บล็อก - ตามใจคนเขียน

อารมณ์หมุนตามเข็มนาฬิกา

อารมณ์มนุษย์ช่างเปลี่ยนแปลงไปตามเข็มนาฬิกา
ที่เดินค้นหาว่าเมื่อไหร่จะครบรอบซะที
15 นาที 30 นาทีอาจมีอารมณ์เศร้า
ต่อมาไม่นานความเบิกบานก็เกิดขึ้นในใจ 
ครบชั่วโมงเมื่อไหร่ก็เฮอากันถ้วนหน้า
แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีอิทธิพลเหนืออารมณ์ แต่คนเราก็สามารถบังคับมันได้ส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งคือพฤติกรรมที่แสดงออกมา
จะมีสักกี่คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ทั้งกาย และใจได้				
 1182    1    0    
>