3 ธันวาคม 2558 13:40 น.

:: สายใยแห่งรัก ::

นางสาวใบไม้

เจ้าตัวน้อย...ร้องอุแว้มาแม่กล่อม ทะนุถนอมดูแลแหนแห่ขวัญ ริ้นอย่าไต่ไรอย่าตอมจอมชีวัน ให้เจ้านั้นชมชื่นรื่นดวงแด

ยามดอกไม้ระบายแก้มเจ้าแย้มผลิ เพียงศศิเพ็ญพร่างกลางกระแส ใสสว่างกลางฤทัยไม่ผันแปร โอ้..รอยยิ้มเจ้าดวงแขแม่ชื่นใจ

จึงประจักษ์รักยิ่งใหญ่หาใดเท่า รักให้เจ้าไม่แชเชือนสักเงื่อนไข พันธนาร้อยรัดไว้ด้วยสายใย เป็นสายใจผูกรักมั่น..นิรันดร

3 ธันวาคม 2558 13:39 น.

:: ลูกรัก ::

นางสาวใบไม้

ลูกรัก.... เป็นเจ้าที่เข้ามาทายทักในวันฟ้าใส เป็นเจ้าในความคิดถึงอันละมุนละไม เป็นเจ้า..บทกวีหวานไหวจึ่งโปรยปราย

ถ้อยลำนำแห่งวจีที่ทอถัก คือใยรักรออุ่นเอื้อเจ้าเชื้อสาย ขอรับขวัญด้วยรอยยิ้มแย้มพริ้มพราย ทุกความหมายคือเจ้าแล้ว...นะแก้วตา

Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>