บล็อก

The 6th Thailand Coffee & Tea Festival 2009

เชิญร่วมงานและแสดงความคิดเห็น

The 6th Thailand Coffee & Tea Festival 2009
25 - 29 มีนาคม 2552
ณ อาคารมหิศร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
พบกับ
งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีของวงการกาแฟ ชา ครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

และ การแข่งขัน
Thailand Barista Championship 2009
Thailand Latte Art Championship 2009
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พรวรราชาทินัดดามาตุ
ในวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2552
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2552


สนใจร่วมงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปุยฝ้าย
โทรศัพท				
 544    1    0    
>