บล็อก

ความหลงลืมอุดมการณ์ทางการเมือง...เขาพระวิหาร

แต่ก่อน..เห็นกลุ่มคนปลุกม๊อบ ลัทธิคลั่งชาติ...โดยมีเป้าหมายล้มรัฐบาลในขณะนั้น...
...เหตุนี้ทำให้วุ่นวายต่อเนื่องกันมา....ในเขาพระวิหาร..
..กลุ่มคนเหล่านี้ พอจะโจมตีบุคคล ก็ยกนิติรัฐออกมาอ้าง ให้ทำตามกฏหมาย......
แต่พอมากรณีเขาพระวิหาร...ก็ออกมา "ไม่ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย"เสียดื้อๆ....
..นี่ คอการเมืองเขางงกันทั้งประเทศแล้ว..
..เล่นการเมืองแบบนี้....ไปขายเต้าฮวยดีกว่ามั๊ง....				
 2063    1    0    
>