31 ธันวาคม 2548 10:12 น.

:: บอกต่อโครงการ เล่านิทาน อ่านหนังสือ ::

นางสาวใบไม้

โครงการ เล่านิทาน อ่านหนังสือ 
เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัยของจังหวัดมหาสารคาม 
ซึ่งจำเป็นต้องใช้หนังสือนิทานจำนวนมาก 
เพื่อแจกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ มายังทุกท่าน 
ช่วยบริจาคหนังสือนิทานและของเล่นสำหรับเด็กเล็ก 
หากต้องการบริจาคส่งไปได้ที่ ห้องอาหารขนาบน้ำ 457 ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กทม.10700 หรือหากมีจำนวนมากแจ้งได้ที่ คุณเพ็ญนภาพร โทร.09-223-1497, 0-2433-6611,0-2424-8453 เพื่อจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับถึงที่

อ้างอิง..จากTopic: โครงการ เล่านิทาน อ่านหนังสือ 
เก็บข่าวมาฝาก				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนางสาวใบไม้
>