28 มิถุนายน 2550 08:12 น.

::นิยามรักแท้::

นางสาวใบไม้

6bu0cg8.jpg 

      ทำไมความรักของเธอจึงหมดลงง่ายดายเสียเหลือเกิน
ความหวานชื่นกลับกลายเป็นความหมางเมินจนน่าใจหาย
ในที่สุดก็จบลงตรงคนสองคนต่างอ้างว้างเดียวดาย
บทสรุปสุดท้ายไม่เหลือความหมายของคนเคยรักกัน

ฉันอาจจะผิดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อเธอได้
ฉันอาจจะร้ายไม่ใช่นางเอกในนิยายอย่างที่เธอเคยใฝ่ฝัน
ฉันก็แค่ผู้หญิงเอาแต่ใจที่เธอไม่เคยให้ความสำคัญ
ในทุกทุกความเป็นฉันคือทุกความต่างกันของ  "เรา"

ฉันไม่ได้โทษเธอหรือโทษใคร
คงไม่เป็นไรหากวันหนึ่งต้องกลับไปเผชิญความเงียบเหงา
จะยอมรับให้ได้กับภาพฝันที่กลายเป็นสายลมอันบางเบา
จะลืมทุกความทรงจำวันเก่า....ลืมคำว่าเราไปจากใจ

นี่หรือ..ความรักที่แท้ก็แค่ภาพมายา
งดงามแค่ลวงตาจนพาหัวใจให้หวั่นไหว
นิยามรักแท้คือความว่างเปล่าไม่มีเขาไม่มีใคร
จะเป็นไรไป..ถึงอย่างไรก็ยังหายใจได้เหมือนทุกวัน   				
25 มิถุนายน 2550 19:39 น.

:: เธอ...ความรัก ::

นางสาวใบไม้

dfsf.jpg

เธอ..มาพร้อมกับความรัก ในวันที่ดอกไม้แย้มบานทายทักกับฟ้าใส แมงปอตัวน้อยดูจะเริงร่ากว่าใครใคร อวดปีกบางใสหยอกล้อกับแสงตะวัน อยากให้โลกใบน้อยหยุดหมุนสักนาที เผื่อจะเก็บวันเวลาที่แสนดีของเธอกับฉัน เป็นความทรงจำอันงดงามระหว่างกันและกัน จดเป็นบทบันทึกสั้นสั้น...ในใจเรานั้นตลอดไป เธอ...มาพร้อมกับความคิดถึง กับสายลมแห่งความคำนึงอันหวานไหว อากาศบางเบา..หากใจเราอุ่นละมุนละไม เมฆน้อยลอยไกลยังสดใสมีชีวิตชีวา ความรักจะพาเราเดินไปพร้อมกัน นำสองเราสู่คืนวัน..ที่หัวใจปรารถนา มีเธอ..มีฉัน..เหมือนอย่างที่เรามีกันและกันเสมอมา ความรักบอกให้รู้ว่า..เธอนั้นมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด
24 มิถุนายน 2550 00:45 น.

:: ลมรัก ::

นางสาวใบไม้

6bm4hzb.jpg

ว อ น ส า ย ล ม พ ลิ้ ว ไ ห ว ใ น ค่ำ นี้ ห อ บ ว จี จ า ก หั ว ใ จ ไ ป เ ส น อ แ ม้ รั ก ร้ า ง ห่ า ง ไ กล ไ ม่ พ บ เ จ อ ยั ง รั ก มั่ น เ พี ย ง เ ธ อ เ ส ม อ ม า ล ม เ อ ย . . ช่ ว ย ขั บ ก ล่ อ ม เ จ้ า จ อ ม ข วั ญ ก ร ะ ซิ บ บ อ ก ค น ไ ก ล นั้ น ยั ง ฝั น ห า แ ม้ ล า ลั บ น า น แ ล้ ว ห น อ แ ก้ ว ต า ยั ง ร อ วั น พ บ ห น้ า . . เ จ้ า ย า ใ จ แ ม้ บ ท เ พ ล ง . . ไ ม่ ซ า บ ซึ้ ง ต ร า ต รึ ง จิ ต ห วั ง เ พี ย ง นิ ด เ ถิ ด เ ม ต ต า อ ย่ า ผ ลั ก ไ ส แ ต่ ห า ก เ พ ล ง ป ร ะ ทั บ จั บ ด ว ง ใ จ ข อ ไ ด้ ไ ห ม ต อ บ สั ญ ญ า ม า กั บ ล ม ว่ า . . เ ธ อ นั้ น ยั ง ค ง มั่ น เ ช่ น ฉั น นี้ แ ม้ ผ่ า น วั น เ ดื อ น ปี ที่ ขื่ น ข ม ว า น เ จ้ า บ อ ก ฝ า ก ไ ว้ กั บ ส า ย ล ม ล อ ย คื น ม า ใ ห้ ชื่ น ช ม ส ม ดั ง ใ จ
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>