5 กุมภาพันธ์ 2558 10:33 น.

หญิงเหล็กแห่งเมืองลี้

สายรุ้ง

สุโขทัยถึงจะไกลจากเมืองลี้

แต่ดูสิกรรมนั้นช่างสรรสร้าง

ให้สองเราได้พบกันระหว่างทาง

การศึกษาเป็นตัวกลางให้เราเดิน

เมื่อได้พบเหมือนคนที่แสนคุน

มันอบอุ่นภายในไม่เคอะเขิน

เหมือนเป็นเพื่อ่นกันมานานเหลือเกิน

แต่สุดท้ายก็มาเหินห่างกันไป

  เพราะหน้าที่และวิถีของเราสอง

มีครรลองที่ต้องทำให้ผ่องใส

หาเส้นทางบรรจบแม้สิ้นใจ

คงเพียงได้แต่มองน้องนงค์คราญ

 ขอให้เธอพบสุขทุกค่ำเช้า

เรื่องโศกเศร้าอย่าได้มีนะจอมขวัญ

ส่วนตัวพี่จะอยู่ดูทุกวัน

จนกว่าฝันจะเป็นจริงหญิงลี้เอย
13 สิงหาคม 2556 13:15 น.

คำสอนของแม่

สายรุ้ง


คิดถึงแม่แค่แชร์ก็เป็นสุข

บอกว่าลูกรักแม่นั้นเพียงไหน

อยู่ใกล้กันดูเหมือนไม่สนใจ

 พอห่างกันจึงเมื่อไรห่วงใยจริ

 

มารำลึกถึงคำที่แม่สอน

เป็นดั่งพรแก่ลูกทุกทุกสิ่ง

เป็นคำสอนกลั่นมาด้วยใจจริง

มีค่ายิ่งในชีวิตของลูกยา

 

ขอน้อมนำคำสอนของแม่นี้

เป็นแผนที่ชี้ทางในวันหน้า

พร้อมอุทิศชีวิตทุกเวลา

แม้ชาติหน้าขอเป็นข้าใต้ธุลี

 

 

21 กรกฎาคม 2556 17:00 น.

ชีวิตที่ติดรอ

สายรุ้ง


เมาไม่ขี่ดีแน่แค่เท่านี้

จำให้ดีชีวีจะสุขสันต์

ทั้งพ่อแม่พี่น้องชื่นชีวัน

จำให้มั่นเมาไม่ขี่เท่านี้พอ

 

ต่อไปนี้ชีวีที่งี่เง่า

ไม่หูเบาเชื่อใครอีกแล้วหนอ

ที่ผ่านมาชีวายังติดรอ

ตั้งแต่นี้แล้วหนอแก้รอไป

 

ความงี่เง่ามีเค้ามาจากโง่

ชอบคุยโวโอ้อวดหารู้ไม่

ว่าเป็นสิ่งมืดบอดในจิตใจ

ที่ทำให้ใครใครต้องทุกข์ทน

15 กรกฎาคม 2556 17:00 น.

บริบทของชีวิต

สายรุ้ง

สุขและทุกข์เป็นบริบทของชีวิต

มีดวงจิตที่คอยเป็นนายใหญ๋

คอยบัญชาให้กายนั้นเป็นไป

ตามหทัยของใจที่่ต้องการ

จะถูกผิดดวงจิตนั้นไม่รู้

นายประตูคือสติไม่คัดสาร

ปล่อยอารมณ์เลวร้ายทำลายการ

ให้จิตใจของฉันแปลผันไป

บริบทมากมายในชีวิต

ทั้งญาติมิตรพวกพ้องพี่น้องไพร

ที่ผูกพันธ์เรียกร้อยน้อยเมื่อไร

แล้วไฉนจะได้ไปเมืองนิพพาน 

เพราะห่วงหน้าพะวงหลังรั้งรึงจิต

ให้ชีวิตสับสนไม่ประสาน

เป็นหนึ่งเดียวทั้งกายใจให้นานนาน

มรรคานั้นไม่ประสานเป็นหนึ่งเดียว

บริบทของชีวิตอย่าคิดมาก

เราต้องพรากจากกันตามวิถี

สุขและทุกข์บริบทของชีวี

จะสุขีไม่ยึดสุขและทุกข์เอย

11 กรกฎาคม 2556 15:57 น.

กรรมลิขิต

สายรุ้ง

คนเราเกิดมาที่แตกต่าง

เป็นเพราะกรรมสรรสร้างอย่าสับสน

ไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดล

แต่เป็นกรรมของทุกคนดลบันดาล

แต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิด

ว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉัน

จึงรอคอยพระพรหมดลบันดาล

ให้ชีวิตเรานั้นจงโชคดี

แล้วชีวิตไม่คิดแสวงหา

มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่

แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกที

ไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตน

 

 

Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสายรุ้ง
>