บล็อก

ปรีดี พนมยงค์ กับนักศึกษากฎหมาย

วิเทศกรณีย์

       ในวันที่นายปรีดี  พนมยงค์  เหยียบย่างแผ่นดินสยามนั้น   นักเรียนกฎหมายมีจำนวน   ๔๐๐  คน  ได้พากันเดินขบวนแสดงความยินดีในการกลับมาของนายปรีดี   ไปยัง  ณ   วังปารุสกวัน   โดยมีนายบุณยรักษ์    เจริญไัย  เป็นหัวหน้า   หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์  ได้ออกมาต้อนรับนักเรียนเหล่านั้น   และได้พาเข้าพบกับนายปรีดี  พนมยงค์      ณ  วังปารุสกวันนายปรีดี  พนมยงค์   ได้ออกมาต้อนรับท่ามกลางแการส่งเสีงโชโยของนักเรียนกฎหมายเหล่านั้น   ด้วยดวงหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใส   แล้วนายบุณยรักษ์   เจริญชัย   ก็ได้กล่าวต้อนรับอาจารย์ปรีดี   ดังมีข้อความดังต่อไปนี้ท่านอาาจารย์ที่เคารพและรักใคร่ในโอกาสที่ท่านเดินทางนิวัติจากการไปด				
 2921    0    0