1 กุมภาพันธ์ 2546 12:21 น.

จากลูกช้าง

สายรุ้ง

กาลเวลาผันพาตัวข้านี้
มาเรียนที่มช.พ่อเคยหวัง
ว่าลูกเราวันหนึ่งต้องมานั่ง
เป็นลูกช้างอยู่ในรั้วมช.

เมื่อตัวข้าเข้ามาจึงได้พบ
ได้ประสบความจริงทุกสิ่งนั่น
กลายเป็นแหล่งมั่วสุมชุมนุมกัน
อยู่ภายใต้สถาบันของมช.

อันตรายมากมายในวัยนี้
เพราะจะต้องคลุกคลีกับเพื่อนใหม่
ภายในหอของ ม.ที่สร้างไว้
ต้องทนทุกข์อยู่ไปเป็นแรมปี

บางคนต้องผิดหวังทั้งชีวิต
เพราะหลงผิดตามเพื่อนที่เฉไฉ
ซึ่งมีมากอยู่ตามมหาลัย
อยากจะเตือนเพื่อนใว้ให้รู้กัน

เพื่อนที่ดีก็มีจำนวนมาก
แต่หายากทุกวันสุดขานไข
เพราะคนเราทุกวันนั้นเริ่มไกล
จากศีลธรรมประจำใจไปทุกวัน				
Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสายรุ้ง
>