10 มีนาคม 2548 16:20 น.

:: เพชร ::

นางสาวใบไม้


                         ด้วยแรงกดกว่า 3,000 ตัน 

                   กับความร้อนกว่า 2000 องศาเซลเซียส

                         เพชรเกิดขึ้นจากจุดนั้น

                        - - เพียงหนึ่งเม็ดเท่านั้น - - 

                      แข็งแกร่ง ส่องประกายเจิดจรัส 

                      " ฉันจะมีชีวิตให้เหมือนเพชร "				
7 มีนาคม 2548 08:36 น.

:: ลำนำแห่งหัวใจ ::

นางสาวใบไม้


                  เพียงความรู้สึกเท่านั้น....ที่จะกำหนดทุกถ้อยคำได้

                            บางคนเรียงร้อยถ้อยคำ...

                      และขับขานบทลำนำด้วยท่วงทำนองเสนาะ

                            ดุจหยาดน้ำเย็น ชโลมใจ

                         เพื่อที่จะนอนหลับและฝันหวาน...........
				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
>