13 พฤษภาคม 2548 07:32 น.

:: ยังเหมือนเดิม ::

นางสาวใบไม้


*"รักและคิดถึง"* เพียงถ้อยคำเล็กๆ ไม่กี่คำ
แต่ความหมายลึกล้ำซ่อนอยู่มหาศาล
ทุกอย่างของวันนี้..เมื่อถึงพรุ่งนี้จะกลายเป็นวันวาน
แต่จะถูกเก็บไว้นานแสนนาน....ไว้แนบใจ
คือความทรงจำที่แสนดี
คือความหมายของไมตรีที่เคยได้
คือค่าความปรารถนาดีและจริงใจ
รับรู้ถึงความห่วงใย...ยามไกลกัน
สายน้ำไม่อาจไหลย้อนมา...ฉันใด
สรรพสิ่งย่อมแปรเปลี่ยนไป...ฉันนั้น
หากในใจ...คำสัญญา..ย่อมเป็นนิรันดร์
แม้ว่า...คืนวัน...ไม่มีทางจะหวนคืน				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>