คารวะครู


     ทุกบทกลอน   ทิ้งให้คิด      สะกิดเสมอ

ยามพลั้งเผลอ     ยินคำสอน      ครูวอนสั่ง

คอยปลุกปลอบ     ใจให้สู้        ครู..ทุกครั้ง

สติตั้ง           เพียรอยู่       มิรู้คลาย


    จึงกราบบาท    กลบท        จรดหน้าผาก

ว่าถ้าหาก           ดวงจิต       คิดขึ้นได้

ขอให้ครู           รับรู้          อยู่มิวาย

ข้าฯนั้นไซร้        ระลึกบุญ       พระคุณครู 


ทิกิ_tiki 


35730 - ผู้ชม 182  ผู้ตอบ 8 
 Written by :  tiki 
 Posted by :  รหัสสมาชิก : 4895 - tiki 
 Source :  - 
 Date - Time:  26 มิ.ย. 46 - 03:04 
 Note :  - 
 E-Mail :  nickmansl@hotmail.com 
 URL :  www.thaipoem.com 


เทิดพระคุณ ครูไว้ จากใจข้าฯ 
 จาก : tiki 
 รหัส - วัน เวลา : 151936 - 26 มิ.ย. 46 - 03:28 
				
23 มิถุนายน 2547 12:15 น.

น้องคนที่อยาก๏ฆ่าตัวตายน่ะ อ่านหน่อย ๚

tiki

สวัสดีค่ะ อยู่ในหน้าไดอารีค่ะ และ หน้ากลอน สองบ้าน

http://www.bangkokcity.com/2004/member/diary04/detail.php?boid=54863

http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_55759.php


ทีจริงทาง 7 สาย คือ สัตว์นรก . . เปรต_ อสุรกาย สัตว์ติรัจฉาน มนุษย์ เทวดา พรหม และ นิพพาน

แต่ไม่นำนิพพานมาไว้ ณ ที่นี่ ด้วยมิอาจแตะต้อง
ภาวะ ไร้ภาวะนั้นได้ ขออถัย นำมา เพียง 6 สาย
เท่านั้น ท่านผู้รู้ อภิธรรม โดยเฉพาะ คุณดอกแก้ว ขอได้โปรด งดโทษข้าพเจ้า.
..ภาวะนั้น เป็น ultimate Desire ก็ จริง 

แต่เด็กๆนั้น ปราถนาแค่ มนุษย์ ต่อ มนุษย์ รักกัน ไม่เกลียดกัน ไม่ทะเลาะ แย่งชิง ทรัพย์ ของรักของหวง กัน 
ไม่อาฆาต กัน ไม่พยาบาทกัน ไม่
อาฆาต มาดร้าย กัน 
      พูดกันให้เพราะๆ ต่อกัน ให้ มีชีวิตสงบสุข สันติ โอ พูดไปก็เหมือน ยุคพระศรีอาริย์เมตไตร อีกไม่รู้กี่ล้านชาติ
ข้างหน้าโน้น..อันไกลโพ้น

    ส่วน มนุษย์เราในปัจจุบัน ก็ยัง ถือครองวิบากก รรม คือผลแห่งการกระทำ เก่า ของเราเองในภพชาติ อันใกล้
ส่งผลแรงสุด กับภพชาติอันไกลแต่กรรม-การกระทำอันแรงส่งมานั้นอยู่


    ส่วนภพชาติปัจจุบันนี้ เราก็ยังส่งการกระทำแรงด้วยกรรม อันแปลว่า การกระทำ ทั้งดี ทั้งชั่ว กันอยู่
ตลอด ยี่สิบสี่ชั่วโมง ตลอด ทุกนาที ทุกวินาที เรายังมี บาป บ้าง บุญบ้าง ตลอดเวลา
    
       เปรียบ เรายังต้มน้ำด้วยไฟกิเลศตัณหาภวตัณหาความอยากได้โน่นได้นี่ 
วิภวตัณหา..ความอยากไม่เอาโน่นไม่เอานี่

         เออหนอ เราจะพ้นภพชาติไปได้อย่างไรเล่า ลำน้ำน่าน ข้าพเจ้าจึงถึงได้บอกว่า ความเป็นนิรันดร์ 
นี้คือ สังสารวัฏฏ์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี้ อย่างแน่แท้ นะท่าน 

    คนอย่างเรา อันเวียนว่ายอยู่ในทะเล วิบากกรรมของตนเอง นี้ จึงจะว่ายอยู่เรื่อยๆ ทั้งภพทั้งขาติ 
ทุกภพ ทุกชาติ มิขาดเลย

    ท่านจะมาประคองข้าฯ ขึ้นฝั่งใด ได้ไฉนเล่า ลำน้ำน่านผู้แสนดี ของข้าฯ เอ๋ย.

ทิกิ_tiki 

แก้ให้ใหม่ ใส่ ทางแรกไว้ให้ก่อนเลย
โอ้ ความห่างเหินพระธรรม ทำให้เราเขียนผิดจนได้นะ 
น้อง%%%% คนที่อยาก๏ฆ่าตัวตายน่ะ อ่านหน่อย ๚				
18 มิถุนายน 2547 17:31 น.

๏มาตอบกลอนเพื่อนไว้ที่นี่ ๚

tiki

1.....คิดถึงคนดีที่ห่างไกล  
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_55499.php
 
 5233 - บลู 
 Source :  ความคิดถึง 
 Date - Time:  18 มิ.ย. 47 - 15:40 
 Note :  ความคิดถึงที่เค้าไม่อาจสัมผัสได้ 
 E-Mail :  kannly@thaimail.com 
 คิดถึงคนดีที่ห่างไกล  
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_55499.php
 
ความคิดถึงที่ส่งให้...
ใยเธอจะได้สัมผัส
รักฉันอันรึงรัด
ร้อยเรียงเธอในใจ


ทิกิ_tiki
เขียนดีค่ะ
 

   ตอบไว้เป็นกลอนหลายบันทัด
เห็นชัดไม่ได้เซฟโน้ดแพ็ดนั้น
ตอบแล้วชัดแจ๋วแจ่มจารวรรณ
Submit พลัน กลอนก็หายไปกับตา

    ๏  ทิกิ_tiki

ทิกิ เขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>