บล็อก

ชีวิตกับทะเล

"ชีวิตเปรียบเหมือนทะเล

มีขึ้นและมีลง มีความหวัง สมหวัง

และมีผิดหวัง

       บางครั้งทะเลก็ราบเรียบ

       บางครั้งคลื่นทะเลก็ถามโถมโหมกระหน่ำ

       ซัดเข้าหาฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่า

คลื่นชีวิตก็เช่นกัน

ความทุกข์ ความผิดหวัง อุปสรรคต่าง ๆ

โหมกระหน่ำซัดซ้ำตลอดเวลา

       ทะเลงามเมื่อมีคลื่น
 
       แน่นอนว่าชีวิตที่แท้ย่อมมี อุปสรรค"				
 1135    0    0    
>