บล็อก

พี่พุดขอความเมตตา

พี่พุดค่ะ
เนื่องจากต้องการบทอาเศียรวาท
วันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ไปอ่านออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
อยากขอความกรุณาเพื่อนพ้องน้องพี่
ในร่มรักเรือนไทย
เรือนทองแห่งผองเราช่วยกันรจนานะคะ
พี่พุดมีรางวัลให้นะคะ
ความยาวสักแปดบทน่าจะงามพอดีค่ะ

อย่าอ่านผ่านนะคะ
ลองดูรีบเลยค่ะ				
 2342    6    0    
>