7 กรกฎาคม 2549 14:47 น.

::การรอคอยที่ไม่มีวันมาถึง::

นางสาวใบไม้

123.jpg
เนิ่นนานเพียงใด
บอกกับใจว่ายังรอคอยได้เสมอ
อาจสักวันที่สองเราคงได้มาเจอ
ที่ว่างตรงนี้..จึงยังเป็นของเธอเสมอมา

แท้ที่จริง..เพียงการรอคอยที่ไม่มีวันมาถึง
เพียงใจดวงหนึ่ง..เฝ้าแต่ละห้อยหา
แต่อีกบางใจ..เขาไม่เคยเหลียวมองมา
พอทีเถิดน้ำตา..เจ้าไม่มีค่าให้ใครเขามาเห็นใจ				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>