31 ตุลาคม 2548 11:47 น.

:: น้ำตา ::

นางสาวใบไม้


            .....น้ำตาฟ้าร่วงมาคราเจ็บช้ำ.....
          .....ฟ้าจึงร่ำร้องไห้เป็นสายฝน.....
          .....เหตุใดเล่าทำให้เจ้าทุกข์ทน.....
          .....จึงหลั่งรินเป็นสายชลปนน้ำตา.....

          .....แล้วน้ำใสจากหัวใจใครคนหนึ่ง.....
          .....มีที่พึ่งให้เอ่อไหลบ้างไหมหนา.....
          .....ขอเถิดฟ้าขอฝากหยาดน้ำตา.....
          .....ล้างอุราข้าให้หายตรอมตรม.....
 
          .....ขอร้องไห้ครั้งนี้ทีสุดท้าย.....
          .....กลางสายฝนโปรยปรายคลายขื่นขม.....
          .....ฝากน้ำตาด้วยใจหมายหายระทม.....
          .....ไม่อยากก้มหน้าร้องไห้เพียงดายเดียว.....

          .....ฝากหยาดฝนที่ร่วงรินทุกถิ่นที่.....
          .....ถึงคนดีที่ร้างไกลไม่แลเหลียว.....
          .....ฝากน้ำฟ้าแทนน้ำตาอีกคราเดียว.....
          .....คนเปล่าเปลี่ยวขอล้างใจในฝนพรำ.....


				
28 ตุลาคม 2548 15:33 น.

:: รอสักวัน ::

นางสาวใบไม้


   เคยไหม...อยู่ดีดีก็อยากร้องไห้
ทั้งที่ตอบตัวเองไม่ได้ว่าเหตุใดจึงอ่อนล้า
อาจเพราะสับสนกับหนทางที่ผ่านมา
หรือเป็นเพราะว่า...ฉันไม่ยอมรับความจริง

มันไม่มีทางจะกลับไปเป็นเช่นวันเก่า
เหมือนกับที่เราไม่สามารถทำให้โลกหยุดนิ่ง
ลืมเถิดนะ...ลืมคืนวันที่เคยแอบอิง
จบสิ้นแล้ว...ทุกสิ่ง...ไม่มีอะไรดีขึ้นมา

ใจเอ๋ย...เลิกหลอกตัวเอง...เสียที
ยอมรับสิว่าต่อแต่นี้...คงเหลือเพียงความเหว่ว้า
ลืม...ลืมให้หมด...ลืมทุกอย่างที่เคยเป็นมา
อยากร้องไห้ก็ร้องเถอะนะ..ดีกว่าให้น้ำตาท่วมหัวใจ

คงมีสักครั้งที่จะก้าวผ่านความปวดร้าว...ในวันนี้
เพื่อค้นหาความรู้สึกที่ดีแสนดี...ในโลกใบใหม่
คงอีกไม่นานที่หยาดน้ำตาจะเหือดแห้งหายไป
แล้ววันนั้นคงจะยิ้มได้...อย่างที่..เคยมีมา
				
27 ตุลาคม 2548 10:55 น.

:: D-I-A-R-Y ::

นางสาวใบไม้


ไ ด อ า รี่ แ ห่ ง ค ว า ม ท ร ง จำ 
บั น ทึ ก ทุ ก ก า ร ก ร ะ ทำ อั น ล้ำ ค่ า
ปิ ด ผ นึ ก เ ก็ บ ใ ส่ ก ล่ อ ง ก า ล เ ว ล า
ใ ห้ เ ข็ ม น า ฬิ ก า ตี ต ร า อ า ยุ ใ จ

ไ ด อ า รี่ แ ห่ ง ค ว า ม ฝั น
บั น ทึ ก สี สั น ด อ ก ไ ม้ บ า น ไ ส ว
ก อ บ เ ก็ บ ด า ว ร ะ ยิ บ  ณ  โ พ้ น ฟ้ า ไ ก ล
จ า รึ ก ไ ว้ เ ป็ น ร่ อ ง ร อ ย จา ก ผื น ดิ น

ไ ด อ า รี่ แ ห่ ง ค ว า ม รั ก
ย้ำ ร อ ย ส ลั ก สิ่ ง ที่ เ ค ย ถ วิ ล
จ ด จ า ร เ พ ล ง รั ก ที่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น 
ห้ ว ง ค ว า ม ห ว า น ที่ ไ ม่ สิ้ น ไ ป จ า ก ใ จ

ไ ด อ า รี่ แ ห่ ง ค น พ เ น จ ร
บั น ทึ ก ทุ ก บ ท ต อ น ที่ ห ว า ม ไ ห ว
ต ร า บ ผี เ สื้ อ ตั ว สุ ด ท้ า ย โ บ ย บิ นไ ป
ล ม ห า ย ใ จ ยั ง ก รุ่ น ก ลิ่ น ไ อ ค ว า ม ท ร ง จำ 
  


				
25 ตุลาคม 2548 15:42 น.

:: ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง ::

นางสาวใบไม้


          ไม่มีอีกแล้วแววตาคู่นั้น
      สิ้นแล้วความฝันที่เคยหมาย
      ต่อแต่นี้มีแต่ความเปล่าดาย
      ด้วยทุกอย่างมาสายจนเกินไป

      ฉันจะเข้มแข็งอย่างที่สัญญา
      ทั้งที่ไม่อาจห้ามน้ำตาไว้ได้
      แต่ไม่อ่อนแอยอมแพ้แก่หัวใจ
      จะก้าวต่อไปแม้เพียงลำพัง

      แค่เพียงปาฏิหาริย์มีอยู่จริง
      แลกทุกสิ่งให้เธอลืมตาอีกครั้ง
      แม้ทุกข์ทั้งโลกเข้ามาประดัง
      ฉันพร้อมจะรั้งโดยไม่คำนึง

      หากสามารถย้อนเวลากลับไปได้
      ตราบจนนาทีสุดท้ายมาถึง
      บันทึกทุกช่วงเวลาที่ตราตรึง
      ว่าครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน

      หลับให้สบายเถิดนะคนดี
      แล้วคืนนี้เราจะพบกันในฝัน
      ที่เป็นโลกของสองเราชั่วนิรันดร์
      แม้ความจริงอันปวดร้าวนั้นก็มิอาจพรากเรา				
22 ตุลาคม 2548 13:55 น.

:: ..บอกใจ.. ::

นางสาวใบไม้


          รอยสัมผัสอบอุ่นยังคุ้นจิต
       ใช่ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของร่ำร้องหา
        หากเก็บความอ่อนหวานที่ผ่านมา
        เตือนตัวว่าครั้งหนึ่งเคยซึ้งใจ

        จำมืออุ่นยื่นมาแตะหน้าผาก
        ถ้อยคำฝากอาทรตอนเป็นไข้
        หนาวหรือร้อนตอบบ้างเป็นอย่างไร
        ช่างห่วงใยยิ่งแล้วหนอแก้วตา

        เพียงแค่นั้นยังไหวหวั่นถึงวันนี้
        ยังตื้นตันทุกวจีที่ห่วงหา
        แอบคำนึงถึงเธอนั้นทั้งน้ำตา
        บอกใจว่าต่อแต่นี้ไม่มีเธอ				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>