บล็อก

ล่องลอยในความมืด

ไม่มีแสงไฟ...ที่สังเคราะห์...ให้สว่างไม่มีแสงไฟ...ที่เผาไหม้...ให้อบอุ่นไม่มีแสงฟ้า...ที่แปลบปลาบ...ให้วาบใจไม่แสงนัยน์ตา..ที่พาใจ...สั่นไหวระริก				
 0    0    0    
>