บล็อก

เมื่อคิดว่าขาดความรัก.........แล้วจะทำยังไง

ฉันไม่มีความรัก ฉันไม่เคยรักใคร
เจ็บใจที่รักใครไม่ได้
เจ็บเจียนตาย........แต่เหมือนหัวใจปิดตาย
หมดแรงที่จะเปิดมัน				
 750    1    0