6 มกราคม 2549 13:08 น.

:: พันธนาการ ::

นางสาวใบไม้


ฉันมีอะไรบางอย่างจะขอร้องเธอ
ขอร้องเป็นครั้งสุดท้าย...
..ช่วยบอกความจริงกับฉันได้ไหมว่าเธอไม่ได้รักฉันอีกแล้ว
ฉันคงทนไม่ได้หากเธอยังบอกว่ารัก...
ทั้งๆ ที่ในความจริงเธอหมดรักฉันแล้ว				
Calendar
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนางสาวใบไม้
Lovings  นางสาวใบไม้ เลิฟ 0 คน
>