บล็อก

คนรังแกสัตว์ ควรลงโทษอย่างไร โทษทารุณสัตว์เพียงพอไหม

วันนี้ดูโทรทัศน์คนรังแกหมาถึงพิการสาหัส หมาก็มีชีวิตจิตใจ
คนโดนรังแกยังแจ้งความร้องทุกข์ได้ หมาจะไปเรียกร้องกับใคร				
 912    1    0    
>