20 กันยายน 2551 11:32 น.

:: จำนนใจ ::

นางสาวใบไม้

0706192242411h7hh9.jpg

ฉันรู้แล้วว่าวันนี้ฉันมันก็แค่ส่วนหนึ่งของฟ้า... ยังมีอะไรอีกมากมายเกินกว่าที่จะคว้าจะไขว่ บางสิ่งไม่อาจขีดเส้นได้ตามความต้องการของหัวใจ หากที่ต้องทำให้ได้นั่นคือการยอมจำนน แค่เพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง...บนโลกใบใหญ่ ย่อมตระหนักกับความจริงที่เป็นไปด้วยเหตุและผล ครั้งแล้วครั้งเล่ายอมรับกับการแปรเปลี่ยนของใจคน อาจกระทั่งต้องเตือนตนยามสับสนกับโชคชะตา ก็นั่นแหละแค่มือสองมือกับอีกหนึ่งหัวใจ ฤาจะมีสิทธิ์ใดเรียกร้องได้ดังปรารถนา มีเพียงหน้าที่ดำเนินชีวิตตามวาระแห่งวันเวลา สักกี่ครั้งอาจมีน้ำตา...เถิดจักเยียวยาด้วยแรงใจ ฉันรู้แล้วว่าวันนี้ฉันมันก็แค่ส่วนหนึ่งของฟ้า ยังมีอะไรอีกมากมายเกินกว่าที่จะคว้าจะไขว่ เกินกำลังที่มีอยู่สุดที่จะรู้ต่อความเป็นไป ยอมจำนนเถิด..ใจฝืนไว้ไยเมื่อไม่ใช่ทางของเรา บางสิ่งไม่อาจขีดเส้นได้ตามความต้องการของหัวใจ หากที่ต้องทำให้ได้นั่นคือการ.....ยอมจำนน
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>