26 มีนาคม 2547 11:00 น.

- : คิดถึง : -

นางสาวใบไม้

ขอแค่คิดถึง...
ไม่ต้องลึกซึ้งก็ได้
ขอแค่เป็นเพียงใคร
ที่เธอใส่ใจ...
...บ้างก็พอ.....				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>