บล็อก

อ่าวไทยปัจจุบัน 4 ใน 7 ชาติที่จะเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารในฐานะมรดกโลก ต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อนและเกี่ยวข้องกับพลังงานในอ่าวไทยกันทั้งสิ้น อเมริกามี เชฟรอน, ฝรั่งเศสมี โททาล, ญี่ปุ่นมี มิตซุย และจีนมี ซีนุก จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคณะกรรมการมรดกโลกจึงยอมรับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบทั้งๆที่ยังมีข้อขัดแย้งทางดินแดน และยังไปยอมรับแผนที่ตามมาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสนซึ่งจัดทำโดยฝรั่งเศสอีกด้วย ซึ่งถ้าไทยยังนิ่งเฉยอาจลามไปถึงทางทะเลแบบกัมพูชาต่ออีก

http://www.facebook.com/photo.php?pid=157345&id=100000885800320&fbid=134022663303926#!/photo.php?pid=157345&id=10000088580032				
 2087    2    0    
>