บล็อก

ขอแสดงความยินดี..แด่ลูกเป็ดขี้เหร่

ปีนี้ ผลการประกวดกวีนิพนธ์ รางวัลพานแว่นฟ้า ประเภทนักเรียน  
ไม่มีผู้ชนะเลิศ  คงมีแต่ รองชนะเลิศ 2 รางวัล และชมเชยอีกส่วนหนึ่ง

ต้องขอแสดงความยินดีกับ  
พิมพ์ไทย    โลหิตคุปต์ (รางวัลรองชนะเลิศ) 
หรือ ลูกเป็ดขี้เหร่ สมาชิกบ้านกลอนไทยหมายเลข ..2875 

และ

อาภานรี  ชาวโพธิ์เอน (รางวัลชมเชย)
หรือ  plengnijitet หนึ่งในสมาชิกบ้านกลอนไทย

..

มิตรภาพตราบสิ้นฟ้า				
 2441    13    0